maanantai 20. kesäkuuta 2016

Työnkulku on ollut kasvava trendiKirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy

Muutama vuosi sitten ennakoitiin, että suurkuvatuotannon seuraavaksi muutoksen kohteeksi värihallinnan jälkeen nousisi työnkulkua laadun ja ennakoitavuuden varmistaminen. Työnkulun malli pohjautuisi perinteisen graafisen teollisuuden työnkulkuun - suurkuvan ehdoilla.

Vuosina 2012-2014 ns. APPE-RIPit yleistyivät nopeasti suurkuvatuotannossa. Näihin tuotannollisiin RIP-ohjelmiin on lainattu joitakin työnkulkuohjelmista tuttuja ominaisuuksia. Lisäksi markkinoille on tullut enemmän suurkuvaan sopivia työnkulku- ja automaatiotuotteita. Edelleenkin työnkulkuratkaisut voivat ehkäistä tarpeettomia kuluja, joita syntyy, kun aikaa ja sitä kautta rahaa menetetään.

Varovaisenkin arvion mukaan yli 50% tuotantoon saapuvista tiedostoista sisältää virheitä tai puutteita vähintäänkin jälkikäsittelyn vaatimusten suhteen. Ratkaisevaa on asiakkaille tuotettujen tulostettujen neliömetrien määrä ja laatu. Ei niinkään se kuinka kauan tai vähän RIPpaukseen ja tulostamiseen on käytetty aikaa. Paitsi jos tulostimen mekaaninen tulostusvauhti on 100 m2/h tai enemmän.

Tuotannon laajuuden mukaan skaalautuvia RIP-ohjelmia ovat mm. ONYX ja Caldera. Näiden tyypillisin etu on vuosittain päivittyvillä Adobe CC-ohjelmistoilla tehtyjen PDF-tiedostojen tulostuminen luotettavammin mm. pehmeiden varjojen, läpinäkyvyyden ja muiden efektien osalta.

Esim. Calderan GrandRIP+ sisältää versiosta 10 alkaen 64-bitisen APPE-lisenssin (Adobe PDF Print Engine), joka nopeutti samalla työasemalla tehtävän PDF-tiedoston RIPauksen n. kaksi kertaa nopeammaksi kuin ennen päivitystä. APPE auttaa myös jonkin verran itse RIP-prosessin tehokkuudessa. Sama toiminnallisuus on myös ONYXin Thrive-tuotteissa.

Ajan tasalla pidetty Caldera käsittelee uusimpia PDF-tiedostoja mahdollisimman johdonmukaisesti. Samoin tekee ONYX Thrive, joka sisältää lisäksi Adobe Normalizerin. Adobe Normalizer kääntää automaattisesti EPS- ja PS-tiedostot PDF-formaattiin, jotta APPE voi käsitellä niitä samalla tavalla kuin PDF-tiedostoja. Pohjana tässä on Adobe Distiller -tuotteesta tuttu toiminnallisuus. Tavallista Distilleriä voikin hyödyntää Calderan sekä muiden RIP-ohjelmien edellä esimerkiksi automatisoidussa työnkulussa, mikäli tuotannossa on vielä tarvetta EPS- tai PS-tiedostojen käsittelyyn.

Adoben päivitettyä APPE-moottorin v2-sukupolvesta v3-sukupolveen Caldera ja ONYX  hyödynsivät muutoksen omissa ohjelmistoissaan (Caldera versiosta 10 ja ONYX versiosta 11 alkaen). Uusimpien ennakkotietojen perusteella v. 2013 syyskuussa julkaistu APPE v3:kin on siirtymässä jo kohti v4-sukupolvea. Ainakin Caldera aikoo pian hyödyntää sitä joka toinen vuosi julkaistavissa isoissa päivityksissään. Caldera julkaisi version 10 vuonna 2014, joten versio 11 on tulossa vuonna 2016.

Neljä vuotta myöhemmin


Toisin kuin vuonna 2012 ennakoitiin, sellaiset ratkaisut, jotka menevät pidemmälle kuin erilliset RIP-ohjelmat ja erilliset värihallinta- tai työnkulkuratkaisut, eivät olekaan yleistyneet samalla tavalla kuin APPE-RIPit. Näistä jäljellä on ainakin Four Pees PrintFactory, joka on investointina aivan eri luokassa kuin varsinaiset RIP-ohjelmat. Siinä on kuitenkin huomioitu tuotannon kaikki kolme osa-aluetta: RIP-prosessit, omavarainen värihallinta (ja mahdollinen värisynkronointi eri laitemerkkien välillä) sekä työnkulkuun liittyvät asiat. Näitä työnkululle tyypillisiä asioita suurkuvatuotannossa ovat viime hetken korjaukset aineistoa vaurioittamatta tai jälkikäsittelyn vaatimat asiat kuten purjerengasmerkit tai vaativat epäsäännölliset paneloinnit.

