keskiviikko 1. helmikuuta 2017

Äärettömän helppoa spottivärikorvausta – SD Automation

Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy

Myyttien purkamista


Automaatioon liittyy monia ennakkokäsityksiä ja asiayhteyksiä. Sitä saatetaan pitää esimerkiksi kalliina, vaikeana tai joustamattomana. Todellisuus on kuitenkin, että suurkuvalle järkevässä automaatiossa ei puhuta kalliista suljetuista järjestelmistä, käyttäjän jättämisestä miettimään yksikseen huollon arkeen kuuluvia määrityksiä tai siitä, että pitäisi hankkia iso kasa moduleita, joista tulostaja tarvitsee vain joitakin osia.

Tässä blogissa automaatiolla tarkoitetaan suurkuvaan sopivien automaatiotyökalujen tai makrojen käyttämistä. Olemme Seri-Decossa pitäneet viimeiset 2-3 vuotta avoimena joitakin tähän liittyviä kehitysvaiheita ja tänä vuonna olemme julkaisseet kolme suurkuvalle optimoitua automaatioon viittaavaa palvelutuotetta.

Ensimmäinen niistä on Calderan ja ONYX Thriven kanssa yhteensopiva SD Automation, joka on tarkoitettu laajentamaan RIPin omaa automaattista spottivärikorvausta.

Toinen tuote on enfocuksen PitStop Professionaliin perustuva PDF-laadunvalvonnan ohjelmistorobotti, jossa on mukana SD:n oma Wide and Super Wide Format RIP Kit.

Näiden lisäksi tänä kesänä valmistui viimeisimpänä enfocuksen PitStop2Switchiin perustuva koko työnkulun ohjelmistorobotti, jossa on mukana SD:n Process Control RIP Kit. Molemmista enfocus-kokonaisuuksista on saatavilla valmistajan hyväksymät tekniset tiedot.

Esittelyssä SD Automation


Jotkut käyttäjät ovat saattaneet menneinä vuosina käyttää nyt jo vanhentuneen X-Riten i-Sharen pohjalle rakennettua SD:n spottivärikirjastoa Avery tai RAL Classic -värien toistamiseen mahdollisimman tarkasti esim. Wasatch SoftRIPissä. Tämä oli manuaalinen tapa määritellä spottivärikorvaus yksi väri kerrallaan.

SD Automation antaa tulostustalolle kolmeen suosittuun vektorigrafiikkaohjelmaan puuttuvat ilmaiset spottivärikirjastot. 

Lisäksi pienellä kustannuksella on saatavilla toimipaikka- tai konsernikohtainen lisenssi, joka avaa näiden samojen spottivärikirjastojen käyttämisen Caldera tai ONYX RIPeissä.

Lopputuloksena on, että käyttäjä voi määritellä sopivat Avery 700/800 (REACH Compliant), RAL Classic tai Pantone -värit suunnitteluohjelmassa ja ne korvautuvat RIPissä automaattisesti oikealla väriarvolla (värimittarilla mitattu väri kerrallaan).

Kannattaa huomata, että RIP-ohjelman versio saattaa rajoittaa yhtaikaisten spottivärien määrän tukea PDF-tiedostossa; esim. Caldera V10 tukee 21 samanaikaista spottivärikanavaa ja Caldera V11:ssä määrä on kasvanut 127:än.

SD Automation on yhteensopiva Flexi, CorelDRAW, Adobe Illustrator sekä Caldera ja ONYX Thrive ohjelmien kanssa.


Käytännön tasolla SD Automation toimitus sisältää lisenssinumeron, suomenkielisen kuvallisen käyttöönotto oppaan, jossa käsitellään helpot kertaluontoiset toimenpiteet (sekä grafiikkaohjelman että RIPin osalta) sekä 13 väritietokantatiedostoa.

APPE-RIPit, joita tuetaan täysin ovat kaksi uusinta versiota; tammikuussa 2017 tämä tulee merkitsemään seuraavaa luetteloa: Caldera V10 ja V11 sekä ONYX Thrive v11 ja v12. Vektorigrafiikkaohjelmista tuettuna ovat Flexi Cloud v11-v12, Adobe CC 2014-2017 ja CorelDRAW X6-X8 (ja X5, mikäli käytössä vielä Windows Professional 7).

Miksi automaattista spottivärikorvausta tai ylipäänsä spottivärikorvausta?


Painokoneilla Euroopassa käytettävien CMYK-värien tarkka vakioitu sävy (FOGRA39) poikkeaa enemmän tai vähemmän eri merkkisten suurkuvalaitteiden CMYK-värikasettien sävyistä, jotka vaihtelevat keskenäänkin suuresti. Ei ole loogista väittää suunnitteluohjelmissa, että jokin Pantone-väri tai muu spottiväri toistuisi mahdollisimman oikein neliväripainokoneen CMYK-arvoilla, jos aikomus on tulostaa ne vaikka Rolandin EcoSOL-järjestelmän CMYK-värikaseteilla. Rolandin tai hp:n tulostin ei ole 4v-painokone.


Yleensä suurkuvatulostuksen tarkimman - jopa painokoneen nelivärisimulaatiota tarkemman simulaation spottiväreille voi saavuttaa käyttämällä RIPissä spottivärien ns. Lab-arvoja perinteisten painokoneiden CMYK-arvojen asemesta.

