sunnuntai 1. helmikuuta 2015

Tuotannollisten RIP-ohjelmien omat automaatiotyökalut

Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy

Jos suurkuvatuotannossa on jo mietitty työnkulkua (esimerkiksi PDF-editoreiden kannalta tai tuotannollisten suunnitteluohjelmien käyttämistä), saattaa olla hyödyllistä pohtia automaation hyödyntämistä. Tämä artikkeli keskittyy jo käytössä olevien RIP-ohjelmien omien työkalujen tai toimintojen hyödyntämiseen. Myöhemmin on tarkoitus julkaista artikkeli, jossa käsitellään erikseen hankittavien edullisimpien automaatio-ohjelmien mahdollisuuksia sovellettuna suurkuvaan. 

Laajemmin katsottuna mikä tahansa suurkuvatuotantoon suunniteltu RIP-ohjelma koostuu kolmesta moduulista. On melko yleistä, että RIP-valmistaja ei suunnittele tai koodaa niitä kaikkia itse, vaan lisensoi yhden tai kaksi moduulia toiselta valmistajalta (Raster Image Processor; PS/PDF Interpreter, Color Management Module ja Graphical User Interface/Functions). Tämä on samalla johtanut siihen, että monissa eri RIP-ohjelmissa voi olla merkittävä määrä samaa koodia, vaikka ne näyttävätkin aivan erilaisilta.

Nämä kolme moduulia ja niiden välinen integrointi ratkaisee sen millaiseksi käyttäjä kokee jonkin RIPin. Nimensä mukaisesti RIP-ohjelma tarvitsee 1) PS/PDF-tulkin, joka muuttaa tulostustiedoston sisältämän informaation tulostimen ymmärtämään muotoon, 2) RIP-ohjelma tarvitsee värihallintamoduulin ja 3) tarvitaan käyttöliittymä ja toiminnot –moduuli (tämä moduuli on aina RIP-valmistajan omaa käsialaa).

Useimmat RIP-valmistajat sisällyttävät ohjelman toimintoihin - enemmän tai vähemmän näkyvästi - automaatioon sopivia työkaluja tai toimintoja.

RIP-valmistajat ovat voineet lisensoida PS/PDF-tulkkeja esimerkiksi Adobelta tai Global Graphicsilta ja värihallintamoduuleita mm. Adobelta ja Microsoftilta. Ohjelman ulkonäön ja toimintojen osalta vastuu on ohjelman valmistajalla. Juuri tästä moduulista löytyvät kunkin RIP-ohjelman mahdolliset automaatiotyökalut tai –toiminnot. Tässä yhteydessä automaatiolla ei kuitenkaan tarkoiteta mitään raskasta tai monimutkaista prosessia, vaan pikemminkin esim. Microsoft Officesta tai Adobe CC:stä löytyviin makroihin verrattavia työkaluja tai toimintoja.

On hyvä muistaa myös, että nämä uuden sukupolven APPE-RIPit asennetaan ja konfiguroidaan yleensä koko verkkoa hyödyntäen, jos tulostinjonoja on enemmän kuin 3-4 kpl. Näiden ohjelmien kopiosuojat ovat verkkokopiosuojia. Siksi olemassa olevan lisenssin laskentatehoa voidaan tarvittaessa kasvattaa hajauttamalla RIP-ohjelma kahteen tai useampaan työasemaan. Tällainen ohjelmiston skaalautuva rakenne mahdollistaa myös töiden lähettämisen erillisestä RIPin moduulista muualtakin kuin kirjaimellisista RIP-asemista (vrt. normaalin ONYX Job Editorin asennus [PC] tai rajatun Calderan VisualRemoten [PC/Mac] asennus johonkin suunnitteluasemaan).

Kevyen automaation mahdollisuudet APPE-RIPeissä


Tässä artikkelissa käsitellään parin esimerkin avulla kevyen automaation periaatetta APPE-RIPeissä. Samankaltaisia ominaisuuksia löytyy myös joistakin PS-RIPeistä, joten näitä periaatteita voi jossain määrin soveltaa myös niissä.

