maanantai 12. joulukuuta 2016

Vanhojen arkistopapereiden digitointi – osa 2

Kirjoittaja: Miia Mustonen, Seri-Deco Oy


Miten siirtää luotettavasti ja turvallisesti kallisarvoiset tiedot ja vanhat tulosteet käytännölliseen ja kustannustehokkaaseen tallennusmuotoon tulevienkin sukupolvien käyttöön?

Laadukas digitointi alkaa esivalmisteluista


Digitoitavan alkuperäisaineiston kunto vaikuttaa osaltaan skannauslaatuun. Vaikkakin optiikan ja ohjelmistojen kehittymisen myötä laitteilla saadaan yhä paremmin korjattua virheellisyyttä kuten aineistoaukeaman vääristymää tai siistittyä skannatun tiedoston suttuinen tausta.

Skannattavan aineiston esikäsittely tulee tehdä huolellisesti. Aineisto tulisi puhdistaa, suoristaa ja tarvittaessa kuivattaa ennen käsittelyä. Myös skannausta oleellisesti hidastavat niitit ja haluttaessa aineistoseläkkeet tulisi poistaa. Esivalmistelut suorittaa digitoinnin tilaava arkisto-omistaja tai se voidaan toteuttaa digitoijan toimesta tarkasti määriteltyjen vastuurajausten puitteissa.

Teknisten piirustusten ja karttojen skannaamiseen käytetään suurkuvaskannereita (max A0 paperi/muovitulosteet tai 15mm paksut taululevyt). Näiden läpisyötettävien laitteiden käytössä korostuu aineiston kunto kuten tasaisuus, kuivuus ja ehjä pinta.

Parhaat päivänsä nähnyt, haperoitunut suurkokoaineisto voidaan silti skannata turvallisesti erikoismuovitaskujen avulla. Granon Santtu Pellin mukaan nykyiset muovitaskut ovat jo niin optisesti kirkkaita, ettei nykyisillä korkealaatuisilla skannereilla suojaus vaikuta enää lopputulokseen.

Kirjaskannaus Granon digitointi- ja arkistointipalveluissa Espoossa

Kirjaskannereilla työstetään puolestaan julisteita, kirjoja ja suuria kuvia aina A1 kokoon asti. Näillä laitteilla voidaan siirtää kehnommassakin kunnossa olevia aineistoja digitaaliseen muotoon ilman repeytymisvaaraa.

’Aineiston puhtausvaatimukset korostuvat alkuvalmistelujen lisäksi itse tuotantovaiheessa, varsinkin suurikokoisia tauluja tai pitkiä piirustuksia skannattaessa’ muistuttaa digitointi- ja suurkuvalaitteita sekä tulostusmateriaaleja maahantuovan Seri-Decon kehitysjohtaja Juha Myllyniemi.

Staattisen sähkövarauksen vuoksi levyt imevät herkästi itseensä ympäröivän pölyn ja lattiaa koskettaessa jopa pienet kivensirut. Myös pitkää paperitulostetta skannattaessa toinen pää saattaa helposti koskettaa lattiapintaa. ’Lika vaikuttaa osaltaan skannauslaatuun, mutta sitäkin enemmän haluan korostaa pienten kivensirujen vahingollisuutta. Ne pahimmillaan naarmuttavat skannerin lasin pilalle’, varoittaa Myllyniemi.

Kehittyneet laitteet parantavat lopputulosta


Myös itse laitteista ja tuotanto-ohjelmistoista löytyy ominaisuuksia, jotka vaikuttavat skannauksen lopputulokseen, tuotannon tehokkuuteen ja sitä kautta työn kustannuksiin.

Skannerit eivät lue kuvaa pelkästään yhtenä kokonaisuutena, vaan ne hajottavat skannauksen pikselitasolla eri osiin. Nykyisillä skannereilla aineisto saadaan myös valotettua tasaisemmin.

Digitointi- ja suurkuvaratkaisut esillä Jusslan demotiloissa.

Myllyniemen mukaan skanneritekniikan ja ohjelmistojen kehittymisen myötä esimerkiksi aineiston suttuinen tausta saadaan poistettua skannatusta tiedostosta kokonaan. Näin digitiedostosta voidaan saada alkuperäistä laadukkaampi lopputulos.

Myös skannausprosessi on nykyään nopeampi ja arkistointitiedostoista saadaan kevyempiä. ja tulostuuhan pienikokoinen tiedosto myös ripeämmin.  Lisäksi kehittyneillä ohjelmistoilla tiedostoja voidaan muokata monipuolisesti projektitarpeiden mukaisiksi.

Santtu Pelli kertoi yrityksensä käyttämän skanneriohjelman olevan ainutlaatuisen taipuva, sillä he ovat voineet jopa luoda omaa ohjelmistoa sen ympärille. Tämä on automatisoinut aineistojen nimeöintiä ja muokkausta sekä luonut prosessista yhä kustannustehokkaamman.

Suunnittelutoimisto Granlundin johtavan asiantuntijan, Markku Huupposen mukaan suurkuvaskannerit ja tulostimet taittolaitteineen ovat tärkeitä suunnittelijoiden työkaluja. Laitteiden käytössä korostuukin helppokäyttöisyys, toimintavarmuus sekä tarvittaessa laitteiden ripeä huoltopalvelu ja tekninen tuki.
Laitteiden toimintavarmuus ja ripeä huoltopalvelu oleelliset valintatekijät
Skannauksia ja suunnitelmatulosteita itsekin toteuttava projektisihteeri Jaana Leino korostaa toimintaympäristön vaikutusta laitteisiin ja tuotantolaatuun. Vaikka tulostin ja erityisesti pinoaja eivät tuota nykyisin enää häiritsevää ääntä, on koneille hyvä varata oma, työskentelyyn riittävän kokoinen tuotantotilansa. Erillisessä tilassa voidaan hallita paremmin laitteille sopivia kosteus- ja lämpöolosuhteita. Esimerkiksi liian kuiva tuotantotilan ilma lisää staattista sähkövarausta, mikä puolestaan kerää pölyä laitteisiin vaikuttaen näin tuotantolaatuun.

Mikäli organisaatio (kuten kopiotalo) tekee jatkuvia pitkiä työsarjoja skannaamalla paljon piirrosversioita arkistointikäyttöön ja tulostamalla samalla versiot työmaan käyttöön, korostuvat puolestaan tuotannon automaatiot ja raportointiominaisuudet.

Seri-Decon Myllyniemen mukaan digitoidut aineistot voivat parhaimmillaan automaattisesti siirtyä jakelukansioiden kautta arkistointiin. Skannattu aineisto voidaan myös ohjelmointikäskyjen avulla lähettää suoraan työjonoon ensimmäisenä vapautuvalle, projektiin sopivalle tulostimelle (mm. väritekniikan ja materiaalin osalta), josta se etenee oikeanlaisen taiton ja seläkkeiden lisäämisen jälkeen odottamaan toimitusta työmaalle. Lisäksi tuotanto-ohjelmistot tarjoavat monipuolisesti raportointityökaluja mm. digitointituotannon tehokkuuden seuraamiseksi.

Tiedon jakelu, arkistointi ja säilytys


Digitointi ja tekniikan kehittyminen luovat uusia mahdollisuuksia tiedon tallentamiseen, hallintaa ja jakamiseen.

Rakennusalalla tuotetaan, välitetään ja arkistoidaan paljon sähköistä ja printtitietoa hyvin tarkasti määriteltyjen aikataulujen puitteissa. Tiedon hallinnassa oleellisina työkaluina toimivat nykyisin projektikohtaiset tietopankit kuten selainpohjainen SokoPro. Granon mukaan sen avulla voidaan tehokkaammin hallita niin projektisuunnitelmia, tarjouksia, sopimuksia kuin työmaapäiväkirjoja ja turvallisuusraportteja. Lisäksi viimeisimmät suunnitelmaversiot saadaan nopeasti lähetettyä haluttuun painotaloon tulostettavaksi ja sitä kautta työmaalle. Järjestelmän uusin työkalu on juuri lanseerattu työmaakameratoiminto. Minuutin välein still frame kuvia projektipankin käyttöön lähettävä kamera auttaa työn etenemisen seurannassa ja projektin raportoinnissa havainnollisin lisätyökaluin.

Aineiston muuttuessa pelkästään sähköiseen muotoon korostuu arkistoinnin varmuus ja turvallisuus. Pitkäaikaisesti säilytettävän digitaalisen aineiston määrän kasvua ennakoiden Mikkeliin on aloitettu rakentaa tietoturvallista pitkäaikaisarkistoa. Myös Analogia Finlandin Markku Rajama haluaa 35 vuoden kokemuksen rintaäänellä muistuttaa kaupallisen ja yksityisen digiaineiston omistajia varmistamaan arkistojensa todellisen turvallisuuden.

Tilaa vievät mappirivit eivät kuitenkaan edes pääse digitointivaiheeseen, ellei niitä ensin ole läpikäyty ja aineistokohtaisesti määritelty jatkotoimenpiteitä. Granlundin Markku Huupposen mukaan tämä oli myös heidän vanhojen arkistojen digitoinnin yhteydessä työläs, mutta erittäin oleellinen vaihe.

Tieto on yrityksen sydän - tuhoutunutta dataa ei saada takaisin.

LähteetGrano / Digitointi- ja arkistointipalvelu: 
Grano on digi- ja printtipalvelujen markkinajohtaja Suomessa. Yritys toimii 25 paikkakunnalla. Suomessa ja Virossa toimiva Grano työllistää noin 850 ihmistä ja sen liikevaihto tulevalla tilikaudella on yrityksen tiedotteen mukaan lähes 100 miljoonaa euroa.

Analogia Finland: 
Mikrokuvaukseen ja digitointipalveluihin erikoistuneen yrityksen työntekijöillä on kokemusta kulttuuriperinnöllisten asiakirjojen mikrokuvaamisesta yli 35 vuoden ajalta. Yritys työllistää noin 10 henkilöä ja sen toimitilat sijaitsevat Espoossa.

Insinööritoimisto Granlund:
Granlund on talotekniikkasuunnittelun sekä kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni. Vuonna 1960 perustetun suunnitteluyrityksen palveluksessa työskentelee yli 700 asiantuntijaa organisaation 19 eri toimipisteessä. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Haluatko lisätietoa?


Tutustu skannereihin ja teknisiin tulostimiin Sd-verkkokaupassa tai soita Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.Miia Mustonen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt

keskiviikko 16. marraskuuta 2016

Vanhojen arkistopapereiden digitointi – osa 1

Kirjoittaja: Miia Mustonen, Seri-Deco OyTeollisen valmistusyrityksen tuottamat mallinnusvedokset, insinööritoimiston rakennuspiirrokset tai julkisen tahon tuottamat infrastruktuuriset suunnitelmat ja kartat ovat organisaatiolle tärkeää omaisuutta. Näin ollen tietojen suunnitelmallinen arkistointi on välttämätön ja tärkeä toimi kiireisen arjen keskellä.

Vanhoista mappiarkistoista halutaan kuitenkin vähitellen eroon tilan puutteen vuoksi. Toisaalta osa tiedoista tarvitaan aktiiviseen ja monimuotoisempaan käyttöön.

Miten siis siirtää luotettavasti ja turvallisesti kallisarvoiset tiedot käytännölliseen ja kustannustehokkaaseen tallennusmuotoon tulevienkin sukupolvien käyttöön?

Aiheeseen osuva taulu Analogia Finlandin tiloissa.


Mikrokuvauksella edelleen paikkansa


Suurin osa julkisista ja kaupallisten toimijoiden arkistoista ovat edelleen analogisessa eli paperimuodossa. Se miten näistä mappiriveistä päästää eroon ja mihin muotoon vanha tieto kannattaa siirtää, riippuu täysin aineiston jatkokäyttötarpeesta. Ratkaiseva kysymys kuuluukin: onkin tieto passiivista vai aktiivista.

Passiivista tietoa ei tarvita aktiivisesti arkikäytössä. Silloin suuri määrä tietoa voidaan puristaa pitkäaikaiseen arkistointiin sopivalle mikrofilmille tai monikäyttöiseen digitaaliseen muotoon, jolloin tiedon löydettävyys ja jatkohyödyntäminen ovat helpompaa.

Analogia Finland: Mikrofilmin valmistus 

Julkisen sektorin organisaatiota ja kulttuuriperinnöllisten aineistojen mikrokuvausta ja digitointia velvoittaa Suomen Arkistolaitoksen laatimat laatukriteerit, jonka mukaan vielä toistaiseksi ainoat viralliset pitkäaikaisten ja pysyväistietojen tallennusmuodot ovat paperi ja mikrofilmi.

Mikrokuvaus on pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitettujen suurten tietomäärien tiivis ja kestävä tallennusmuoto. Tässä analogisessa tallennusmuodossa mustavalkoinen mikrokuva tuotetaan joko kuvaamalla analogisella mikrofilmikameralla tai suoraan tiedostosta. Rullana tai filmikorttina arkistoitavan mikrokuvan taataan säilyvän jopa satoja vuosia, jonka jälkeenkin kuvan luvataan vastaavan alkuperäisaineistoa terävyydeltään ilman vääristymiä ja oikeassa mittakaavasuhteessa.

Analogia Finland: Jokainen kuva tarkastetaan käsin
Tämä perinteinen tallennusmuoto on edelleenkin käytössä oleva tallennusmedia digitaalisuuden vallankumouksesta huolimatta.  ’Jotta varmistetaan kulttuuriperinnöllisistä kohteista CAD-ohjelmistolla tuotettujen piirrosten (ns. syntysähköisten aineistojen) säilyvyys tulevien sukupolvien käyttöön, mikrokuvaus on paperitulosteen lisäksi ainoa standardoitu tapa tallentaa tiiviisti ja mittasuhteiltaan oikeaa ja tarkkaa tietoa’, kertoo Analogia Finlandin kehitysjohtaja Markku Rajama. ’Yhdelle filmille voidaan tallentaa jopa 3500 pienoismikrokuvaa. Näin ollen filmikortit vievät huomattavasti vähemmän arkistointitilaa paperimappeihin verrattuna.

Kun mikrofilmin tietoa tarvitaan jälleen vektoroitavaksi tai CAD-ohjelmiin suunnittelukorjauksia varten, auttavat kopiolaitokset ja digitaaliset ammattilaiset muuttamaan filmin kuvat jälleen digitaaliseen, alkuperäistä vastaavaan muotoon mikrofilmiskannerin avulla’, Rajama havainnollistaa.


Aktiivisen tiedon digitointi vasta alkuvaiheissa


’Kun paperilla oleva tieto on aktiivisessa käytössä eli sen tietoja tarvitaan viikoittain tai jopa päivittäin, paperiarkiston digitointi on oikea vaihtoehto’, kertoo Markku Rajama Analogia Finlandista.

Paperiaineistoja muutetaankin jatkuvalla syötöllä digitaaliseen muotoon, jotta suuri määrä tietoa on helpommin löydettävissä ja yhdistettävissä sekä aktiivisesti käytettävissä erilaisia käyttötarpeita varten. Yhteiskunnallisten asiakirjojen, taulujen ja julkaisujen lisäksi digitaaliseen muotoon siirretään niin vanhaa kuin uutta tutkimustietoa, kirjoja, pöytäkirjoja, sopimuksia, vuosikertomuksia, käsikirjoituksia, teknisiä kuvia ja karttoja. Myös liikkuvaa kuvaa ja äänitteitä digitoidaan tiiviimpään, helpommin löydettävään arkistointimuotoon.

Grano Espoo: Kulttuuriperinnöllisten julkaisujen skannausta

Digitointiyritykset odottavat vuodenvaihteessa julkaistavaa lakimuutosta. Sen odotetaan sisältävän virallisen kannanoton sähköiseen aineistoon ja sen asemaan virallisena tallennusmuotona paperin ja mikrofilmin rinnalla. Mikäli digitaalinen aineisto hyväksytään viralliseksi tallennusmuodoksi, korkealaatuisen aineistodigitoinnin ja metatietojen keräämisen jälkeen myös julkisella sektorilla paperiarkistointi vähenee oleellisesti.


Digitointi käyttötarpeen mukaan


’Ennen digitointia on tärkeää hahmottaa, miten tätä työstettävää aineistoa käytetään jatkossa ja mikä on tarvittava hakutarkkuus’, korostaa Granon digitointi- ja arkistointipalvelujen projektipäällikkö Santtu Pelli.

Passiivisen tiedon kohdalla Pellin mukaan usein riittää, että skannattu tieto tallennetaan korkealaatuisena, skaalattavana tiedostona ns. mappien kylkitarrojen mukaisin aihepiirein löydettäväksi.

Julkisen sektorin organisaatiolle tuotetaan lähes poikkeuksetta arkistoitavaksi vektoroitava, pakkaamaton TIFF. Kaupalliset organisaatiot suosivat Granon mukaan enemmän monikäyttöistä PDF/A-muotoa sekä kevyempäänkin ympäristöön soveltuvia jpg-kuvia. ’Yleisesti käytetty PDF/A -tallennusmuotona ei ole kuitenkaan vielä saavuttanut standardointia vaativia kriteereitä, joten siinä on vielä kehitettävää, jotta tiedoston muuttumattomuus voidaan taata eri ympäristöissä’ Santtu Pelli kertoo.


Väripiirrokset ja sitä myötä väridigitoinnit lisääntyvät koko ajan. Voidaanhan väreillä parantaa silmäiltävyyttä erityisesti monimutkaisissa piirroksissa. Sekä skannereiden että värillisten tulostimien nopeuden ja tuotantolaadun kehittyminen ovat osaltaan myös vaikuttaneet värien hyödyntämiseen. Lisäksi suurikokoiset tiedostot hallitseminen on nykyisin helpompaa eikä tallennuskustannukset ole enää rajoite tiedostojen käytössä.

Värillinen kuva sisältää eniten dataa ja onkin siksi paras muoto muokattavuuden näkökulmasta. Suosituin formaatti on silti harmaasävykuva (8bit), joka sisältää riittävästi tietoa myös jatkojalostusta varten. Digitoijat eivät suosittele mustavalkokuvaa (1bit), sillä siinä kuvasta häviää usein liikaa kriittistä tietoa.