Lab-arvot perustuvat luonnossa havaittaviin aallonpituuksiin. Tällä samalla metodilla selvitetään esim. maalikaupassa minkä värinen jokin maalattu vanha malli on. Suurkuvassa tätä voidaan soveltaa niin, että halutut värikartat mitataan väri kerrallaan ja niistä muodostetaan pieni tietokanta kunkin eri RIPin ymmärtämään muotoon.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Jotta näitä väritietokantoja voisi käyttää RIPissä spottivärien automaattiseen korvaukseen, tarkalleen samojen nimien tulee olla käytössä myös grafiikkaohjelmissa kuten Flexi, Adobe Illustrator tai CorelDRAW.

Spottivärikorvaus suurkuvassa tarkoittaa RIPin kannalta värihallintapoikkeusta. Tiedostossa normaalisti määritellyt RGB- ja/tai CMYK-elementit peilautuvat normaalisti Input-profiileihin kuten Adobe RGB 1998 ja FOGRA39/ISOCoated. Jos RIPissä on käytettävissä Lab-arvoihin perustuvia spottivärikirjastoja, nuo Lab-arvot ohittavat kaikki mahdolliset Input-profiili määritykset eikä Input-profiileja huomioida tai käytetä spottiväritulostuksessa lainkaan.

Spottivärikorvaus RIPissä – joko manuaalisesti tai nykyään automaattisesti – edustaa värihallintapoikkeusta. Esim. Pantone, RAL Classic tai Avery -värien konversio ei mene normaalin Input-profiilista tulostusprofiilin prosessin lävitse vaan suoraan Lab-arvosta tulostusprofiiliin.

Automaattisen spottivärikorvauksen etuja ovat mm. työnkulun ohjeistus/vakiointi suunnitteluvaiheessa. Lisäksi spottivärikorvaus ei ole enää sidottu vain yhteen materiaaliin tai sen yhteen tulostuslaatuun kuten aiemmin manuaalisessa spottivärikorvauksessa. Tämä työnkulku voidaan haluttaessa laajentaa myös koskemaan omia asiakkaita tai sidosryhmiä, sillä SD Automation -lisenssi antaa luvan jakaa vektoriohjelmakirjastojamme veloituksetta. (Värikirjastojen vapaa jako Illustrator, Corel tai Flexi käyttäjille esim. mainostoimistoissa, suunnittelun puolella, arkkitehti- tai suunnittelutoimistoissa).

Miksi automaatio ei ole liian vahva sana


Jos laite- ja ohjelmistovalmistajat esittelevät kansainvälisillä messuilla erilaisia suurkuvan automaatioratkaisuja tai palvelutuotteita, ei ole enää mitään syytä arastella tuon sanan käyttämistä tässä asiayhteydessä. Sanan merkitysalue on tärkeämpi tekijä kuin itse sana, jota käytetään.

Mikä on yhdelle automaatio tai ohjelmistorobotti, on toiselle ”makroja” tai ”Actioneja” Adoben graafisista ohjelmista puhuttaessa. Loppujen lopuksi kyseessä on oman työn tehostaminen tai helpottaminen, jotta siitä hyötyy koko yritysMutta miten?

Jokainen tai lähes jokainen yritys joutuu kohtaamaan toisinaan tehtäviä, jotka eivät suoranaisesti lisää työn arvoa asiakkaalle. Tapauksesta riippuen tällaisia voivat olla tehtävät, joissa otetaan käytännössä vastaan tulostustiedostoja monilla eri tavoilla monenkirjavista lähteistä ja jotka pitää ohjata eteenpäin oikeaan paikkaan.

Jos tällaisia tehtäviä on puuduttavan paljon, miten yritykselle tai työntekijöille jää aikaa erottua joukosta esimerkiksi moniulotteisella asiakaspalvelulla tai uusilla palveluilla. Työtä voi tehdä joko enemmän tai fiksummin. Entä puhuttaessa ns. tulostusvalmiista tiedostoista tai tiedostoista, joissa on otettu kaikki jälkikäsittelyyn tai itse tuotantoon liittyvät asiat huomioon? Onko niin, ettei aikaa yleensä mene minkäänlaisiin ihmettelyihin tai korjauksiin niiden kanssa?

Aika näyttää tuleeko suurkuva-automaatio yleistymään yhtä nopeasti kuin värihallinnan tai APPE-RIPpien omaksuminen Suomessa. Se ei kuitenkaan ole enää utopiaa vuonna 2016, vaan todellisuutta kuten FOGRA PSD -profilointikonsepti on ollut jo lähes 3v.

Kaikki mahdollisesti syntyvä keskustelu ja yhteydenotot ovat tervetulleita tähän aiheeseen. Ehkä voimme yhdessä nähdä lisää myyttejä, jotka voi hyvin purkaa.

Lähteet


  • https://twitter.com/suurkuva/status/765092931648757760
  • https://twitter.com/suurkuva/status/765196172080349184
  • http://www.onyxgfx.com/support/knowledge-base2#!/entry/50170000000PnxfAAC
  • https://www.enfocus.com/en/blog/automation-in-large-format-above-and-beyondBlogikirjoittaja 

Juha Tarvainen
Seri-Deco Oy
Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 25 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 20 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. 
Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fiSeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt