tiistai 1. marraskuuta 2016

Mikä on FESPA Finland?

Kirjoittaja: Minna Petterson, Fespa Finland Ry

 

Erilaisten painamiseen ja digitaaliseen tulostamiseen liittyvien mahdollisuuksien ja eri teknologioiden tarjonta on runsaampaa kuin koskaan. Oleellisen tiedon, osaajien ja koulutuksen merkitys on ratkaisevassa roolissa yritysten menestymiselle.

FESPA Finland on kotimaisten erikoisosaajien yhdistys, joka hyödyntää kansainvälistä verkostoa ja kattojärjestömme FESPAn resursseja, tapahtumia ja kontakteja.
Fespa Finland edustaa Suomessa maailmanlaajuista FESPAa, joka on voittoa tavoittelematon Fespan 37 eri maan jäsenyhdistyksen keskusjärjestö.

FESPA Finland perustettiin vuonna 1976 seri- ja erikoispainamisen alan tietoutta ja koulutusta jakamaan. Olemme alusta asti olleet mukana FESPAssa ja vuonna 2013 vahvistimme tätä yhteistyötä muuttamalla nimemme Suomen Seri- ja Erikoispainojen liitosta Fespa Finlandiksi.

Fespa Finlandin toiminnan kulmakivenä on alaa edistävän tiedon jakaminen sekä osaajien yhdistäminen. Haluamme vaikuttaa saatavilla olevaan ammatilliseen koulutukseen, järjestää täsmäkoulutuksia ja kehittää toimialan osaamista vastaamaan nykypäivän haasteisiin. Pyrimme myös elämään ympäristöä arvostaen, jotta voimme vaikuttaa myös seuraavien sukupolvien elämään.

Mikä on Fespa Profit For Purpose -ohjelma?


Profit for Purpose –ohjelma on FESPAn keskiössä. Käytännössä tämä on kansainvälinen jälleeninvestointiohjelma, joka sijoittaa FESPAN kansainvälisten tapahtumien tuottoja mm. eri maiden FESPA-tapahtumien ja materiaaleihin.

Kun FESPA perustettiin yli 50-vuotta sitten, niin tarkoituksena oli jakaa tietoa ja ideoita maailmanlaajuisesti siten, että painoalalla toimivat yritykset olisivat voittoa tuottavia ja tulevaisuuteen katsovia. Tämä on edelleenkin FESPAn ydinajatus.

Nykyisin, kiitos FESPAn jatkuvasti laajentuvan tapahtumaorganisaation menestyksen, voimme kertoa tuottavamme voittoa, jota sijoitetaan erikoispainoyhteisön hyväksi ympäri maailman.

FESPAlla ei ole osakkeenomistajia – sen toimintaa ohjaavat painoalan yrittäjät, jotka tekevät työtään alan hyväksi. Edunsaajina ovat tuhannet FESPAn painoalan jäsenyritykset, jotka ovat maailmanlaajuinen yhteisömme. He saavat FESPA osinkonsa mm. tietona, oivalluksina, ideoina sekä mahdollisuuksina tavata muita alan toimijoita. Tämä kaikki edesauttaa alaa kehittymään ja kukoistamaan nykypäivän alati kiihtyvässä työympäristössä.

Profit for Purpose –filosofia näkyy kaikissa yhdistyksen jäsenmaissaVuodesta 2005 Profit for Purpose –ohjelma on sijoittanut 3,5 miljoonaa euroa takaisin erikoispainoalalle. Sijoitus keskittyy neljään pääosa-alueeseen:

  1. JAKAA TIETOA – tiedon jakaminen ja markkinatutkimus auttavat alan yrityksiä suunnittelemaan, parantamaan omaa osaamistaan sekä menestymään.
  2. YHDISTÄÄ – tapahtumien järjestäminen, joissa alan toimijat tapaavat toisiaan ja kaikki hyötyvät.
  3. INSPIROI – parhaiden käytäntöjen monistaminen ja seuraavan sukupolven kannustaminen mukaan printin ihmeelliseen maailmaan.
  4. RAKENTAA – painoalan sekä siinä toimivien yritysten kehittyminen ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen.

FESPAn jälleeninvestoinnit kanavoidaan kahdella tavalla. Osa tuotoista käytetään siihen, että FESPA kehittää tuotteita ja palveluita, joista on hyötyä maailmanlaajuisesti tai mitä kaikki 37 FESPAn jäsenyhdistystä voivat hyödyntää omissa maissaan. Monet näistä tuotteista ovat saatavilla kaikille painajille, mutta osa on vain jäsenille, jotka kuuluvat oman maansa yhdistykseen. Vain kuulumalla FESPA Finlandiin pääsee painoalan yrittäjä todella osalliseksi kaikista FESPAn tarjoamista eduista.

Suurin osa Profit for Purpose –ohjelman rahoituksesta kanavoituu paikallisten yhdistysten avulla, joita on siis 37:ssä maassa. Eri yhdistykset voivat hakea rahoitusta omalle projektilleen projektikomiteasta. Projektin on täytettävä FESPAn asettamat kriteerit ja se arvioidaan em. komiteassa, johon kuuluu 2 FESPAn hallituksen jäsentä sekä 4 yhdistyksien edustajaa. Komiteaa johtaa Sean Holt, FESPAn General Secretary.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa FESPAn tekemästä työstä tai sinulla on lisäkysymyksiä Profit for Purpose –ohjelmasta, niin ota ihmeessä yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla sean.holt@fespa.com


FESPA jakaa tietoa


FESPA NEWS –LEHTI

Lehti ilmestyy jäsenille 4 kertaa vuodessa. Lehden tarkoitus on jakaa ajankohtaista tietoa, uutisia, näkemyksiä ja kokemuksia sekä olla ajan hermolla uusista kehityssuunnista ja tuotekehityksestä.  Fespan uutiset, tekniset artikkelit ja ajankohtaiset asiat pitävät oman osaamisen ja tiedot menossa mukana.

FESPAN TEKNISET OPPAAT 

Eri osa-alueet kattavien oppaiden julkaiseminen aloitettiin vuonna 2015 ja se jatkuu yhä. Oppaat ovat englannin kielisiä. Salasanan näihin oppaisiin saat pyytämällä info@fespa.fi

PLANET FRIENDLY –OPPAAT MINIVERSIOINA

Planet Friendly on julkaistu uudelleen jaettuna johdanto-oppaaseen sekä 10:een eri osa-aluetta käsittävään oppaaseen. Nämä oppaat ovat ilmaisia FESPAn jäsenille. Oppaat ovat englanninkielisiä ja tarkoituksenaan ympäristöä säästäen kohdentua eri osa-alueille vielä jaettuna joko seri- tai digitaalipainajille. Näin niistä on helppo hakea juuri itselleen soveltuvaa tietoa. Salasanan näihin oppaisiin saat pyytämällä info@fespa.fi


FESPA yhdistää


SERIPAINAMISEN AMMATTIKURSSI

Fespa Finland on ostanut oikeudet seripainamisen ammattikurssi –aineistoon ja kääntänyt materiaalin sinun käyttöösi. Tämä tuhti paketti on jäsenille vain 275 €. Tilaa omasi: info@fespa.fi

FESPA-MESSUT & TAPAHTUMAT

Messuja on useita vuodessa eri puolilla maailmaa. Seuraavaksi FESPA Finlandin jäsenille tarjoutuu mahdollisuus lähteä kokemaan FESPA Asia –messut helmikuussa 2017. Lisäksi järjestämme perinteisen messumatkan Hampuriin 10.-12.5.2017.

FESPA VIP-OHJELMA

Ohjelma on FESPAn jäsenille tarjottu palvelu, johon sisältyy nopeampi sisäänkäynti messuille sekä juoma- ja ruokatarjoilu FESPAn ständillä. Palveluun lisätään osa-alueita mahdollisuuksien mukaan koko ajan. Verkostomme kotimaassa ja kansainvälisesti on huikea mahdollisuus tietoa, osaajia ja tekijöitä.

FESPA inspiroi


FESPA SENSATIONS

on painajien, painopalvelujen ostajien sekä suunnittelijoiden käyttöön tarkoitettu inspiraation lähde, joka havainnollistaa erikoispainamisen eri mahdollisuuksia loppuasiakkaalle. FESPA Finlandin jäsenenä saat tämän kirjan alennettuun hintaan 75€. Lisätietoa: www.fespasensations.com

FESPA-AWARDS

Vuosittainen painoalan kilpailu, joka ei jätä ketään kylmäksi. Vain osallistumalla voit voittaa ja saada osaksesi mainetta ja kunniaa. Kilpailussa hyvin pärjänneet ovat perinteisesti myös kasvattaneet liiketoimintaansa. Älä jätä tätä tilaisuutta käyttämättä!FESPA rakentaa


FESPA – PRINT CENSUS

FESPAn kyselytutkimuksen avulla saamme käyttöömme arvokasta jäsenneltyä markkinatietoa painoalasta Suomen, Euroopan ja maailman mittakaavoissa. Tämä edellyttää vain kyselyyn vastaamista!


FESPA aktiviteetteja tulossa...


  • Värinkäsittelyn työpaja
  • Uusia teknisiä oppaita
  • Uusi Print Census –kysely
  • Lisää FESPA VIP-etuja FESPA Hampuri –messuille 2017
  • ja paljon muuta....

Lisätietoa 


www.fespa.fi        info@fespa.fi          Fespa 2017 messut


Minna Pettersson
Toiminnanjohtaja
Fespa Finland Ry