Samoja prosesseja voi nykyään hoitaa uusimmilla APPE-RIPeillä sekä osaltaan myös edullisilla PDF-Editoreilla kuten Enfocus PitStop Pro. Enfocuksen editori on edullisimmillaan kuukausipohjainen tilaus - samaan tapaan kuin Adobe Illustrator- tai Adobe CC-tilaus. Enfocuksen saa kuitenkin sertifioitujen tai virallisten jälleenmyyjien tukemana, toisin kuin Adoben tuotteet.

Värihallinnan harmonisointi ja suurkuvan optimaalinen harmaasävytasapaino taas onnistuvat pienin kustannuksin viimeisten parin vuoden aikana yleistyneen FOGRA PSD-konseptin avulla. Tämä konsepti on riippumaton käytetystä RIPistä, profiilinlaskentamodulista tai värijärjestelmästä.
Varsinaisissa työnkulkuohjelmissa valikoima vaihtelee tänäkin päivänä siis maksullisista lisäplugeista aina kokonaisiin tuotantojärjestelmiin. Perinteinen PDF-editoinnin osaaja Enfocus on saavuttanut omalle PitStop-tuotteelleen jo 15 toimintavuoden iän. (Enfocus on nykyisin X-Riten ja Pantone ohella Eskon omistama yritys). PitStopin nykyinen versio 13 näyttää taipuvan entistä paremmin suurkuvatuotannon vaatimuksiin. Siinä voi nimittäin käyttää myös tulevaa ISO-standardia, joka helpottaa tasoleikkurityökalujen ja -aineiston tarkistusta.

Jos pelkkä PDF-editointi ei riitä, Eskolla on Sign & Display -alalle suunnattu i-cut Suite, joka  palkittiin jo 5 vuotta sitten suurkuva-alan ansioistaan (InterTech). Käsittelen myöhemmin artikkelissa sekä perinteistä että uutta vaihtoehtoa i-Cut Suitelle.

ESKO suunnannäyttäjänä


Eskon i-cut Suite sisältää kaksi RIP-, tasotulostin- ja tasoleikkuririippumatonta modulia.

Ensiksi on i-cut Preflight-moduli, joka on toiminnaltaan helppokäyttöisempi kuin Adobe Acrobat Professional ja Enfocus PitStop -yhdistelmä. Se ei siis vaadi Acrobat-lisenssin omistamista ja on Illustrator-käyttäjille ehkä helpompi omaksua kuin PitStop. Lisäksi siinä on suurkuvatuotannossa tarvittavia työkaluja helposti saatavilla (muotoon leikkaus -linjan luominen ja editointi suoraan PDF:n sisään).

Jos on tottunut käyttämään PitStop-plugia aiemmin, siinä luodut parametrit voi siirtää sellaisenaan Preflightin käyttöön (PitStop Preflight Profiles jne). Toisaalta Pitstop on luonteva valinta niille, joilla Acrobat Professional DC on jo käytössä (tai esim. XI, jota vielä tuetaan). Lisäksi Pitstopin uudet ominaisuudet näyttävät siirtyvän luonnollisen viiveen kautta Preflightin puolelle tai vain osa niistä.

Toiseksi on i-cut Layout moduli, jolla voi tehdä asioita vektorigrafiikkaohjelmaa tai RIP-ohjelmaa helpommin sekä asioita, jotka ovat ko. ohjelmissa mahdottomia.

Yksi selkeä etu on ns. True Shape Nesting, jonka avulla voi sijoitella rullalle ja varsinkin levylle muotoon leikattavia epäsäännöllisen muotoisia töitä limittäin ja tiiviisti. RIP-ohjelmat eivät tähän pysty, jolloin seurauksena voi olla huomattava materiaalihävikki tietynmuotoisissa töissä.

Toinen etu on Graphics Preparation-modulin mahdollistama leikkauspolun tai bleedin muodostaminen sekä 2-puolisten levytulosteiden ja jäljelle jäävien levypalojen hallinta.

Yleisesti ottaen Layout-osio auttaa myös siinä, että RIP-ohjelmassa ei tarvita erikseen ostettavaa tasoleikkuritukea (joissakin RIP-ohjelmissa tätä tukea eri merkkisiin tasoleikkureihin ei ole edes olemassa tai se on rajoitettu). Layout osaa tuottaa ohjelmistoista riippumatta kaksi erillistä PDF-tiedostoa kaikille RIP-ohjelmille ja suunnilleen kaikille tasoleikkuriasemille. Tuotannollinen tulostus-PDF sisältää grafiikan ja kameramerkit. Tuotannollinen leikkaus-PDF sisältää leikkauspolut (+nuuttauspolut ja muille mahdollisille työkaluille tarvittavat polut) sekä kameramerkit.

Layout-ohjelmaan saa lisävarusteena Structural Design-modulin (3D), jolla voi tehdä pakkausalan standardien mukaisia paketteja ja myymälätelineitä. 3D-modulin käytössä ei tarvita pakkausohjelmiston vaatimaa opiskelua, sillä pakettien teko moduulin avulla on yhtä helppoa kuin RIP-ohjelman perustoimintojen käyttäminen.

Ensiksi Layoutissa valitaan pakettityyppi Eskon 3D-kirjaston avulla ja syötetään moduuliin pakettityypin leveys, korkeus ja syvyys. Pakettitiedosto tallentuu standardiin pakettiformaattiin. Sitten voidaankin aloittaa välittömästi asettelu ja aloittaa grafiikan sijoittelu paketin oikeille kohdille. Mikäli on tarvetta laajemmalle toiminnallisuudelle, Esko tarjoaa kattavan valikoiman pakkausalan tuotteita, Adobe Illustrator -lisäplugeista aina varsinaisiin pakkaussuunnitteluohjelmiin.

Jollei suurkuvayrittäjällä ei ole varsinaisia pakkausalan tuotantotarpeita, yrityksen käyttöön saattaa riittää tänä vuonna julkaistu SAin DisplayGenie, jolla voi tehdä omalle tasotulostimelle ja -leikkurille sopivia pieniä sarjoja pakkauksia tai myymälätelineitä.

Kolmen kauppa


Aiemmin puoliautomaattisten suurkuva-alan ohjelmien markkinoilla ovat vaikuttaneet lähinnä ESKO i-cut -tuoteperheellä ja Zünd Prepare it! -tuoteperheellä. Viimeisen vuoden aikana tähän joukkoon on liittynyt kolmantena vaihtoehtona kahden eri valmistajan tuotteiden yhdistelmä: Enfocus Pitstop2Switch lisättynä TiliaLabsin PhoenixPlan-konfiguraattorilla.

On mielenkiintoista, että ESKOn omistama Enfocus tekee nykyään yhteistyötä Switch-alustansa kautta TiliaLabsin kanssa, joka tarjoaa osittain samoja toimintoja kuin i-cut Layout omien  toiminnallisuuksien lisäksi. TiliaLabsin PhoenixPlan-tuote on Enfocuksen Pitstop2Switchiin (tai teoriassa pelkkään Switchiin) erikseen hankittava ns. konfiguraattori, joten se ei sisällä 3D-kirjastoa tai PDF-editorin mahdollisuutta.

Kuitenkin yksi sen oleellinen ominaisuus suurkuva ajatellen on aiemmin mainittu True Shape Nesting, jonka avulla voi sijoitella rullalle ja varsinkin levylle muotoon leikattavia epäsäännöllisen muotoisia töitä tiiviisti limittäin. Tämän voi tehdä myös vertailevasti eri prosesseille tai tulostimille, joita tuotantotalosta löytyy.

Toinen PhoenixPlanin huomattava ominaisuus potentiaalisesti suurkuvalle on kustannuslaskenta ja muut kustannusten seurantaan liittyvät asiat täydentäen normaalia Switch-työnkulun automatisointia.
Pitstop2Switchin kanssa erityisen yhteensopivia tuotteita ovat: Caldera, ONYX ja EFI sekä TiliaLabsin myötä Aristo, Zünd, MultiCam, Kongsberg, Trotec, Summa F ja Fotoba.

Enfocus Pitstop2Switchin yhteensopivuutta mm. ONYXin kanssa esiteltiin tämän kevään FESPAssa Amsterdamissa. ONYX Thriven monet toiminnot kuten purjerengasmerkkien (tai poranreikä symbolien sekä ompelumerkintöjen) luonti tai muiden suurkuvatyökalujen ohjaus voidaan määritellä suoraan Switch-alustan ONYX Connect-konfiguraattorissa. Näitä muita ohjattavia asioita ovat esimerkiksi materiaalin valinta, tulostettavat lisämerkinnät tai bleedien eli leikkausvaran luonnin hallinta. Jotain samankaltaista on myös Calderan tapauksessa, vaikka sitä ei voikaan suoraan liittää Switch-alustaan ilman Calderan lisätuotetta nimeltä Caldera Nexio. Nexio on erikseen intergoitava tuote, joka on räätälöitävissä toimimaan Calderan tai minkä tahansa RIPin kanssa. Siinä on myös valmiudet intergrointiin miltei mihin tahansa muuhun järjestelmään kuten WebShop tai CRM sekä järjestelmien väliseen tiedonvaihtoon.