Automaatioksi mielletään RIP-valmistajien taholta lähinnä makroja muistuttavat apuvälineet. Makrojen käyttäminen voi tarkoittaa mm. tilannetta, jossa tulostaja saa asiakkaalta 28 kpl erilaisia julisteita tai roll-uppeja tulostettavaksi. Tulosteet ovat keskenään saman kokoisia, mutta niille kaikille pitää tehdä tuotannollisista syistä useita työmääritysten asetuksia - kuten skaalaus 105%, 4 kpl kutakin, jopa reunojen rajaus jokaiselta sivulta 5 mm ja vaikkapa peilikuvaksi kääntäminen. Kaikki 28 tiedostoa voi tietysti avata yksi kerrallaan ja tehdä huolellisesti samat työmääritysten asetukset kullekin erikseen. Toinen vaihtoehto olisi luoda yksi makro, jonka avulla kukin tiedosto saa samat työmääritykset helposti.

Selkeitä esimerkkejä näistä makroista ovat Calderan Workflow-painikkeen avulla löytyvät mahdollisuudet sekä uuden v10 QuickPrint –ominaisuus. ONYX Thrivessä vastaava perinteikäs ominaisuus on nimeltään QuickSet. Toiminnon käyttäminen avaakin monipuolisia mahdollisuuksia jonkin valmiin työasetuksen käyttämiseen. Calderan QuickPrint on helpompi käyttää kuin sen Workflow. Toiminto on osittain tuttu niille, jotka ovat käyttäneet v9 olevaa tulostusasetusten tallentamista Print-ikkunasta (sijaitsee Action-valikon ja viiden asetuspainikkeen välissä; yhteensä kolme pienempää painiketta, jotka ovat New configuration name, Refresh ja Configuration management). Kun näitä tulostusasetuksia on nimetty ja tallennettu loogisesti, niitä voi käyttää makroina esimerkiksi Image-ikkunassa klikkaamalla tulostustiedoston päällä hiiren oikealla painikkeella (Send To: Printer...)

ONYX Thrivessä QuickSet-ikkunaan on koottu valmiiksi yhteen yleisimpiä rutiineja. Jos ne eivät riitä, ikkunan alareunassa on Advanced-painike, joka avaa toisen ikkunan, jossa on suuri määrä erilaisia välilehtiä. Näiden välilehtien avulla on mahdollista tarkentaa makron toimintaa hyvinkin tarkasti. ONYXin RIP Queue-ikkunassa on kaksi painiketta, joiden avulla voi joko muuttaa olemassa olevia makroja (Edit QuickSets) tai luoda uusia (Configure Printer/Quicksets-välilehti). Molemmissa RIPeissä näiden makrojen määrä kannattaa pitää kuitenkin järkevänä. On hyvä miettiä miten ne voivat parhaiten auttaa omassa tuotantoympäristössä.


Tunnettujen APPE-RIPpien ominaisuuksiin kuuluvat helpot makrojen luomiset. Niiden mahdollisuudet ovat laajempia kuin vain Input-profiilien määrittäminen, spottivärikorvauksen aktivointi tai muotoonleikkauksen kohdistusmerkkien lisääminen.

Vaativamman tason makrona voitaneen pitää Calderan Workflow-toiminnon käyttöönottoa. Se vaatii hiukan perehtymistä ja suunnittelua, mutta sen avulla voi saada aikaan esimerkiksi seuraavan tapaisten ketjujen toteutumisen automaattisesti:

  • töitä voi lähettää FileManagerista makrossa määriteltyyn työnkulkuun 
  • töitä voi lähettää File: Print –komennolla suoraan Windows-työaseman suunnitteluohjelmasta Valvottuun kansioon 
  • työ voidaan poistaa automaattisesti Image-ikkunasta tai sen jostakin välilehdestä kun työ on tulostettu 
  • makroon on voitu lisätä muita moduuleita kuten toinen tulostin, Compose-ikkunan käyttäminen, joka esim. lisää logon jokaiseen prosessoituun työhön tai editoi bittikarttakuvan värejä

Edellä kuvatun kaltainen, sitä yksinkertaisempi tai vaativampi työnkulkumakro vaatii työnkulussa olevien moduulien asetusten konfigurointia, jonka jälkeen makro on toimintavalmis (Workflow-ikkunan moduulisymbolien rattaat eivät ole enää paikallaan vaan alkavat pyöriä).

Jotkin RIPit sallivat myös vaativamman tason makron rakentamista, kuvassa esimerkki Calderan Workflow-ikkunasta (lähetys esim. Image-valikosta lähes samoin kuin QuickPrintissä; Send To: WorkFlows...).

 

Muita automaation kaltaisia toimintoja


Muitakin suurkuva-RIPpien toimintoja voidaan käyttää automatisointiin. Valvottua kansiota  (Hot Folder) voidaan käyttää töiden avaamiseen suoraan RIPpiin haluttuun paikkaan tai muotoonleikkaukseen liittyvässä automatisoinnissa. Kansiota voidaan käyttää myös tiedoston valkoisen osavärin luomiseen. Lisäksi RIP-ohjelmien asetteluun liittyvä automaattinen järjestely on tullut jatkuvasti monipuolisemmaksi. Ohjelmiin on lisätty varsinaisista suurkuvatyönkulkuohjelmien tuttuja ominaisuuksia kuten Step and Repeat –toiminto (tekstiili- tai tapettitulostuksen toistot), True Shape Nesting –materiaalinsäästö (muotoonleikkauspolun muotoon perustuva materiaalinsäästö) tai jälkikäsittelymerkkien lisääminen (purjerengasmerkit tai poranreikien symbolit).

Valvottu kansio –toiminnon käyttämiseen voidaan yhdistää tallennus työasemasta määrättyyn verkkopolkuun. Se voi toimia myös suoraan internet-selaimesta, jos RIP ja sen asetukset sallivat tämän. Jos Valvottu kansio –toimintoon yhdistetään makron käyttäminen, se voi entisestään tehostaa tuotantoa. Valkoisen värin työnkulku tai pitkälle viedyt rulla- tai tasoleikkurityönkulun mahdollisuudet ovat oma kokonaisuutensa. Niistä saa lisätietoja maahantuojilta ja valmistajien sivuilta. 

RIPit ovat tukeneet jo jonkin aikaa useita automaatiota edistäviä digitaalisia standardeja. Yksi tutuista on RIPissä olevien spottivärikirjastojen arvojen yhdistäminen tulostustyössä oleviin spottivärimäärityksiin (mm. Pantone, RAL ja NCS). Myös tuki työmääritysten kulkemiselle töiden mukana on jo käytössä. (JDF; Job Definition Format, joka CIP4-organisaation painoalalle v. 2001 julkaisema määritelmä).

Raskaan sarjaan automaation mahdollisuudet 

 

Makrojen käyttämistä järeämpien, erikseen hankittavien automaatio-ohjelmistojen hintataso on monella tavalla sopivassa suhteessa suurkuvalaitteiden hintatason kanssa. Monet niistä ovat huomattavan edullisia suurkuva-alalla verrattuna muuhun teollisuuteen ja joskus jopa verrattuna muuhun graafiseen teollisuuteen.

Kuten on jo aluksi todettiin, artikkelin jatko-osassa huhtikuussa pyritään luomaan katsaus varsinaisiin automaatio-ohjelmiin. Ne voivat soveltua joihinkin suurkuvan tuotantoympäristöihin. Näille ohjelmille on tyypillistä varsinaisten suurkuvarutiinien automaation lisäksi mahdollisuus kytkeytyä yrityksen muihin tietojärjestelmiin joko moduulipohjaisesti tai käyttämällä ohjelmointiosaamista. Tässä artikkelissa kuvattujen vinkkien ja mahdollisten automaatio-ohjelmien merkitys tulee ilmeisesti vain vahvistumaan, sillä suurkuva-alalle näyttää saapuvan kasvavassa määrin teollisesta tuotannosta tuttuja piirteitä.

Lisätietoa

Juha Tarvainen
Seri-Deco Oy

Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa


Seri-Deco tarjoaa ratkaisuja levyjen työstämiseen, kuvan tai merkkauksen tuotantoon eri pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn. Tuotevalikoima kattaa suurkuvatulostimet, leikkurit, CNC-jyrsimet, tuotantolaserit, laminointilaitteet sekä erilaiset tuotantomateriaalit ja -ohjelmistot. Palveluksessa työskentelevät 27 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varasto sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.

Sd-akatemia kattaa erilaisia alan käsityötaitoja ja erikoisosaamista kehittäviä ammattilaiskursseja. Kurssien tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet laadukkaiden ja yritykselle kannattavien asiakasprojektien toteuttamiseen sekä oman ammattitaidon myymiseen. Seri-Deco pyrkii alan kurssitoiminnan ja yrityksen aktiivisen viestinnän avulla parantamaan yleistä mielikuvaa graafisesta alasta mielenkiintoisena toimialana ja laadukkaiden palvelujen tarjoajana.