Mikäli vanhaa tietoa tarvitaan aktiivisesti ja siihen kohdistuu jatkossakin erilaisia hakuja, skannatuista tiedostoista voidaan etsiä OCR- tekstintunnistusohjelman  (Optical Character Regognition) avulla yksilöllisesti muuttuvia tietoja. OCR:n tunnistamaa dataa tallennetaan sitten aineiston metatietoihin, jonka avulla tiedon etsiminen ja linkittyminen toisiin tietoihin tehostuu oleellisesti. ’Tiedoston nimeäminen ja oikeanlaisen metatietojen rakentaminen ovatkin tiedonhaun kannalta ratkaisevin ja samalla työläin vaihe’, kertoo Santtu Pelli Granosta.


Miten valmistella aineistoa digitointia varten? Mitä asioita huomioida tuotannossa? Näistä teemoista lisää blogin toisessa osassa, joka julkaistaan 12.12.2016. Artikkeli ensijulkaisu Valokynä-lehdessä 04/2016.

LähteetGrano / Digitointi- ja arkistointipalvelu: 
Grano on digi- ja printtipalvelujen markkinajohtaja Suomessa. Yritys toimii 25 paikkakunnalla. Suomessa ja Virossa toimiva Grano työllistää noin 850 ihmistä ja sen liikevaihto tulevalla tilikaudella on yrityksen tiedotteen mukaan lähes 100 miljoonaa euroa.

Analogia Finland: 
Digitointipalveluihin ja mikrokuvaukseen erikoistuneen yrityksen työntekijöillä on kokemusta sekä teknisten piirrosten että kulttuuriperinnöllisten asiakirjojen digitoinnista ja mikrokuvaamisesta yli 35 vuoden ajalta. Yritys työllistää noin 10 erikoisammattihenkilöä ja sen toimitilat sijaitsevat Espoossa.

Insinööritoimisto Granlund:
Granlund on talotekniikkasuunnittelun sekä kiinteistö-, energia- ja ympäristöasioiden konsultoinnin sekä ohjelmistojen asiantuntijakonserni. Vuonna 1960 perustetun suunnitteluyrityksen palveluksessa työskentelee yli 700 asiantuntijaa organisaation 19 eri toimipisteessä. Pääkonttori sijaitsee Helsingissä.

Haluatko lisätietoa?


Tutustu skannereihin ja teknisiin tulostimiin Sd-verkkokaupassa tai soita Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.Miia Mustonen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt

tiistai 1. marraskuuta 2016

Mikä on FESPA Finland?

Kirjoittaja: Minna Petterson, Fespa Finland Ry

 

Erilaisten painamiseen ja digitaaliseen tulostamiseen liittyvien mahdollisuuksien ja eri teknologioiden tarjonta on runsaampaa kuin koskaan. Oleellisen tiedon, osaajien ja koulutuksen merkitys on ratkaisevassa roolissa yritysten menestymiselle.

FESPA Finland on kotimaisten erikoisosaajien yhdistys, joka hyödyntää kansainvälistä verkostoa ja kattojärjestömme FESPAn resursseja, tapahtumia ja kontakteja.
Fespa Finland edustaa Suomessa maailmanlaajuista FESPAa, joka on voittoa tavoittelematon Fespan 37 eri maan jäsenyhdistyksen keskusjärjestö.

FESPA Finland perustettiin vuonna 1976 seri- ja erikoispainamisen alan tietoutta ja koulutusta jakamaan. Olemme alusta asti olleet mukana FESPAssa ja vuonna 2013 vahvistimme tätä yhteistyötä muuttamalla nimemme Suomen Seri- ja Erikoispainojen liitosta Fespa Finlandiksi.

Fespa Finlandin toiminnan kulmakivenä on alaa edistävän tiedon jakaminen sekä osaajien yhdistäminen. Haluamme vaikuttaa saatavilla olevaan ammatilliseen koulutukseen, järjestää täsmäkoulutuksia ja kehittää toimialan osaamista vastaamaan nykypäivän haasteisiin. Pyrimme myös elämään ympäristöä arvostaen, jotta voimme vaikuttaa myös seuraavien sukupolvien elämään.

Mikä on Fespa Profit For Purpose -ohjelma?


Profit for Purpose –ohjelma on FESPAn keskiössä. Käytännössä tämä on kansainvälinen jälleeninvestointiohjelma, joka sijoittaa FESPAN kansainvälisten tapahtumien tuottoja mm. eri maiden FESPA-tapahtumien ja materiaaleihin.

Kun FESPA perustettiin yli 50-vuotta sitten, niin tarkoituksena oli jakaa tietoa ja ideoita maailmanlaajuisesti siten, että painoalalla toimivat yritykset olisivat voittoa tuottavia ja tulevaisuuteen katsovia. Tämä on edelleenkin FESPAn ydinajatus.

Nykyisin, kiitos FESPAn jatkuvasti laajentuvan tapahtumaorganisaation menestyksen, voimme kertoa tuottavamme voittoa, jota sijoitetaan erikoispainoyhteisön hyväksi ympäri maailman.

FESPAlla ei ole osakkeenomistajia – sen toimintaa ohjaavat painoalan yrittäjät, jotka tekevät työtään alan hyväksi. Edunsaajina ovat tuhannet FESPAn painoalan jäsenyritykset, jotka ovat maailmanlaajuinen yhteisömme. He saavat FESPA osinkonsa mm. tietona, oivalluksina, ideoina sekä mahdollisuuksina tavata muita alan toimijoita. Tämä kaikki edesauttaa alaa kehittymään ja kukoistamaan nykypäivän alati kiihtyvässä työympäristössä.

Profit for Purpose –filosofia näkyy kaikissa yhdistyksen jäsenmaissaVuodesta 2005 Profit for Purpose –ohjelma on sijoittanut 3,5 miljoonaa euroa takaisin erikoispainoalalle. Sijoitus keskittyy neljään pääosa-alueeseen:

 1. JAKAA TIETOA – tiedon jakaminen ja markkinatutkimus auttavat alan yrityksiä suunnittelemaan, parantamaan omaa osaamistaan sekä menestymään.
 2. YHDISTÄÄ – tapahtumien järjestäminen, joissa alan toimijat tapaavat toisiaan ja kaikki hyötyvät.
 3. INSPIROI – parhaiden käytäntöjen monistaminen ja seuraavan sukupolven kannustaminen mukaan printin ihmeelliseen maailmaan.
 4. RAKENTAA – painoalan sekä siinä toimivien yritysten kehittyminen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen.

FESPAn jälleeninvestoinnit kanavoidaan kahdella tavalla. Osa tuotoista käytetään siihen, että FESPA kehittää tuotteita ja palveluita, joista on hyötyä maailmanlaajuisesti tai mitä kaikki 37 FESPAn jäsenyhdistystä voivat hyödyntää omissa maissaan. Monet näistä tuotteista ovat saatavilla kaikille painajille, mutta osa on vain jäsenille, jotka kuuluvat oman maansa yhdistykseen. Vain kuulumalla FESPA Finlandiin pääsee painoalan yrittäjä todella osalliseksi kaikista FESPAn tarjoamista eduista.

Suurin osa Profit for Purpose –ohjelman rahoituksesta kanavoituu paikallisten yhdistysten avulla, joita on siis 37:ssä maassa. Eri yhdistykset voivat hakea rahoitusta omalle projektilleen projektikomiteasta. Projektin on täytettävä FESPAn asettamat kriteerit ja se arvioidaan em. komiteassa, johon kuuluu 2 FESPAn hallituksen jäsentä sekä 4 yhdistyksien edustajaa. Komiteaa johtaa Sean Holt, FESPAn General Secretary.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa FESPAn tekemästä työstä tai sinulla on lisäkysymyksiä Profit for Purpose –ohjelmasta, niin ota ihmeessä yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla sean.holt@fespa.com


FESPA jakaa tietoa


FESPA NEWS –LEHTI

Lehti ilmestyy jäsenille 4 kertaa vuodessa. Lehden tarkoitus on jakaa ajankohtaista tietoa, uutisia, näkemyksiä ja kokemuksia sekä olla ajan hermolla uusista kehityssuunnista ja tuotekehityksestä.  Fespan uutiset, tekniset artikkelit ja ajankohtaiset asiat pitävät oman osaamisen ja tiedot menossa mukana.

FESPAN TEKNISET OPPAAT 

Eri osa-alueet kattavien oppaiden julkaiseminen aloitettiin vuonna 2015 ja se jatkuu yhä. Oppaat ovat englannin kielisiä. Salasanan näihin oppaisiin saat pyytämällä info@fespa.fi

PLANET FRIENDLY –OPPAAT MINIVERSIOINA

Planet Friendly on julkaistu uudelleen jaettuna johdanto-oppaaseen sekä 10:een eri osa-aluetta käsittävään oppaaseen. Nämä oppaat ovat ilmaisia FESPAn jäsenille. Oppaat ovat englanninkielisiä ja tarkoituksenaan ympäristöä säästäen kohdentua eri osa-alueille vielä jaettuna joko seri- tai digitaalipainajille. Näin niistä on helppo hakea juuri itselleen soveltuvaa tietoa. Salasanan näihin oppaisiin saat pyytämällä info@fespa.fi


FESPA yhdistää


SERIPAINAMISEN AMMATTIKURSSI

Fespa Finland on ostanut oikeudet seripainamisen ammattikurssi –aineistoon ja kääntänyt materiaalin sinun käyttöösi. Tämä tuhti paketti on jäsenille vain 275 €. Tilaa omasi: info@fespa.fi

FESPA-MESSUT & TAPAHTUMAT

Messuja on useita vuodessa eri puolilla maailmaa. Seuraavaksi FESPA Finlandin jäsenille tarjoutuu mahdollisuus lähteä kokemaan FESPA Asia –messut helmikuussa 2017. Lisäksi järjestämme perinteisen messumatkan Hampuriin 10.-12.5.2017.

FESPA VIP-OHJELMA

Ohjelma on FESPAn jäsenille tarjottu palvelu, johon sisältyy nopeampi sisäänkäynti messuille sekä juoma- ja ruokatarjoilu FESPAn ständillä. Palveluun lisätään osa-alueita mahdollisuuksien mukaan koko ajan. Verkostomme kotimaassa ja kansainvälisesti on huikea mahdollisuus tietoa, osaajia ja tekijöitä.

FESPA inspiroi


FESPA SENSATIONS

on painajien, painopalvelujen ostajien sekä suunnittelijoiden käyttöön tarkoitettu inspiraation lähde, joka havainnollistaa erikoispainamisen eri mahdollisuuksia loppuasiakkaalle. FESPA Finlandin jäsenenä saat tämän kirjan alennettuun hintaan 75€. Lisätietoa: www.fespasensations.com

FESPA-AWARDS

Vuosittainen painoalan kilpailu, joka ei jätä ketään kylmäksi. Vain osallistumalla voit voittaa ja saada osaksesi mainetta ja kunniaa. Kilpailussa hyvin pärjänneet ovat perinteisesti myös kasvattaneet liiketoimintaansa. Älä jätä tätä tilaisuutta käyttämättä!FESPA rakentaa


FESPA – PRINT CENSUS

FESPAn kyselytutkimuksen avulla saamme käyttöömme arvokasta jäsenneltyä markkinatietoa painoalasta Suomen, Euroopan ja maailman mittakaavoissa. Tämä edellyttää vain kyselyyn vastaamista!


FESPA aktiviteetteja tulossa...


 • Värinkäsittelyn työpaja
 • Uusia teknisiä oppaita
 • Uusi Print Census –kysely
 • Lisää FESPA VIP-etuja FESPA Hampuri –messuille 2017
 • ja paljon muuta....

Lisätietoa 


www.fespa.fi        info@fespa.fi          Fespa 2017 messut


Minna Pettersson
Toiminnanjohtaja
Fespa Finland Ry

maanantai 3. lokakuuta 2016

Vinkkejä tulostus- ja somistuslevyjen käsittelyyn


Kirjoittaja: Miia Mustonen, Seri-Deco Oy

3A Composites on kansainvälisesti tunnettu mm. korkealaatuisten KAPA vaahtomuovilevyjen, FOREX muovilevyjen ja Dilite alumiinikomposiittilevyjen valmistaja.

Levyistä toteutetaan mm. lopputuotteita mainontaan, opastamiseen ja sisustamiseen sekä niitä käytetään tuotepresentaatioissa, askartelu- ja suunnittelutehtävissä. Lisäksi levyistä voidaan tuottaa arkkitehtuurisia pienoismalleja.

Jotta levyistä saadaan toteutettua paras mahdollinen lopputuote, haluamme jakaa muutamia vinkkejä levyn valintaan, varastointiin, käsittelyyn ja tulostamiseen.

Valitse projektiin soveltuva levy


Projektiin sopivan levyn valintaan vaikuttavat mm. levyn käyttötapa ja käyttökohde, kiinnitysmenetelmä ja käyttöaika. On tärkeää tietää mm.

 • Tuleeko levyn olla kosteus- ja UV-kestävä tai pinnan tarvittaessa pyyhittävissä
 • Tarvitaanko alumiinivahvisteinen jämerä levy taipumisen välttämiseksi 
 • Vaaditaanko tuotteelta erittäin korkeaa repeytymiskestävyyttä
 • Halutaanko täysin valkoinen levy ja tulosteeseen mahdollisimman kirkkaat värit
 • Tarvitaanko tumma presentaatiolevy tai helposti pohjustettava liimapintainen tuote
 • Haetaanko lopputuotteeseen tekstiilin tuntua vai onko ekologisuus projektin avainsana.

Vaahtomuovitäytteiset KAPA-levyt on tarkoitettu pääosin sisäkäyttöön ja niistä tuotetaan mm. upeita mainospintoja, kuvatauluja, opasteita, näyttelyseiniä, erilaisia displayratkaisuja ja muotoon leikattuja figuureja. Tuoteperheestä löytyy lyhytaikaiseen ulkokäyttöön soveltuva levy, KAPA Tech. Pitkäaikaiseen ulkokäyttöön sekä kosteisiin tai kylmiin tiloihin soveltuvat kuitenkin parhaiten mm. alumiinikomposiittilevyt sekä muovilevyt.

Tulostus- ja somistuslevyjen pintaa voidaan työstää eri tavoin:  tulostaa, silkkipainaa tai maalata. Tuotteen päälle voidaan liimata tarramerkintöjä tai vaikka pohjustaa kokonaan kuviotapetilla.

Levyjä voidaan viimeistellä leikkaamalla, sahaamalla, poraamalla ja jyrsimällä. Levyjä voidaan leikata puhtaaksi käsin veitsen ja metallisen turvaviivaimen avulla. Manuaalisilla KeenCut Evolution tai KeenCut Steeltrak -leikkureilla tai erilaisilla levygiljotiineilla saadaan toteutettua näppärästi halutun kokoisia levypaloja.

Levyjen muotoon leikkaaminen onnistuu parhaiten koneellisesti. Tasoleikkuri leikkaa levyt nopeasti ja tarkasti haluttuun muotoon tai työstää tarvittavat taitosreunat. Paksujen muovilevyjen kohdalla tarvitaan tasoleikkurin erillistä jyrsintyökalua. Lisäksi laserilla voidaan työstää Dispa kartonkilevyä akryyli- ja metallilevyjen lisäksi.

Levyjen kiinnittämiseen voidaan käyttää mm. S-ripustuskoukkuja, saranallisia kapakoukkuja / tauluripustimia, 2-puoleista teippiä tai velcronauhateippiä. Levy voidaan laittaa pystyyn tukevilla metallijaloilla. Lisäksi reunat voidaan reunustaa muovilistalla siistin lopputuloksen saamiseksi.

Tarkempiin levykohtaisiin työstö- ja asennusohjeisiin voit tutustua valmistajan sivuilta.

Varastointi ja pakkaaminen


Säilytä levyjä aina täysin vaakatasossa yhtenäisellä, tasaisella ja kovalla pinnalla. Vältä olosuhteiden vaihtelua, sillä voimakkaat lämpö- ja kosteusmuutokset voivat aiheuttaa levyjen taipumista. Ihanteellinen varastointiympäristö onkin kuiva ja tasainen noin 20°C lämpötila.

Alumiinikomposiittilevyjen osalta valmistaja suosittelee säilytystä kuivassa, tasaisessa lämmössä vesisateelta suojattuna. Ennen käyttöönottoa siirrä levyt lämpimämpään noin 20 °C varastotilaan.

FOREX -levyjä ei tulisi säilyttää ulkona suorassa auringonvalossa, sillä säteily voi aiheuttaa muutoksia tuotteen pintaan. Levy myös elää lämpötilavaihtelujen mukaan. Tämä lämpölaajentuminen tuleekin huomioida myös lopputuotteiden kiinnittämisessä. Tuotekohtaiset tekniset tiedot löydät Sd-verkkokaupasta tuotteen alta.

Varastoidessasi levyjä muista poistaa aina tuotteiden pakkauskiristysnauhat. Älä koskaan lisää myöskään mitään painavaa pakkauksen päälle, etteivät levyt vaurioituisi.

Levyjen käsittely


Käsitellessäsi tulostuslevyjä käytä aina valkoisia, puhtaita puuvillahanskoja. Paljaista sormista irtoaa ihorasvaa ja nämä tahrat paljastuvat usein ikävästi vasta tulostamisen jälkeen. Vältä laskemasta levyä maahan tai pölyisen maton päälle. Levy voi nimittäin imeä itseensä hetkessä kaiken kosketuspinnan irtopölyn levypinnan staattisen varauksen vuoksi. Vältä muutoinkin ylimääräistä likaa ja pölyä tuotteita käsiteltäessä.

Avatessasi levylaatikkoa leikkaa paketti varovaisesti auki veitsen kevyellä painolla ja pelkästään pahvilaatikkoon merkittyä katkoviivaa myöten. Näin vältyt vahingoittamatta päällimmäisiä levyjä.

Valmistaja suosittelee nostamaan levyt laatikosta tuote kerrallaan. Nosta ja kuljeta levyä aina tukevasti kahdesta reunasta kiinni pitäen. Älä koskaan nosta pelkästään yhdestä reunasta tai muutoin huolimattomasti, jotta levyn reuna ei murru tai tuote pääse putoamaan käsistäsi. Vältä levyjen kolhimista myös kaikissa tilanteissa.

Painavien alumiinikomposiittilevyjen siirtelyyn tarvitaan kaksi henkilöä. Levy tulee nostaa pitämällä kaikista neljästä reunasta tukevasti kiinni. Kanna levy aina pystyasennossa.

Valmistelu tuotantoa varten


Ennen kuin aloitat levyn tulostamisen tai pohjustamisen, on tärkeää antaa levyn sopeutua tuotantoympäristöönsä noin vuorokauden ajan. Liian suuri lämpö- tai kosteusero materiaalin ja ympäristön välillä vaikuttaa tuotantolaatuun.

Sama sopeuttamisohje pätee kaikkiin tulostusmateriaaleihin.

Mikäli levyn pinnassa on suojamuovi, poista se hitaasti yhdellä vedolla. Näin vältyt aiheuttamasta ylimääräistä staattista sähköä.

Varmista levypinnan puhtaus ennen tulostamista tai pohjustamista. Irtopölyn saat puhallettua helposti tuotteen pinnasta ionisoidulla ilmapuhaltimella.

Mikäli muovi- tai alumiinikomposiittilevyn pintaan on ilmaantunut likatahroja, kokeile puhdistaa tahra puhtaalla, nukkaamattomalla puhdistusliinalla - tarvittaessa kostealla liinalla. Ennen kuin käytät puhdistusaineista, tutustu valmistajan ohjeisiin tai ota yhteyttä maahantuojaan.

Vinkkejä tuotantoon


Tulostin tulisi huoltaa valmistajan ohjeistusten mukaisesti ja määritellyssä aikataulussa. Muun muassa UV-tulostimien lamppujen lasiset suojat tulisi puhdistaa säännöllisesti ja tehottomat lamput vaihtaa. Levyjen valmistaja suosittelee käyttämään tulostimien alkuperäisvärejä ja valmistajan hyväksymiä UV-lamppuja.

Muista kalibroida tulostin 2-3 kertaa vuodessa ja aina tulostuspäiden vaihdon jälkeen. Vain näin saat tuotettua yhtä korkealaatuista laatua (väritoisto, tarkkuus ja tasalaatuisuus) ajankohdasta, tulostuspäiden kunnosta, materiaalierästä, materiaalin varastointiajan pituudesta ja ilmankosteustasosta riippumatta. Myös materiaalikohtaiset ICC-profiilit tulisi huoltaa. Yhdellä profiililla on täysin mahdotonta tavoitella samanlaista laatua vuodesta toiseen.

Muista pitää myös APPE-RIP ohjelmasi ajan tasalla.  Oikeanlaisilla ja päivitetyillä asetuksilla tulostin käyttää samaan työhön vähemmän väriä, jolloin tulostuskustannukset voivat laskea jopa 15-20%.  Mikäli haluat lisätietoa profilointityökaluista ja ohjelmistoista, ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Tulostettaessa DIBOND Digital ja KAPAPlast -levyjä UV-tulostimissa voidaan valmistajan mukaan käyttää korkeaa UV-intensiteettiä värien nopean kuivumisen aikaansaamiseksi. Molemmat materiaalit voidaan käsitellä jopa 80°C lämpöasteissa. FOREX -levyjä tulostettaessa lämpö tulisi pitää puolestaan alhaisena. Lisäksi tuotantoympäristön kosteustaso tulisi olla ainakin 50%.

Muista huomioida myös UV-tulosteen kuivumisaika. Valmistajan mukaan värin pysyvyys levyn pinnalla voidaan luotettavasti todeta vasta 24-48 tunnin jälkeen tuotannosta (ristiviiltokoe DIN EN ISO 2409).

Haluatko lisätietoa?


Tutustu tuotteisiin Sd-verkkokaupassa tai soita Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.


Miia Mustonen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy

Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt

torstai 1. syyskuuta 2016

Tulostettavissa kankaissa merkittäviäkin laatueroja

Kirjoittajat: Miia Mustonen, Seri-Deco Oy ja Magdalena Hetmanska, Junkers & Müllers GmbHTulostettavia, yksilöllisiä kankaita käytetään yhä enemmän sisustamisessa, toimitilojen uudistamisessa, sisä- ja ulkomainonnassa sekä tapahtumissa. Kankaat ovat ekologinen ratkaisu, joka tuo tulosteeseen elävyyttä ja tilaan pehmeämpää tunnelmaa. Erikoistulostekankailla voidaan lisäksi vaikuttaa tilan akustiikkahaasteisiin.

Markkinoilla on saatavilla hyvin erilaisia tulostuskankaita - täysin luonnon puuvillasta ja polyesterista valmistettuja tai erilaisista sekoitekankaita. Tuotteiden kuderakenne, paksuus ja ominaisuudet vaihtelevat sekä tulostettavuudessa, käsiteltävyydessä ja kestävyydessä on eroja. Kun olet valitsemassa projektiisi sopivaa tuotetta, huomioi mm. seuraavat seikat kangasvaihtoehdoissa.

Tekstiilin kudontamenetelmällä on väliä. Woven kudottu kangas on vakaa ja pysyy hyvin suorassa, joten siitä toteutetaankin usein roikkoja ja verhoja. Päällystettyjen woven (kuten Mediatex) kankaiden reunat eivät purkaudu kylmäleikatessa - toisin kuin päällystämättömien tekstiilien reunat.

Warp knitted kankaat ovat puolestaan woven tekstiilejä joustavampia ja niiden reunat pysyvät helpommin siistinä.Warp kankaita käytetäänkin usein kehyksissä ja erilaisissa displaytelineissä.

Tulostuskankaiden suuret erot repeytymiskestävyydessä johtuvat juuri tekstiilin rakenteesta ja tulostusmateriaalin valmistustavasta.


JM Textiles laatutestaus: Mediatex kankaissa erittäin korkea repeytymiskestävyys

Tarkasta aina kankaan soveltuvuus eri väritekniikoille. Materiaalivalmistaja ja jälleenmyyjä ilmoittavat aina tuotteelle sopivat väritekniikat esim. liuotinpohjaiset tulostimet / vesipohjaiset + HP Latex tulostimet / UV-väritekniikka / sublimaatiotuotanto. Materiaali on kuitenkin testattava aina tulostinkohtaisesti ennen varsinaista tuotantoa.  

Kankaan soveltuvuus käyttökohteeseen: Tarkasta suositellaanko kangasta pelkästään sisätilasovelluksiin vai sopiiko se myös ulkokäyttöön. Tietysti myös tulostin ja sen käyttämä väri vaikuttavat oleellisesti UV-kestävyyteen ja sääolosuhteiden vaihtumiseen.


Mediatex tulostuskankaista julkisivupintojen uudistus


Sisätiloissa käytettävissä kankaissa voi myös olla vettä ja likaa hylkivä pinta, joka tuotetaan kankaaseen erikoispinnoitteen avulla. Näin asennettaessa tai käytössä ilmaantuneet likatahrat saadaan pyyhittyä helposti pois ja tuloste pysyy pitkään siistinä. Käsitelty kangas ei myöskään muuta muotoaan sisätilojen kosteus-ja lämpötilavaihteluissa.

Vettä hylkimätön kangas
Vettä hylkivä Mediatex kangas


Myös tulosteen jälkikäsittely määrittelee kankaan valintaa. Materiaalin teknisistä korteista selviää voidaanko tuote esimerkiksi kylmä-tai kuumaleikata.

Sisätilasovelluksia suunniteltaessa on hyvä tarkastaa aina kohteen paloturvallisuusvaatimukset. Euroopassa tulostusmateriaalit testataan joko M1- tai B1-standarditestin mukaisesti.

Yhä useampi kangasvalmistaja on nykyisin testannut omat tuotteensa myös OEKO-TEX standardien mukaan. Sertifioinnin saaneet materiaalit eivät siis sisällä ihmisen iholle tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja ja ainesosia.

Ratkaisevaa kankaan valinnassa on myös tuotteelta vaadittavat ominaisuudet. Tuleeko kankaan läpäistä valoa vai estää se kokonaan (blockout). Kankaat myös diffusoivat valoa eri tavoin, jolloin pintaan kohdistettu valo leviää tasaisesti kankaalla. Tulosteen kuvan ja viestin tehoon voidaan vaikuttaa lisäksi valitsemalla kangas tietyllä pintastruktuurilla, hohteella tai kirkkaan valkoisena jne.


Mikäli tarvitset laadukasta joustavaa kangasta displaytelineisiin, vaihtoehtoja löytyy sublimaatiotuotannon lisäksi muillekin väritekniikoille. Mediatex tulostuskankaissa on korkea repeytymiskestävyys sekä niiden pinta on likaa ja vettä hylkivä. Näin ollen tuoteperheen joustavia kankaita voidaan käyttää kustannustehokkaasti eli useita kertoja uudelleen niin valokaapeissa kuin displaytelineissä.
 
Kankaita löytyy myös liimataustalla (pysyvä tai irrotettava), jolloin tuotetta voidaan käyttää sisustamisessa tai kaupallisessa merkityksessä helposti tapetin tavoin.

Rypistynyt+rikkoutunut kangasrakenne 'white cracking'
Rypistynyt kangas, ei rikkoutunut


Kankaan rypistymis- ja palautumiskyvyissä löytyy merkittäviä eroa. Rypistellessäsi eri kangasvaihtoehtoja huomaat eron. Toiset tuotteet suoristuvat välittömästi ja toiset hieman hitaammin. Jotkut kankaat jopa jättävät pysyviä rypistysjälkiä pintaansa (white cracking), eivätkä näin ollen enää suoristu kokonaan. Kangas rypistyy helposti jälkikäsittelyvaiheessa (ompelu, köysikujat, kehysten kiinnitys jne) varovaisestakin käsittelystä huolimatta. Näin ollen tämä ominaisuus voi olla joskus hyvinkin ratkaiseva seikka miltä lopputulos näyttää. 

Kankaiden tulostuslaatuun (värikirkkaus, läpivaluminen) vaikuttavat mm. miten tuote on valmistettu (tuotantotapa ja erilaiset pinnoitteet). Toisaalta itse tulostin, tulostuspäiden kunto ja tulostusprofiilit sekä materiaalin säilytys- ja käsittelytavat ovat oleellisia seikkoja laadukkaan tulostusjäljen saamiseksi. Materiaalirullaa ladattaessa laitteeseen on myös hyvä tarkastaa tuotteen oikea tulostuspuoli. 


Tarvitsetko apua sopivan tulostusmateriaalin valinnassa?
Ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080. 


Junkers & Müller


JM Textilesin Mediatex® tulostuskankaat on kehitetty graafisen teollisuuden digitaalisen tuotannon tarpeisiin yhteistyössä alan tekijöiden kanssa. Tuotteiden kehittämisessä ja valmistuksessa punaisina lankoina ovat olleet esteettisyys, toiminnallisuus, laadukkuus ja kestävä kehitys. Lisäksi kaikki Saksassa valmistettavat tulostinkankaat ovat REACH asetusten ja Oekotex® 100 IV standardin mukaisia.
JM Textilesin Mediatex® sisustustuskangasvalikoimasta lyhyesti:
 • Palosuojattuja
 • Öko-Tex standardin mukaisia
 • PVC-vapaita
 • Valikoima vesipohjaisille ja HP Latex -tulostimille sekä liuotiin-, ekoliuotin- ja UV-väritekniikoille sekä sublimaatiotuotantoon
 • Upea väritoisto vähäisellä värimäärällä
 • Loistavan tulostuslaadun takaa tuotteen monikerroksinen polymeeripinnoite
 • Rypistyessään kankaaseen ei jää valkoisia rypistysjälkiä
 • Kuuma tai kylmäleikattavissa ilman reunojen rispaantumista 
 • Kankaat pysyvät suorina, ei käyristy
 • Vedenkestäviä ja vettä hylkiviä kankaita
 • Likaa hylkiviä
 • Oikean tekstiilin tuntu
 • Erinomainen repeytymiskestävyys
 • Helposti käsiteltäviäMagdalena Hetmanska
Export Sales Manager
Junkers & Müllers GmbH


Haluatko lisätietoa JM Textilesin Mediatex® kankaista? 
Ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080.


Miia Mustonen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy

Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt

maanantai 20. kesäkuuta 2016

Työnkulku on ollut kasvava trendiKirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy

Muutama vuosi sitten ennakoitiin, että suurkuvatuotannon seuraavaksi muutoksen kohteeksi värihallinnan jälkeen nousisi työnkulkua laadun ja ennakoitavuuden varmistaminen. Työnkulun malli pohjautuisi perinteisen graafisen teollisuuden työnkulkuun - suurkuvan ehdoilla.

Vuosina 2012-2014 ns. APPE-RIPit yleistyivät nopeasti suurkuvatuotannossa. Näihin tuotannollisiin RIP-ohjelmiin on lainattu joitakin työnkulkuohjelmista tuttuja ominaisuuksia. Lisäksi markkinoille on tullut enemmän suurkuvaan sopivia työnkulku- ja automaatiotuotteita. Edelleenkin työnkulkuratkaisut voivat ehkäistä tarpeettomia kuluja, joita syntyy, kun aikaa ja sitä kautta rahaa menetetään.

Varovaisenkin arvion mukaan yli 50% tuotantoon saapuvista tiedostoista sisältää virheitä tai puutteita vähintäänkin jälkikäsittelyn vaatimusten suhteen. Ratkaisevaa on asiakkaille tuotettujen tulostettujen neliömetrien määrä ja laatu. Ei niinkään se kuinka kauan tai vähän RIPpaukseen ja tulostamiseen on käytetty aikaa. Paitsi jos tulostimen mekaaninen tulostusvauhti on 100 m2/h tai enemmän.

Tuotannon laajuuden mukaan skaalautuvia RIP-ohjelmia ovat mm. ONYX ja Caldera. Näiden tyypillisin etu on vuosittain päivittyvillä Adobe CC-ohjelmistoilla tehtyjen PDF-tiedostojen tulostuminen luotettavammin mm. pehmeiden varjojen, läpinäkyvyyden ja muiden efektien osalta.

Esim. Calderan GrandRIP+ sisältää versiosta 10 alkaen 64-bitisen APPE-lisenssin (Adobe PDF Print Engine), joka nopeutti samalla työasemalla tehtävän PDF-tiedoston RIPauksen n. kaksi kertaa nopeammaksi kuin ennen päivitystä. APPE auttaa myös jonkin verran itse RIP-prosessin tehokkuudessa. Sama toiminnallisuus on myös ONYXin Thrive-tuotteissa.

Ajan tasalla pidetty Caldera käsittelee uusimpia PDF-tiedostoja mahdollisimman johdonmukaisesti. Samoin tekee ONYX Thrive, joka sisältää lisäksi Adobe Normalizerin. Adobe Normalizer kääntää automaattisesti EPS- ja PS-tiedostot PDF-formaattiin, jotta APPE voi käsitellä niitä samalla tavalla kuin PDF-tiedostoja. Pohjana tässä on Adobe Distiller -tuotteesta tuttu toiminnallisuus. Tavallista Distilleriä voikin hyödyntää Calderan sekä muiden RIP-ohjelmien edellä esimerkiksi automatisoidussa työnkulussa, mikäli tuotannossa on vielä tarvetta EPS- tai PS-tiedostojen käsittelyyn.

Adoben päivitettyä APPE-moottorin v2-sukupolvesta v3-sukupolveen Caldera ja ONYX  hyödynsivät muutoksen omissa ohjelmistoissaan (Caldera versiosta 10 ja ONYX versiosta 11 alkaen). Uusimpien ennakkotietojen perusteella v. 2013 syyskuussa julkaistu APPE v3:kin on siirtymässä jo kohti v4-sukupolvea. Ainakin Caldera aikoo pian hyödyntää sitä joka toinen vuosi julkaistavissa isoissa päivityksissään. Caldera julkaisi version 10 vuonna 2014, joten versio 11 on tulossa vuonna 2016.

Neljä vuotta myöhemmin


Toisin kuin vuonna 2012 ennakoitiin, sellaiset ratkaisut, jotka menevät pidemmälle kuin erilliset RIP-ohjelmat ja erilliset värihallinta- tai työnkulkuratkaisut, eivät olekaan yleistyneet samalla tavalla kuin APPE-RIPit. Näistä jäljellä on ainakin Four Pees PrintFactory, joka on investointina aivan eri luokassa kuin varsinaiset RIP-ohjelmat. Siinä on kuitenkin huomioitu tuotannon kaikki kolme osa-aluetta: RIP-prosessit, omavarainen värihallinta (ja mahdollinen värisynkronointi eri laitemerkkien välillä) sekä työnkulkuun liittyvät asiat. Näitä työnkululle tyypillisiä asioita suurkuvatuotannossa ovat viime hetken korjaukset aineistoa vaurioittamatta tai jälkikäsittelyn vaatimat asiat kuten purjerengasmerkit tai vaativat epäsäännölliset paneloinnit.

Samoja prosesseja voi nykyään hoitaa uusimmilla APPE-RIPeillä sekä osaltaan myös edullisilla PDF-Editoreilla kuten Enfocus PitStop Pro. Enfocuksen editori on edullisimmillaan kuukausipohjainen tilaus - samaan tapaan kuin Adobe Illustrator- tai Adobe CC-tilaus. Enfocuksen saa kuitenkin sertifioitujen tai virallisten jälleenmyyjien tukemana, toisin kuin Adoben tuotteet.

Värihallinnan harmonisointi ja suurkuvan optimaalinen harmaasävytasapaino taas onnistuvat pienin kustannuksin viimeisten parin vuoden aikana yleistyneen FOGRA PSD-konseptin avulla. Tämä konsepti on riippumaton käytetystä RIPistä, profiilinlaskentamodulista tai värijärjestelmästä.
Varsinaisissa työnkulkuohjelmissa valikoima vaihtelee tänäkin päivänä siis maksullisista lisäplugeista aina kokonaisiin tuotantojärjestelmiin. Perinteinen PDF-editoinnin osaaja Enfocus on saavuttanut omalle PitStop-tuotteelleen jo 15 toimintavuoden iän. (Enfocus on nykyisin X-Riten ja Pantone ohella Eskon omistama yritys). PitStopin nykyinen versio 13 näyttää taipuvan entistä paremmin suurkuvatuotannon vaatimuksiin. Siinä voi nimittäin käyttää myös tulevaa ISO-standardia, joka helpottaa tasoleikkurityökalujen ja -aineiston tarkistusta.

Jos pelkkä PDF-editointi ei riitä, Eskolla on Sign & Display -alalle suunnattu i-cut Suite, joka  palkittiin jo 5 vuotta sitten suurkuva-alan ansioistaan (InterTech). Käsittelen myöhemmin artikkelissa sekä perinteistä että uutta vaihtoehtoa i-Cut Suitelle.

ESKO suunnannäyttäjänä


Eskon i-cut Suite sisältää kaksi RIP-, tasotulostin- ja tasoleikkuririippumatonta modulia.

Ensiksi on i-cut Preflight-moduli, joka on toiminnaltaan helppokäyttöisempi kuin Adobe Acrobat Professional ja Enfocus PitStop -yhdistelmä. Se ei siis vaadi Acrobat-lisenssin omistamista ja on Illustrator-käyttäjille ehkä helpompi omaksua kuin PitStop. Lisäksi siinä on suurkuvatuotannossa tarvittavia työkaluja helposti saatavilla (muotoon leikkaus -linjan luominen ja editointi suoraan PDF:n sisään).

Jos on tottunut käyttämään PitStop-plugia aiemmin, siinä luodut parametrit voi siirtää sellaisenaan Preflightin käyttöön (PitStop Preflight Profiles jne). Toisaalta Pitstop on luonteva valinta niille, joilla Acrobat Professional DC on jo käytössä (tai esim. XI, jota vielä tuetaan). Lisäksi Pitstopin uudet ominaisuudet näyttävät siirtyvän luonnollisen viiveen kautta Preflightin puolelle tai vain osa niistä.

Toiseksi on i-cut Layout moduli, jolla voi tehdä asioita vektorigrafiikkaohjelmaa tai RIP-ohjelmaa helpommin sekä asioita, jotka ovat ko. ohjelmissa mahdottomia.

Yksi selkeä etu on ns. True Shape Nesting, jonka avulla voi sijoitella rullalle ja varsinkin levylle muotoon leikattavia epäsäännöllisen muotoisia töitä limittäin ja tiiviisti. RIP-ohjelmat eivät tähän pysty, jolloin seurauksena voi olla huomattava materiaalihävikki tietynmuotoisissa töissä.

Toinen etu on Graphics Preparation-modulin mahdollistama leikkauspolun tai bleedin muodostaminen sekä 2-puolisten levytulosteiden ja jäljelle jäävien levypalojen hallinta.

Yleisesti ottaen Layout-osio auttaa myös siinä, että RIP-ohjelmassa ei tarvita erikseen ostettavaa tasoleikkuritukea (joissakin RIP-ohjelmissa tätä tukea eri merkkisiin tasoleikkureihin ei ole edes olemassa tai se on rajoitettu). Layout osaa tuottaa ohjelmistoista riippumatta kaksi erillistä PDF-tiedostoa kaikille RIP-ohjelmille ja suunnilleen kaikille tasoleikkuriasemille. Tuotannollinen tulostus-PDF sisältää grafiikan ja kameramerkit. Tuotannollinen leikkaus-PDF sisältää leikkauspolut (+nuuttauspolut ja muille mahdollisille työkaluille tarvittavat polut) sekä kameramerkit.

Layout-ohjelmaan saa lisävarusteena Structural Design-modulin (3D), jolla voi tehdä pakkausalan standardien mukaisia paketteja ja myymälätelineitä. 3D-modulin käytössä ei tarvita pakkausohjelmiston vaatimaa opiskelua, sillä pakettien teko moduulin avulla on yhtä helppoa kuin RIP-ohjelman perustoimintojen käyttäminen.

Ensiksi Layoutissa valitaan pakettityyppi Eskon 3D-kirjaston avulla ja syötetään moduuliin pakettityypin leveys, korkeus ja syvyys. Pakettitiedosto tallentuu standardiin pakettiformaattiin. Sitten voidaankin aloittaa välittömästi asettelu ja aloittaa grafiikan sijoittelu paketin oikeille kohdille. Mikäli on tarvetta laajemmalle toiminnallisuudelle, Esko tarjoaa kattavan valikoiman pakkausalan tuotteita, Adobe Illustrator -lisäplugeista aina varsinaisiin pakkaussuunnitteluohjelmiin.

Jollei suurkuvayrittäjällä ei ole varsinaisia pakkausalan tuotantotarpeita, yrityksen käyttöön saattaa riittää tänä vuonna julkaistu SAin DisplayGenie, jolla voi tehdä omalle tasotulostimelle ja -leikkurille sopivia pieniä sarjoja pakkauksia tai myymälätelineitä.

Kolmen kauppa


Aiemmin puoliautomaattisten suurkuva-alan ohjelmien markkinoilla ovat vaikuttaneet lähinnä ESKO i-cut -tuoteperheellä ja Zünd Prepare it! -tuoteperheellä. Viimeisen vuoden aikana tähän joukkoon on liittynyt kolmantena vaihtoehtona kahden eri valmistajan tuotteiden yhdistelmä: Enfocus Pitstop2Switch lisättynä TiliaLabsin PhoenixPlan-konfiguraattorilla.

On mielenkiintoista, että ESKOn omistama Enfocus tekee nykyään yhteistyötä Switch-alustansa kautta TiliaLabsin kanssa, joka tarjoaa osittain samoja toimintoja kuin i-cut Layout omien  toiminnallisuuksien lisäksi. TiliaLabsin PhoenixPlan-tuote on Enfocuksen Pitstop2Switchiin (tai teoriassa pelkkään Switchiin) erikseen hankittava ns. konfiguraattori, joten se ei sisällä 3D-kirjastoa tai PDF-editorin mahdollisuutta.

Kuitenkin yksi sen oleellinen ominaisuus suurkuva ajatellen on aiemmin mainittu True Shape Nesting, jonka avulla voi sijoitella rullalle ja varsinkin levylle muotoon leikattavia epäsäännöllisen muotoisia töitä tiiviisti limittäin. Tämän voi tehdä myös vertailevasti eri prosesseille tai tulostimille, joita tuotantotalosta löytyy.

Toinen PhoenixPlanin huomattava ominaisuus potentiaalisesti suurkuvalle on kustannuslaskenta ja muut kustannusten seurantaan liittyvät asiat täydentäen normaalia Switch-työnkulun automatisointia.
Pitstop2Switchin kanssa erityisen yhteensopivia tuotteita ovat: Caldera, ONYX ja EFI sekä TiliaLabsin myötä Aristo, Zünd, MultiCam, Kongsberg, Trotec, Summa F ja Fotoba.

Enfocus Pitstop2Switchin yhteensopivuutta mm. ONYXin kanssa esiteltiin tämän kevään FESPAssa Amsterdamissa. ONYX Thriven monet toiminnot kuten purjerengasmerkkien (tai poranreikä symbolien sekä ompelumerkintöjen) luonti tai muiden suurkuvatyökalujen ohjaus voidaan määritellä suoraan Switch-alustan ONYX Connect-konfiguraattorissa. Näitä muita ohjattavia asioita ovat esimerkiksi materiaalin valinta, tulostettavat lisämerkinnät tai bleedien eli leikkausvaran luonnin hallinta. Jotain samankaltaista on myös Calderan tapauksessa, vaikka sitä ei voikaan suoraan liittää Switch-alustaan ilman Calderan lisätuotetta nimeltä Caldera Nexio. Nexio on erikseen intergoitava tuote, joka on räätälöitävissä toimimaan Calderan tai minkä tahansa RIPin kanssa. Siinä on myös valmiudet intergrointiin miltei mihin tahansa muuhun järjestelmään kuten WebShop tai CRM sekä järjestelmien väliseen tiedonvaihtoon.

Havaintoja ja opittuja asioita


Kuluneet neljä vuotta ovat todistaneet menneen vuosikymmenen aikana vakiintuneen värihallinnan olleen välttämätön alan kehitykselle. Seuraavaksi alan trendiksi onkin noussut työnkulun merkitys ja työkulkuratkaisujen yleistyminen.

Työnkulun ensiaskel oli APPE-RIPpien yleistyminen. Seuraavana yleistynee todennäköisesti automaatio tai PDF-editointi.

Graafisen teollisuuden suurkuva-alalla on lähes loputtomasti muuttuvia tekijöitä ja aikataulut usein tiukkoja. Tuotannon ei kannata odotella sitä, että varsinainen työn tilaaja korjaa viime hetkellä havaitut pienet virheet. Tulostajan ei myöskään kannata taistella loputtomasti erilaisten grafiikkaohjelmien tuonti- tai avaustoimintojen kanssa vain havaitakseen, että tiedosto avautuu osittain leikkauspolun lisäämistä varten. Saati ettei tiedosto avaudu lainkaan ja sen vuoksi "joudutaan” muuttamaan pinta-alaltaan mahdollisesti suuri työ kuvankäsittely- eli bittikarttamuotoon, jotta tuotanto voi jatkua.

Mitä muuta on opittu näiden neljän vuoden aikana?

Ainakin se, että tekniset edistysaskeleet, kuten pilvipalvelut tai mobiilisovellukset, ovat tulleet myös suurkuva-alalle. Lisäksi APPE-RIPit yleistyivät myöhemmin kuin kuviteltiin. Siirtymävaiheen alettua muutos meni läpi nopeammin kuin kuviteltiin.

Tapahtuuko PDF-editoinnin tai automaation saralla jotain samankaltaista - vain aika näyttää (vrt. jäsenlehdet 1-3/2015).

APPE-RIPit ovat nyt valtavirtaa. Jotkut ovatkin jo törmänneet siihen tosiasiaan, että mikäli APPE-RIPpiä ei pidetä ajan tasalla, RIPin sisältämä Adobe-lisenssikään ei päivity (tai muutkaan toisilta valmistajilta lisenssoidut modulit). Tämä puolestaan sotii hiukan koko APPE-ajatusta vastaan eli mitä pidempään RIP on päivittämättä, sitä vähäisemmäksi jää sen alkuperäinen hyöty ja tarkoitus.

Mikäli jatkamme edelleenkin mallin ottamista perinteisestä graafisesta teollisuudesta ja tiedon väkisin jalostamista suurkuvatuotannon tarpeisiin, mitä siitä seuraa?

Tilanne on lähes vastaava kuin neljä vuotta sitten Työnkulku ei voi poistaa kaikkia virheitä, joita tuotannon piirissä voidaan havaita - tai ratkaista kaikkia mahdollisia jälkikäsittelyn vaatimia asioita.
Kyse onkin siitä, että ajan menetys minimoidaan niin pieneksi kuin mahdollista. Säästettyä aikaa puolestaan voidaan käyttää jokaisen haluamalla tavalla. Jotkut vapauttavat tulostusoperaattorinsa tuottavampiin töihin. Toiset käyttävät resurssit uusien laadukkaiden tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen nykyisten rinnalle. Lisäksi mitä aiemmin työnkulussa voidaan puuttua pullonkauloihin tai potentiaalisiin ongelmiin, sitä suurempi on taloudellinen säästö.

Kirjoittajan muut blogikirjoitukset 
Juha Tarvainen
Seri-Deco OyJuha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi

Lähteet

 • www.adobe.com/products/pdfprintengine/overview.html (tai hakuehdolla ”Adobe APPE”)
 • http://www.caldera.com/no-half-measures-for-caldera-at-drupa-2016-with-partnerships-and-previews/ (tai hakuehdolla ”pdf caldera drupa”)
 • https://www.enfocus.com/fr/node/574 (tai hakuehdolla ”onyx enfocus large format”)
 • https://www.enfocus.com/largeformat (sivun alareunassa esillä tuotelogot syksyllä 2015 esiin tulleista strategista kumppaneista suurkuvatuotantonnossa: Caldera, ONYX ja TiliaLabs)
 • http://www.fespa.com/news/industry-news/esko-to-demonstrate-efficient-workflow-at-fespa-digital.html (tai hakuehdolla ”FESPA ESKO”)
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt

sunnuntai 1. toukokuuta 2016

Onnistunut mainosteippaus - osa 4

Vinkkejä tarrapintojen hoitamiseen


Kirjoittaja: Miia Mustonen, Seri-Deco Oy


Teipattujen pintojen säännöllisellä puhdistamisella lisäät tarrojen käyttöikää. Avery Dennisonin materiaaleilla toteutettavia teippauksia tulisi pestä aikaisintaan 48 tunnin sisällä asentamisesta, sillä liima tarvitsee aikaa kiinnittyäkseen kunnolla asennuspintaansa.

Tämän jälkeen on suositeltavaa huoltaa pintoja kuukausittain tai teippauksen pintaan ilmaannuttua irtonaista likaa.

Mattapintaiset tarrat ja erityisesti autojen tuunauksessa käytettävät SW Extreme Textures (Brushed Metallic ja Carbon Fibre-kuviotarrat) ovat herkempiä likaantumaan ja pinttynyttä likaa voi olla vaikeampi poistaa kuin kiiltäväpintaisista, tasaisista teipeistä. Etenkin matta valkoinen on värinsä ja pintansa takia haasteellinen.

Teippauksen puhdistaminen käsin


Hellävaraisin ja suositeltavin pesumenetelmä on käsinpesu.

Mikäli teippauksen pinnassa on irtonaista likaa, huuhtele lika ensin pois huolellisesti esimerkiksi matalapainesuihkulla ylhäältä alaspäin. Irtonainen lika voi naarmuttaa teippausta, mikäli sitä hangataan harjalla tai pesusienellä.

Teippaukset voidaan pestä yleisimmillä autojen tai mainosten pesuun soveltuvilla, miedoilla pesuaineilla (ph3-10). Älä käytä kemiallisesti liian aggressiivisia aineita, sillä voimakkaat liuottimet vahingoittavat teippausta. Vältä myös naarmuttavia pesuaineta ja -välineitä.

Pesuainetta ei tulisi jättää teippauksen pintaan tarpeettoman pitkäksi aikaa. Pese lika pesusienellä tai pehmeällä harjalla. Huuhtele lopuksi kaikki ylimääräinen pesuaine huolellisesti pois ja kuivaa pinnat nukkaamattomalla liinalla tai kankaalla.

Kokeile vesipesun sijaan myös Avery Dennisonin Wrap Care puhdistusaineita. Kevyemmällä [AVECLEA2] Vinyl Cleaner- aineella puhdistat teipin pinnasta sormenjäljet, pölyn ja kevyen lian. [AVECLEA3] Power Vinyl Cleaner on tarkoitettu erityisesti ajoneuvoteippausten vaikeiden tahrojen puhdistamiseen. Voimakas puhdistusaine poistaa helposti diesel-, öljy- ja pikitahrat sekä maantiesuolan auton pinnasta tarraa vahingoittamatta.

Tarran koneellinen pesu


Avery Dennisonin tarrat voidaan puhdistaa myös painepesurilla. Huomioi kuitenkin muutama seikka ennen pesemistä, ettet vahingoita teippausta.

•    maksimipaine:  80 bar (1200psi)
•    korkein veden lämpötila: 70°C
•    lähin suihkutusetäisyys: 75cm
•    suihkutuskulma: suihku 90° kulmassa tarraan nähden, suihkutusleveys 40°Väärässä kulmassa suihkutettu vesi saattaa vahingoittaa teippauksen reunoja ja aiheuttaa teippauksen (osittaisen) irtoamisen. Älä käytä puhdistamisessa höyryä, sillä suuri määrä painepesurin kuumaa höyryä voi heikentää teippauksen kiinnipysymistä.

Teipatut autot voidaan käyttää myös automaattisessa autopesussa.

Huomioithan, että tiheä harjapesu voi vahingoittaa teippauksen reunoja ja aiheuttaa tarran irtoamisen reunoistaan. Leikkaa aina irronnut osa tarkasti pois, jotta kosteutta ei enää pääse tarran alle.

Pinnan suojaaminen


Puhdistamisen jälkeen voit suojata tarrapinnan Avery Dennisonin Sealant [AVESEAL] -suoja-aineella. Suihkutettava aine luo tarran pintaan ohuen suojakerroksen, mikä helpottaa pinnan puhtaanapitoa ja ylläpitää tarran kuntoa. Hoito-tuote onkin erinomainen mm. mattapintaisille ja kuvioiduille tarrapinnoille tai teippauksille, jotka asennetaan helposti likaantuvaan kohteeseen kuten ajoneuvoteippauksiin - mutta kokeile tuotetta myös kiinteistökohteissa.

Usein kysytään, voiko teipatun auton pintaan pyyhkäistä vahaa. Valmistajan mukaan öljyttömiä vahoja voidaan käyttää normaalin tavoin (petroleum distillates). Mattapintaisia teippauksia ei kuitenkaan kannata vahata, sillä mattatarraan tulee muutoin kiiltoa. 

Mikäli tarvitset lisätietoa tarrojen hoitamiseen, ota yhteyttä Avery Dennisonin graphics-tuotteiden maahantuojaan Seri-Decoon.

Lisätietoa


Seri-Deco Oy

Avery Dennison Graphics-tuotteiden maahantuoja
Asiakaspalvelu puh. (09) 612 2580 ma-pe klo 8-16Miia Mustonen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon Suomen ja Viron markkinoille. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa.
www.seri-deco.fi  /   www.seri-deco.ee  /   www.seri-deco.lt