Havaintoja ja opittuja asioita


Kuluneet neljä vuotta ovat todistaneet menneen vuosikymmenen aikana vakiintuneen värihallinnan olleen välttämätön alan kehitykselle. Seuraavaksi alan trendiksi onkin noussut työnkulun merkitys ja työkulkuratkaisujen yleistyminen.

Työnkulun ensiaskel oli APPE-RIPpien yleistyminen. Seuraavana yleistynee todennäköisesti automaatio tai PDF-editointi.

Graafisen teollisuuden suurkuva-alalla on lähes loputtomasti muuttuvia tekijöitä ja aikataulut usein tiukkoja. Tuotannon ei kannata odotella sitä, että varsinainen työn tilaaja korjaa viime hetkellä havaitut pienet virheet. Tulostajan ei myöskään kannata taistella loputtomasti erilaisten grafiikkaohjelmien tuonti- tai avaustoimintojen kanssa vain havaitakseen, että tiedosto avautuu osittain leikkauspolun lisäämistä varten. Saati ettei tiedosto avaudu lainkaan ja sen vuoksi "joudutaan” muuttamaan pinta-alaltaan mahdollisesti suuri työ kuvankäsittely- eli bittikarttamuotoon, jotta tuotanto voi jatkua.

Mitä muuta on opittu näiden neljän vuoden aikana?

Ainakin se, että tekniset edistysaskeleet, kuten pilvipalvelut tai mobiilisovellukset, ovat tulleet myös suurkuva-alalle. Lisäksi APPE-RIPit yleistyivät myöhemmin kuin kuviteltiin. Siirtymävaiheen alettua muutos meni läpi nopeammin kuin kuviteltiin.

Tapahtuuko PDF-editoinnin tai automaation saralla jotain samankaltaista - vain aika näyttää (vrt. jäsenlehdet 1-3/2015).

APPE-RIPit ovat nyt valtavirtaa. Jotkut ovatkin jo törmänneet siihen tosiasiaan, että mikäli APPE-RIPpiä ei pidetä ajan tasalla, RIPin sisältämä Adobe-lisenssikään ei päivity (tai muutkaan toisilta valmistajilta lisenssoidut modulit). Tämä puolestaan sotii hiukan koko APPE-ajatusta vastaan eli mitä pidempään RIP on päivittämättä, sitä vähäisemmäksi jää sen alkuperäinen hyöty ja tarkoitus.

Mikäli jatkamme edelleenkin mallin ottamista perinteisestä graafisesta teollisuudesta ja tiedon väkisin jalostamista suurkuvatuotannon tarpeisiin, mitä siitä seuraa?

Tilanne on lähes vastaava kuin neljä vuotta sitten Työnkulku ei voi poistaa kaikkia virheitä, joita tuotannon piirissä voidaan havaita - tai ratkaista kaikkia mahdollisia jälkikäsittelyn vaatimia asioita.
Kyse onkin siitä, että ajan menetys minimoidaan niin pieneksi kuin mahdollista. Säästettyä aikaa puolestaan voidaan käyttää jokaisen haluamalla tavalla. Jotkut vapauttavat tulostusoperaattorinsa tuottavampiin töihin. Toiset käyttävät resurssit uusien laadukkaiden tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen nykyisten rinnalle. Lisäksi mitä aiemmin työnkulussa voidaan puuttua pullonkauloihin tai potentiaalisiin ongelmiin, sitä suurempi on taloudellinen säästö.

Kirjoittajan muut blogikirjoitukset 
Juha Tarvainen
Seri-Deco OyJuha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi

Lähteet

  • www.adobe.com/products/pdfprintengine/overview.html (tai hakuehdolla ”Adobe APPE”)
  • http://www.caldera.com/no-half-measures-for-caldera-at-drupa-2016-with-partnerships-and-previews/ (tai hakuehdolla ”pdf caldera drupa”)
  • https://www.enfocus.com/fr/node/574 (tai hakuehdolla ”onyx enfocus large format”)
  • https://www.enfocus.com/largeformat (sivun alareunassa esillä tuotelogot syksyllä 2015 esiin tulleista strategista kumppaneista suurkuvatuotantonnossa: Caldera, ONYX ja TiliaLabs)
  • http://www.fespa.com/news/industry-news/esko-to-demonstrate-efficient-workflow-at-fespa-digital.html (tai hakuehdolla ”FESPA ESKO”)
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt