torstai 12. syyskuuta 2013

Tuotannolliset suunnitteluohjelmat kyltti- ja tulostusalalla

Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy


Perinteiset graafisen alan suunnitteluohjelmat kuten Adobe Illustrator CS6 ja CorelDRAW X6 ovat monipuolisia suunnittelijan välineitä. Niitä ei kuitenkaan ole suunniteltu suurkuvatuotantoon tai tarranleikkaamiseen, joten ne saattavat tarvita lisäohjelmia eli tuotannollisia plugeja tai näiden perusohjelmien rinnalla voi olla suurikin tarve käyttää varsinaisia Sign & Display -sektorin ohjelmia kuten FlexiSIGN 10.5 tai SignLab 9.1.

 
Siinä kun työnkulkuohjelmat (ks. tämän lehden edellinen nro) ovat tarkoitettuja viime hetken pienehköihin tarkistuksiin tai korjauksiin tuotannon vaatimusten mukaisiksi niin tuotannolliset suunnitteluohjelmat tarkoittavat - kyltti- ja merkintäalalla - ohjelmia, joilla työt voidaan suunnitella alusta lähtien tai koostaa käyttäen muualta tuotuja graafisia elementtejä. Sellaisten ohjelmien kuin FlexiSIGN tai SignLab etuna on, että useat mm. kylttien suunnittelussa tarvittavat työkalut ovat suoraviivaisempia tai helpompia käyttää kuin perinteisissä graafisissa ohjelmissa. Tai jopa niin, että niissä on toimialakohtaisia työkaluja, jotka puuttuvat kokonaan muista ohjelmista. Viimeisen hiukan yli vuoden aikana erityisesti Adobe Illustratoriin on julkaistu myös toimialakohtaisia plugeja, joilla siihen saadaan lisättyä joitakin tuotannollisia ominaisuuksia.


Mitä monet käyttäjät ovat huomanneet näistä toimialakohtaisista ohjelmista?

Yksi huomattava ero perinteisiin graafisiin ohjelmiin on se, että nämä ohjelmat sisältävät suoraan laiteajureita (RIP-ohjelmien tapaan) ja muita tuotannossa tarvittavia työkaluja. Näitä työkaluja ovat mm. tarran tai muun materiaalin leikkaamisessa tarvittavat skannaus ja vektorointi, vektoroidun aineiston helppo ja looginen korjaaminen/siistiminen sekä PDF-tiedostojen tuontitoiminto mahdollisimman täydellisesti. Merkintäalan kannalta keskeisiä asioita ovat myös tekstinvalmistuksen helppous; esim. teksti suoraan kaarelle ja tarkkuus fonttien osalta. Grafiikan luomisessa ei tarvitse tyytyä kiertoteitse tehtäviin toimenpiteisiin koska tuotannolliset ohjelmat hallitsevat luonnostaan Outline ja Inline -toiminnot sekä tarravärikirjastot. Lisäksi tuotannon kannalta itse leikkaaminen on ammattimaisempaa kuin ilmaisella plugilla tehtynä. Leikkaamisessa ovat käytössä sellaiset perustyökalut kuin värierottelun hallinta, materiaalinsäästö ja panelointi. Sekä Flexin että SignLabin -tuotesivuilla on useita havainnollisia videoleikkeitä tuotannollisista ominaisuuksista ja niiden käyttämisestä.

Flexin ja SignLabin kanssa yhteensopivia tuotteita: mm. Mutoh, Mimaki, Roland ja Summa sekä tyypillisesti erimerkkiset RIP-ohjelmat.


Tuotannollisten ohjelmien ajan tasalla pitäminen haastavaa

Tähän on moniakin hyviä syitä, jotka ovat hiukan vastaavia kuin RIP-ohjelmien suhteen (mm. parantunut PDF-tuki ja uusimpien laitteiden laiteajurit), mutta nyt kun vuoden 2014 kevät on entistä lähempänä niin kannattaa miettiä entistä vakavammin Windows XP-pohjaisista tuotannon työasemien muuntamista joko Windows 7 Pro tai Windows 8 Pro -aikakauteen. Ns. mainsteam -tukijakso XP:lle on päättynyt jo 14.4.2009 ja loputkin XP-tuesta päättyy 8.4.2014. Tämä tarkoittaa, että kevään 2014 jälkeen XP-työasemia ei voida enää millään keinolla suojata "haitallisilta viruksilta, vakoiluohjelmilta tai muilta henkilökohtaisia tietoja kaappaavilta haittaohjelmilta." Joten onpa Windows XP-pohjaisessa työasemassa käytössä mikä tahansa tuotantoon liittyvä ohjelma (esim. tarranleikkaus, brodeeraus, lasermerkintä, jyrsintä tai RIP-ohjelmalla ohjattava tulostus) niin käytännössä Windowsin ja siihen liittyvien tuotanto-ohjelmien päivitys kannattaa tehdä nyt alkaneen vuoden kuluessa. Jotain vastaavaa tapahtui Mac OS-käyttöjärjestelmän suhteen viime vuoden puolella (10.5 -työasemat alkoivat ilmoitella, että työaseman selain on avoin hyökkäyksille ja että sitä ei enää tueta ko. käyttöjärjestelmäversiossa).

Kuten johdannossa todettiin näiden tuotannollisten ohjelmien lisäksi on olemassa erilaisia edullisempia ratkaisuja tuotannon tehostamiseen perinteisillä graafisilla ohjelmilla jos eri syistä tuntuu siltä,että varsinainen Flexi- tai SignLab-hankinta ei ole perusteltua tai tarpeellista.

Jos käytetään CorelDRAW tai Adobe Illustrator -ohjelmaa,

ilmaisten plugien lisäksi ainakin Illustratoriin on saatavilla mm. ONYXiltä Illustrator-plugeja, jotka on optimoitu tämän alan tuotannolle sopiviksi. ONYX SmartApps- tuoteperheen valikoimaan kuuluvat Illustratorin osalta plugit Sign & Banner ja VehicleWraps .Ensin mainitulla plugilla helpotetaan mm. kyltissä olevien porausreikien sekä pressuissa olevien purjerengasmerkkien lisäämistä ja jälkimmäisellä auton yliteippauksen suunnittelua. Molemmat ovat kustannuksiltaan kohtuullisia ja niitä voi kokeilla ennen hankintapäätöstä.

Joillekin käyttäjille SignLab tai Flexi-ohjelmakaan ei riitä.

Jos yrityksen käytössä on leikkaamisen asemesta tai ohella myös jyrsintätyökaluja niin molempien em. ohjelmien valmistajilta löytyy myös siihen tarkoitukseen optimoituja ohjelmia. Siinä vaiheessa pitää jo ajatella 2D- tai 3D-työstöpolkuja sekä niiden optimaalisuutta ja tähän sopivat sekä SAi Enroute 5 tai CADlink EngraveLab 9. Oman lisänsä jyrsintätöihin voivat tuoda jyrsintälaitteessa käytettävät kamerajärjestelmät, jollaisia tasoleikkuritkin tyyppillisesti hyödyntävät tasotulostimien jatkeena.

Vuonna 1906 perustettu kylttialan Signs of the Times -lehti testasi loppuvuodesta 2011 Flexi10-tuoteperhettä jaantoi sille teknologiakatsauksessaan 10 pistettä 10 pisteestä.

 

Jos pelkät plugit eivät riitä,

joko SignLab tai Flexi antaa paremmat mahdollisuudet tuotannon hallintaan. Esim. jälkimmäisenä mainittu ohjelmisto on noteerattu  kylttialan julkaisussa joulukuun 2011 numerossa teknisistä ominaisuuksistaan ja sopivuudesta alalle (Signs of the Times Magazine). Näissä tuotannollisissa ohjelmissa on tyypillistä myös se, että aluksi käyttäjä voi valita kevyemmän version, jota voi sitten päivittää tuotannon volyymin tai vaativuuden kasvaessa. Näin alkuinvestoinnit sekä ohjelmistoon että osaamisen voidaan turvata vuosiksi eteenpäin. Oma merkityksensä voi olla myös sillä, että useimmiten erilaiset tuotannolliset ohjelmat on lokalisoitu eli niissä on suomenkielinen käyttöliittymä.

FESPA

on ilmoittanut liittoumisesta ESF:n kanssa (European Sign Federation) ja järjestää vuoden 2013 FESPAn yhteydessä Lontoossa oman uuden kylttialan tapahtuman. Yhtenä perusteena tapahtumalle on alojen vahvistuva yhdentyminen kuten tässä tapauksessa kyltti- ja tulostusalan lähentyminen toisinsa. Myös eri maissa olevat valmistajan valtuuttamat jälleenmyyjät voivat tarvittaessa antaa asennus-, käytönopastus- tai asiantuntija-apua erilaisissa ohjelmistokysymyksissä.

FESPAn uutisartikkeli vuoden 2012 keväällä herätteli laajempaakin keskustelua ohjelmistojen merkityksestä alalle ja hahmotteli tätä asiaa laajemmin kuin näiden tuotannollisten ohjelmien kannalta. Mukaan otettiin Web-to-Print teknologian mahdollisuudet vedota online-käyttäjiin niin personoitujen pressujen kuin tulostettujen vaatteittenkin kannalta. Kaiken tämän tuotannollisen ja teknisen ajattelun lisäksi esiin nostettin MIS-tekniikan mahdollinen tarpeellisuus entistä useammille alan yrityksille. Ns. management information system tarkoittaa laajasti ajateltuna kolmen eri kokonaisuuden yhdistämistä: teknologiaa kuten ohjelmistoja, ihmisiä kuten yksilöitä tai organisaatioita sekä tietoa, jota tarvitaan päätöksentekoon.

Tämän artikkelin tarkoituksena

on ollut esittää johdanto tähän aihepiiriin ja liiton tarkoituksena on jatkaa tätä aihetta tarkemmin artikkelisarjana, jossa esitetään nimenomaisia esimerkkejä ja vinkkejä näiden tuotannollisten ohjelmien käyttämisestä. Samalla on tarkoitus sivuta joitakin alalle tyypillisiä periaatteita sekä ennakoida tulevaa.

Lähteet

  • http://www.fespa.com/news/press-releases/fespa-expand-offering-with-dedicated-sign-exhibition.html (tai hakuehdolla ”fespa signage esf”)
  • http://www.fespa.com/news/industry-news/is-software-the-new-black-in-the-print-industry-business-beyond-colour-management.html (tai hakuehdolla ”fespa new black”
  • http://windows.microsoft.com/fi-FI/windows/products/lifecycle (tai hakuehdolla "windows xp tuen päättyminen")
  • http://www.facebook.com/pages/Signs-of-the-Times-Magazine/10150091109350574
  • http://www.thinksai.com/Objects/Documents/SOT%20Flexi%20Review%20LowRes.pdf (tai hakuehdolla ”flexi signs of times sa”)
  • http://www.thinksai.com/vinyl-cutting-software(tai hakuehdolla ”think sai flexi vinyl”)
  • http://www.cadlink.com/products/signLab/index.php(tai hakuehdolla ”signlab sign maker”)
  • www.onyxsmartapps.com (tai hakuehdolla ”onyx smart apps”)

Juha Tarvainen
Seri-Deco Oy
Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fiSeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.