torstai 1. lokakuuta 2015

Tulostusvalmiin tiedoston vaatimukset tulevaisuudessa

Kirjoittaja: Juha Tarvainen / Seri-Deco Oy


Maailma muuttuu ja tulostusvalmiit tiedostot sen mukana

Tähtäimessä PDF/X-3 ja vakiointi ?Viimeisimmät värihallintakirjoitukset eri medioissa ovat käsitelleet väriharmonian ja harmaasävykuvien neutraalin toiston mahdollisuuksia Fogra PSD -konseptin avulla. Aihe onkin saanut erittäin hyvän vastaanoton eri puolilla Suomea pitämissäni profilointityöpajoissa kuluneen kahden vuoden aikana.  
Ajan myötä ja ihanteellisessa tilanteessa näiden aiemmissa kirjoituksissani käsittelemien RIP värihallinta-asetusten ja niihin liittyvien Fogra PSD -tulostusprofiilien seuraksi on ajateltuna myös tulostajalle saapuvan aineiston harmonisointi tai aineiston tietyt rajoitukset. Tämä tuotannon osa-alue ei liity suoranaisesti värihallintaan tai väriharmonisointiin, mutta Fogra PSD-ajattelu sisältää suosituksen myös siihen.Fogra PSD suositukset


Lyhyesti sanottuna Fogra suosittelee saapuvan aineiston harmonisointia joko ohjeistamalla asiakkaita tai varmistamalla tuotantotalossa aineiston harmonisointi jollakin tuotanto-ohjelmalla.

Käytännössä Fogra suosittelee suurkuvassa käytettäväksi kirjavan aineiston asemesta PDF/X-3 tai X-4 -formaattia. Tämä siis korvaisi jpg-, tif-, eps- ja pdf-aineiston. Tämä voi tuntua utopistiselta, mutta on todellisuudessa helpommin ja nopeammin tehtävissä kuin aluksi luulisi. Jo nyt PDF/X-3 -formaattiin voi tallentaa hyvin pienellä vaivalla CorelDRAW X5, Adobe Illustrator CS5 ja Photoshop CS5 sekä Adobe InDesignistaCS5b -ohjelmistoversiosta alkaen.
Fogra PSD-manuaali käsittelee tätä asiaa englanninkielellä. Aineisto tukeutuu Sveitsissä sijaitsevaan organisaatioon. Heidän nettisivuiltaan löytyy PDF/X-standardia koskevaa tietoa sekä tulostajalle että painajalle saksaksi ja ranskaksi. Ko. kielille on saatavilla myös iPad -sovellus. 

PDF/X-3 tai X-4  -formaattiin tallentaminen ei ole vaikeaa. Oheisena esimerkkeinä Adobe Photoshop ja CorelDRAW.

X-3 ja X-4 formaattierot


Oleellisin ero X-3 ja ja X-4 -formaattiversioiden välillä on suhtautuminen läpinäkyvyyteen eli onko kuvassa mukana Live transparency-ominaisuuksia vai ei. Tähän asiaan liittyy periaatteellisia ja käytännössä havaittuja asioita samoin kuin pitkän tähtäimen tavoitteita. 

Tällä ei hetkellä ei suositella Live transparencya yhdistettäväksi kuvaan, jossa on RGB-elementtejä vaikka se on ohjelmallisesti mahdollista. Toisaalta eräs tulevaisuuden visio tai mahdollisuus, jota vielä tutkitaan on, että tulostustiedostoissa siirrytään pois CMYK-pohjaisuudesta. Aika näyttää mikä on mahdollista sekä ohjelmallisesti että käytännössä.Tulostusvalmiin tiedoston tarkastuslista


Auttaaksemme tuotantotaloja hahmottamaan vakiointimahdollisuuksia heidän omassa arjessaan, toteutimme karkean lomake-ehdotelman tulostusvalmiin tiedoston tarkastuslistaksi. 

Tämä PDF-lomake tuskin soveltuu sellaisenaan kovinkaan moneen tuotantoympäristöön. Sen tarkoituksena onkin herättää ajatuksia. Ehkä se voisi myös innostaa miettimään vakioinnin mahdollisuuksia omassa tuotantotiimissä "ruutupaperin ja lyijykynän" kanssa. 

Tämä luonnos yhdistää PDF/X-3 ajatteluun myös muita mahdollisesti saapuvan aineiston kontrollointiin liittyviä asioita kuten lisävärit tai jälkikäsittelyn huomioimisen. Jokaisella tuotantotalolla on ainakin jossain määrin erilaista kalustoa ja prosesseja, joten kaiken kattavaa suositusta tulostusvalmiin tiedoston vaatimuksista ei tässä rohjeta esittää vaan mieluummin suuntaviivoja, jotka tähtäävät saapuvan aineiston vakioimiseen niin pitkälti kuin mahdollista.

Kaikki mahdollisesti syntyvä keskustelu ja yhteydenotot allekirjoittaneeseen ovat tervetulleita koskien tätä aihetta. Ehkä  ehdottamaamme alustavaa lomaketta voidaan yhteistuumin hioa eteenpäin paikalliseen yrityskulttuuriin ja tarpeisiin sopivammaksi.

Lisätietoa

 

Juha Tarvainen
Seri-Deco Oy

Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fiSeri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa