tiistai 1. joulukuuta 2015

Ekologisuus suurkuvatuotannossa

Kirjoittaja: Miia Mustonen / Seri-Deco Oy


Copyright Hewlett-Packard_ Cafe App


Suurkuvatulostaminen on valtaamassa alaa perinteisten myymälä- ja tapahtumamarkkinoinnin ja opastetuotannon lisäksi yhä enemmän sisustamisessa ja vaatetusalalla sekä teollisissa sovelluksissa. Suurkuvien ekologisuudesta on puhuttu jo vuosikymmenen verran. Kuitenkin vasta viime vuosina yhteiskunnalliset ja ympäristövastuulliset asiat ovat todella alkaneet korostumaan. Suuret suomalaiset mainostajat ovat jo vaatineetkin pelkästään ekologisia vaihtoehtoja myymäläilmeidensä uusimisessa.

Sustainable Brands, kansainvälinen liike-elämän innovaattoreiden yhteisö kertoi sähköisissä uutiskanavissaan marraskuussa 2015, että tällä hetkellä globaalin tutkimuksen mukaan 42% kuluttajista vastasi haluavansa markkinoille enemmän sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia tuotteita.

Pelkkä ekologinen tuotepaletti ei enää lähivuosina välttämättä riitäkään valveutuneille mainostajille ja kuluttajille. Eri tahoilta kohdistuva paine laajentaa väkisinkin vastuullisuuden ajattelua yrityksen yksittäisestä tuotevalikoimasta kohti kokonaisvaltaisempaa, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Näin ekologisuus siirtyy mainospuheista yritysten strategiseksi suunnaksi. 

Suurkuvalaitteiden ekologisuus


Suurkuvatulostimilla voidaan tuottaa kuvapintaa hyvinkin erilaisille pinnoille. Tuotantoerät voivat vaihdella laajoista ja säännöllisistä tuotannoista satunnaisiin ja pieniin, yksilöllisiin tuotantoeriin. Tulostimia hyödyntävätkin eri alan organisaatiot hyvinkin moninaisiin tarpeisiin. Tulostaminen voi olla mm. osa tuotteen pitkää teollista valmistusprosessia, kaupan in-house osaston omavaraista somistus- ja mainosmateriaalien toteutusta tai kumppanituotantoa toiselle organisaatiolle. Lisäsi alan yritykset myyvät tuotteitaan verkkokaupassa sisustussuunnittelijoiden, mainostajien ja kuluttajien tarpeisiin.

Suurkuvalaitteita kehitetään koko ajan yhä tehokkaammiksi ja vastuullisemmiksi tuotantolaitteiksi. Tulostimien energiatehokkuutta parannetaan. Uudet värisukupolvet ovat käyttäjä- ja ympäristöystävällisempiä aiempiin verrattuna. Lisäksi tulostimia kehitetään kuluttamaan vähemmän väriä saman laatutason tuottamiseksi. 

Kustannustehokkuus on myös vastuullista tuotantoa. Laitteiston ohjelmistojen, oheisvälineistön ja lisäpalvelujen avulla pyritään tehostamaan entisestään työnkulkua, lisäämään tuotannon tehokkuutta ja minimoidaan hukkatuotannot.

Suurkuvamarkkinoiden ekologisimmaksi suurkuvatekniikaksi voidaan vahvistaa Hewlett-Packardin kehittämä ainutlaatuinen HP Latex –väritekniikka. Vuonna 2008 lanseerattu ja kolmannen sukupolven laitteistoon laajentunut vesipohjainen väritekniikka on vallannut voimakkaasti alan markkinat. Printing News sähköisten uutispalvelujen mukaan uusimman sarjan HP Latex 360 on noussut kokoluokkansa markkinajohtajaksi Yhdysvalloissa. Uutisoinnin mukaan lähes 30.000 rullatulostinta onkin jo asennettu ympäri maailmaa. Suomessa HP Latex tekniikkaa hyödyntää tällä hetkellä noin 100 tuotantotaloa ympäri maata.

Mitä on HP Latex ?


Vesipohjainen HP Latex-tuotanto perustuu lateksipartikkeleihin, joiden sisään väripigmentit kapseloituvat tuotannon lämmitysvaiheiden yhteydessä. Näin saadaan erinomaisesti mekaanista hankausta, kosteutta, lämpötilavaihteluita ja voimakasta UV-säteilyä kestävä, välittömästi kuiva ja hajuton tulostepinta. Tuotannossa yhdistyvät siis vesipohjaisten, taidetuotantoon soveltuvien pigmenttitulostimien korkealaatuinen jälki sekä liuotinpohjaisten tulostimien kestävyys ja  UV-rullatulostimien tavoin tulostusmateriaalien laaja valikoima – kaikki ekologisemmassa paketissa.
Copyright Hewlett-Packard_ Kaaviokuva löytyy valmistajan sähköisistä ja printtivälineistä

CE-merkityt HP Latex tulostimet ovat tiukkojen ENERGY STAR ja EPEAT Bronze vaatimusten mukaisesti energiatehokkaita ja ekologisuutta edustavia teknisiä laitteita. CE-merkintä kattaa tuotteen RoHS, WEE ja REACH -vaatimukset.

HP Latex-väri on Hewlett-Packardin vuosien tuotekehityksen tulos. Sen kehittämisessä haluttiin alusta alkaen kunnioittaa kansainvälisiä säädöksiä sekä noudattaa eri terveys- ja ympäristövaatimuksia koko tuotteen elinkaaren aikana – niin tuotannosta jätekierrätykseen. HP Latex on vesipohjainen väri, joka ei sisällä ihmiselle tai luonnolle haitallisia ainesosia esimerkiksi nikkeliä*. Värit ovat syttymättömiä ja palamattomia, joten kuljetus, säilytys, kasettien käsittely ja varastointi eivät tarvitse erikoisjärjestelyä. Myös niiden jätekäsittely on helpompaa.

Värin hajuttomuuden ansiosta tuotantotilaan ei tarvita erillistä ilmanvaihtojärjestelmää. Tuloste onkin heti tulostamisen jälkeen toimitettavissa myös sairaaloihin, kouluihin, päiväkoteihin tai muihin yleisiin tiloihin ja allergia- ja hajusteherkkiin kohteisiin. Nykyisten tulostimien HP 881/831 väreille onkin myönnetty erittäin tiukkakriteerinen UL GreenGuard Gold sertifikaatti vähäisistä kemikaalipäästöistä sisätiloissa.


Tulostimet ovat saaneet myös UL Ecologo sertifioinnin. Laitteiden valmistamisessa, itse tulostimessa ja sen käytössä huomioidaan sertifiointivaatimusten mukaisesti tiukat ihmisten terveyskriteerit.

Heti-kuiva tuloste voidaan välittömästi tulostamisen jälkeen muotoon leikata tai ommella ja toimittaa eteenpäin. Uuden värin yhä paremman naarmuuntumisen kestävyyden ansiosta tulosteita ei tarvitse välttämättä laminoida tai lakata, mikä lisää entisestään tuotannon vastuullisuutta.

Lisäratkaisut myös ratkaisevat


Hewlett-Packardin HP Latex -tuotanto on enemmän kuin tulostin. Itse laitteen kehittämisen lisäksi valmistaja on keskittynyt jo vuosia koko työnkulun parantamiseen tarjoamalla työtä helpottavia ja tehostavia työkaluja niin suunnittelijalle, tuotantotalon myyntihenkilöille, tuotanto-operaattorille kuin viimeistelijälle ja mainostajalle.

Suunnittelijoille on tarjolla mm. ohjelmisto aineiston suunnitteluun tuotantoa varten ja kuvapankkiyhteistyö. HP WallArt *****  on puolestaan yksinkertainen suunnitteluohjelmisto tilauudistusten toteuttamiseen. Tuotantotalo voi ottaa pilvipalveluohjelmiston käyttöönsä omaan verkkokauppaan integroituna. Näin he voivat helpottaa asiakkaidensa projektien suunnittelua ja tehostaa samalla omaa myynti- ja tuotantoprosessejaan. Myös iPad ja Android tableteilla toimiva ohjelmisto on näin ollen käytettävissä niin yrityksen myyntihenkilöillä kuin tulosteita tilaavilla sisustussuunnittelijoilla ja –arkkitehdeilla, kaupan mainosvastaavilla tai yksittäisillä kuluttajilla.
 
Copyright Hewlett-Packard_HP WallArt

Palvelun avulla ostaja näkee miltä tulosteet tulevat näyttämään asennettuna ko. kohteessa (verkossa oikeaa kohdetta simuloidussa tilassa). WallArtin avulla henkilö saa helposti toteutettua yksilölliset tapetit tai kuvatulosteliuskat ja lähetettyä ne välittömästi tuotantoon. Tulosteet leikataan tarkasti oikeaan mittaan, sen kokoisiksi kuin asiakas itse on ne määritellyt asennustilan puitteiden mukaan. Tulosteiden mukana toimitetaan lisäksi asennusohjeet.

HP Latex-tulostajalle tuotannon tehokkuutta lisäävät myös erilaiset laitteen tekniset ominaisuudet ja lisäpalvelut. Värien ja laadun hallintaa edistävät mm. tulostimen optinen materiaalisensori sekä laitteeseen integroitu i1 -värimittari. Tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävät mm. kumppaneiden tarjoamat APPE-RIP-ohjelmistot sekä tulosteiden viimeistelyyn liittyvät kumppanit leikkureineen sekä kankaiden laskostus- ja venytyslaitteineen. Lisäksi ilmainen mobiilisovellus helpottaa tuotannon etähallintaa.

Ekologisuus materiaaleissa


Suurkuvamateriaalien valmistajat ovat jo vuosien ajan kehittäneet tuotteitaan ekologisempaan suuntaan. Painetta on kertynyt niin markkinoilta loppuasiakkaiden suunnasta kuin toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä.

Materiaalivalmistajat ovat joutuneet tekemään suuriakin muutoksia tuotteidensa valmistamisessa 1.6.2007 voimaan tulleiden REACH-säädösten vuoksi. REACH on Euroopan parlamentin ja neuvoston jäsenmaita sitova asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Sen tärkeimpänä tavoitteena on Tukesin mukaan varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin sisämarkkinoilla.

Valmistettavista tuotteista joudutaan poistamaan terveydelle vaaralliset ainepitoisuudet tai ainesosat kuten lyijy. Osa materiaaleista joudutaan siis ’kehittämään uudelleen’, jotta uusilla, korvaavilla aineosilla valmistettu materiaali saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan aiempaa tuotetta niin ominaisuuksiltaan, väriltään kuin kestävyydeltään.


Kaiken aikaa pyritään kehittämään uusia, kierrätettäviä materiaalivaihtoehtoja erilaisiin kuvapintatarpeisiin. Perinteiselle tarralle on pyritty löytämään korvaavia tuotteita. Markkinoille onkin tullut mm. erilaisia tapettimateriaaleja ja vedellä aktivoituvia tulostusmateriaaleja. Lisäksi kangasvalikoima on laajentunut kasvavan kysynnän voimasta.

Uskon, että valmistajien tuotekehityksessä haastavinta on kehittää täysin valuvinyylitarroja korvaava ekologinen vaihtoehto, joka todella voi korvata perinteisen valutuotteen kaikki omaisuudet: kosteuden, suolapitoisuuden, kemikaalien ja suurten lämpötilavaihtelujen kestävyys, ensiluokkainen tulostettavuus sekä erinomainen, todellinen kiinnipysyvyys haastavissa 3D-muodoissa ja pitkäaikaisessa käytössä. Siihen kun sitten lisätään vielä tuotteelta vaadittavat muotoiltavuustekijät ja asennusta helpottavat ominaisuudet, opasiteettivaatimukset, pintavaihtoehdot, irrotettavuusominaisuudet ja eri liimavaihtoehdot, on yhtälö jo aikamoinen.

Hewlett-Packard tarjoaa HP Latex-tuotantoon paljon ekologisia materiaaleja kuten canvas-kankaita, ulkomainosbannereita, tapettikankaita ja papereita. Valmistajan omat virallisten materiaalien valikoima laajenee sitä mukaan kuin sopivia ja testattuja Certified for HP Latex inks tuotteita löytyy yhteistyössä materiaalivalmistajien kanssa.

Valmistajan mediaratkaisujen lisäksi Seri-Deco tarjoaa alati kasvavan materiaalivalikoiman HP Latex-tulostimille. Tukkuri testaa huolellisesti omien yhteistyökumppaneidensa tarjoamat materiaalit ennen kuin tuote otetaan viralliseen myyntiin. Materiaaleille määritellään myös alustava tulostusprofiili.

Kierrätys 


HP Latex tulostuspäät ja värikasetit voidaan kierrättää HP Planet Partners-ohjelman kautta. Vuonna 1991 aloitetun ilmaisen tarvikkeiden palautusohjelman kautta on kierrätetty valmistajan verkkosivun mukaan yhteensä jo yli 500 miljoonaa HP värikasettia tai toimistotulostimen väripatruunaa ympäri maailmaa uusien värikasettien raaka-aineeksi. Valmistaja tarjoaa myös ilmaisen kierrätyspalvelun PVC-muovia sisältämättömien tulostusmateriaalien kierrättämiseksi ympäristön voimavaroja säätäen. Palvelun kautta kierrätettävät käytetyt tulosteet ja tuotannon ylijäämämateriaalit käytetään valmistajan mukaan uudelleen eri tavoin.

Valmistajan mukaan tulostimen painosta yli 85% on kierrätettäviä tai uudelleen hyödynnettäviä osia**. Teknisten laitteiden kierrätystä velvoittaa myös tuottajavastuu. Laki edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat huolehtivat tuotteistaan myös niiden elinkaaren loppupäässä. ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyrityksenä Seri-Decon sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen ja kierrätyksen tukkurilta eteenpäin hoitaa Elker Oy.

Vastuullinen kumppani suurkuvayrittäjälle


Hewlett-Packard on panostanut vuodesta 1992 alkaen ympäristöllisiin toimenpiteisiin koko toiminnassaan. Valmistajan Design for Environment (DfE) ohjelman ** mukaisesti ympäristönäkökulma huomioidaan niin tuotteessa, toimintaprosesseissa kuin toimiympäristössä. Vastuullisuus näkyy näin ollen sekä tehtaan tuotannossa ja valmistuksessa käytetyissä ainesosissa kuin vähemmän ympäristöä rasittavien, kierrätettävien tai uudelleen hyödynnettävien tuotteiden kehittämistä ja laitteiden energiatehokkuuden parantamisessa.

HP Latex-tuotantotekniikka tarjoaa ennenäkemättömän laajat tuotantomahdollisuudet ja kestävän tulostejäljen. Samanaikaisesti jokaisessa vaiheessa kunnioitetaan ympäristöä ja käyttäjiensä terveyttä.

Ratkaisuista löytyy sopiva vaihtoehto niin aloittelevalle yrittäjälle kuin tuotantoaan tehostavalle tai ekologisuuteen panostavalle suurkokotulostajalle tai teolliselle tuottajalle kuvapintatuotannon ratkaisuksi.

Kiinnostuitko?


Ota yhteyttä HP Latex Suomen jälleenmyyjän Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080

Jos olet mainostaja tai suunnittelija, kerromme asuinalueesi lähimmän HP Latex-tuotantotalon yhteystiedot.

Tuotantoyrityksille myyntiedustajamme tulee mielellään kertomaan lisää liiketoiminnan kehittämisestä HP Latex-tuotannon avulla.

Lisätietoa


 • * HP 881/831 Latex Ink  technical white paper: Summary of regulatory compliance and environmental attributes
 • ** Customer sustainability handbook: Improve your sustainability profile with the help of HP Latex printing technologies
 • *** HP Latex Printing Technologies: Environmental certifications and eco-labels overview
 • **** HP Latex Printing Technology 
 • ***** www.hpwallart.com. Huomaa, että .fi loppuinen verkkosivu voi tässä yhteydessä johtaa harhaan. Suomenkielinen sivu on yhden HP Latex-tulostajan, HP WallArt ohjelmistoa toiminnassaan hyödyntävän sivusto. Valmistajalla ei ole osuutta verkkosivuun. Ohjelmiston voi ottaa käyttöönsä kuka tahansa HP Latex-tulostaja ja se voidaan integroida tuotantotalon oman verkkokauppaan ainutlaatuisen sähköisen liiketoiminnan aloittamiseksi.
 • Sd-verkkokauppa www.seri-deco.fi
 • Valmistajan sivustot: HP Latex Knowledge Center

Miia Mustonen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa

  torstai 1. lokakuuta 2015

  Tulostusvalmiin tiedoston vaatimukset tulevaisuudessa

  Kirjoittaja: Juha Tarvainen / Seri-Deco Oy


  Maailma muuttuu ja tulostusvalmiit tiedostot sen mukana

  Tähtäimessä PDF/X-3 ja vakiointi ?  Viimeisimmät värihallintakirjoitukset eri medioissa ovat käsitelleet väriharmonian ja harmaasävykuvien neutraalin toiston mahdollisuuksia Fogra PSD -konseptin avulla. Aihe onkin saanut erittäin hyvän vastaanoton eri puolilla Suomea pitämissäni profilointityöpajoissa kuluneen kahden vuoden aikana.  
  Ajan myötä ja ihanteellisessa tilanteessa näiden aiemmissa kirjoituksissani käsittelemien RIP värihallinta-asetusten ja niihin liittyvien Fogra PSD -tulostusprofiilien seuraksi on ajateltuna myös tulostajalle saapuvan aineiston harmonisointi tai aineiston tietyt rajoitukset. Tämä tuotannon osa-alue ei liity suoranaisesti värihallintaan tai väriharmonisointiin, mutta Fogra PSD-ajattelu sisältää suosituksen myös siihen.  Fogra PSD suositukset


  Lyhyesti sanottuna Fogra suosittelee saapuvan aineiston harmonisointia joko ohjeistamalla asiakkaita tai varmistamalla tuotantotalossa aineiston harmonisointi jollakin tuotanto-ohjelmalla.

  Käytännössä Fogra suosittelee suurkuvassa käytettäväksi kirjavan aineiston asemesta PDF/X-3 tai X-4 -formaattia. Tämä siis korvaisi jpg-, tif-, eps- ja pdf-aineiston. Tämä voi tuntua utopistiselta, mutta on todellisuudessa helpommin ja nopeammin tehtävissä kuin aluksi luulisi. Jo nyt PDF/X-3 -formaattiin voi tallentaa hyvin pienellä vaivalla CorelDRAW X5, Adobe Illustrator CS5 ja Photoshop CS5 sekä Adobe InDesignistaCS5b -ohjelmistoversiosta alkaen.
  Fogra PSD-manuaali käsittelee tätä asiaa englanninkielellä. Aineisto tukeutuu Sveitsissä sijaitsevaan organisaatioon. Heidän nettisivuiltaan löytyy PDF/X-standardia koskevaa tietoa sekä tulostajalle että painajalle saksaksi ja ranskaksi. Ko. kielille on saatavilla myös iPad -sovellus. 

  PDF/X-3 tai X-4  -formaattiin tallentaminen ei ole vaikeaa. Oheisena esimerkkeinä Adobe Photoshop ja CorelDRAW.

  X-3 ja X-4 formaattierot


  Oleellisin ero X-3 ja ja X-4 -formaattiversioiden välillä on suhtautuminen läpinäkyvyyteen eli onko kuvassa mukana Live transparency-ominaisuuksia vai ei. Tähän asiaan liittyy periaatteellisia ja käytännössä havaittuja asioita samoin kuin pitkän tähtäimen tavoitteita. 

  Tällä ei hetkellä ei suositella Live transparencya yhdistettäväksi kuvaan, jossa on RGB-elementtejä vaikka se on ohjelmallisesti mahdollista. Toisaalta eräs tulevaisuuden visio tai mahdollisuus, jota vielä tutkitaan on, että tulostustiedostoissa siirrytään pois CMYK-pohjaisuudesta. Aika näyttää mikä on mahdollista sekä ohjelmallisesti että käytännössä.  Tulostusvalmiin tiedoston tarkastuslista


  Auttaaksemme tuotantotaloja hahmottamaan vakiointimahdollisuuksia heidän omassa arjessaan, toteutimme karkean lomake-ehdotelman tulostusvalmiin tiedoston tarkastuslistaksi. 

  Tämä PDF-lomake tuskin soveltuu sellaisenaan kovinkaan moneen tuotantoympäristöön. Sen tarkoituksena onkin herättää ajatuksia. Ehkä se voisi myös innostaa miettimään vakioinnin mahdollisuuksia omassa tuotantotiimissä "ruutupaperin ja lyijykynän" kanssa. 

  Tämä luonnos yhdistää PDF/X-3 ajatteluun myös muita mahdollisesti saapuvan aineiston kontrollointiin liittyviä asioita kuten lisävärit tai jälkikäsittelyn huomioimisen. Jokaisella tuotantotalolla on ainakin jossain määrin erilaista kalustoa ja prosesseja, joten kaiken kattavaa suositusta tulostusvalmiin tiedoston vaatimuksista ei tässä rohjeta esittää vaan mieluummin suuntaviivoja, jotka tähtäävät saapuvan aineiston vakioimiseen niin pitkälti kuin mahdollista.

  Kaikki mahdollisesti syntyvä keskustelu ja yhteydenotot allekirjoittaneeseen ovat tervetulleita koskien tätä aihetta. Ehkä  ehdottamaamme alustavaa lomaketta voidaan yhteistuumin hioa eteenpäin paikalliseen yrityskulttuuriin ja tarpeisiin sopivammaksi.

  Lisätietoa

   

  Juha Tarvainen
  Seri-Deco Oy

  Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi  Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa

  tiistai 9. kesäkuuta 2015

  Onnistunut mainosteippaus - osa 1

  Kirjoittaja: Miia Mustonen / Seri-Deco Oy

  Hewlett-Packard suurkuvatulostimet


  On sitten kyse automainonnan toteuttamisesta tai myymäläikkunoiden, opasteiden ja lyhytaikaisen tapahtuman teippauksista, on tärkeää tuottaa mainostajalle / teippauksen tilaajalle paras mahdollinen ja projektiin sopiva ratkaisu. 

  Kaksiosaisen blogikirjoitukseni avulla pyrin antamaan vinkkejä mitä asioita tulee huomioida teippaustöitä suunniteltaessa ja  asennettaessa sekä miten tarrapintoja hoidetaan oikein. Blogin ensimmäisessä osassa perehdytään teippausprojektin valmisteluun. Myöhemmin julkaistavissa osissa käsittelen tarrojen tulostamiseen liittyviä aiheita, tärkeitä seikkoja asentamiseen  ja annan vinkkejä tarrapintojen oikeanlaiseen hoitoon.


  Projektin alkuselvittely


  Onnistuneilla teippaustöillä tuotantotalo minimoi turhat reklamaatiot sekä lisää asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. Kun kaikki palaset ovat kunnossa, projekteista tulee yritykselle taloudellisesti kannattavampia. Kaiken perusta on kuitenkin huolellisella alkuselvittely ja teippausta edeltävät valmistelut.

  Toteutus: Fenix Sign


  Ensin on tärkeää selvittää tarkasti projektin olosuhteet sekä teippauksen tarkoitus. Käy asiakkaan kanssa läpi mm. seuraavat asiat ennen kuin mietit projektin toteutustapaa.
      

  1. Millainen on lopputuote / teippauskohde ja minkälaisiin olosuhteisiin teippaus asennetaan:

  Teipattavan pinnan koko ja muoto (1-3D)  / sisälle / ulos / erityisen voimakkaasti likaava ympäristö / tiesuolaus / kostea tila / vesille / suuret lämpötilavaihtelut / voimakas auringonvalo / oheisvalaistuksen laatu 


  Toteutus: Finnbrodeeraus


  2. Kuinka pitkäaikaisesta teippauksesta on kyse:

  Kampanja / lyhytaikainen max 4v.  / keskipitkäaikainen 4 - 8v. / pitkäaikainen jopa 10-12v. 


  Lehtimäen liikenne


  3. Pintakiiltävyysaste:

  Tarrapinnan kiilto vaikuttaa viestiin. Kiiltävä pinta korostaa ja kirkastaa värejä. Mattamateriaalilla estetään valon heijastavuutta ja luodaan herkempää tunnetta kuvaan. Minkälaista viestiä teippauksen tulee ilmaista? 


  Toteutus: Adworks


  4. Selvitä myös seuraavat materiaalin valintaan vaikuttavat tekijät:

  Asennus vanhan mainoksen päälle / teippausten vaihtoväli (irrotettavuuden korostuminen) / helppo teipattavuus / pintakuviointi

       

  Projektiin sopivan materiaalin valinta 

   

  On tärkeää valita juuri ko. projektiin sopiva materiaali. Tuotevalintaa tehdessäsi mieti projektin kokonaisuutta ja jatkuvuutta. Puntaroi vaihtoehtoja tarrojen ominaisuuksien tuomien etujen sekä ajansäästön kautta niin asennusvaiheessa kuin tarrojen poistamisessa.


  Monomeeri- ja polymeerikalvot ovat kalenteroituja kalvoja.  Edulliset monomeeritarrat (kuten Avery 500 Event Film- väritarrat ja Avery MPI 3000-sarjan tulostettavat tarrat) on suunniteltu tasaisille pinnoille (1D) ja lyhytaikaiseen promootiokäyttöön. Edulliset monomeeritarrat sopivat sisälle tai lyhytaikaiseen ulkokäyttöön ja tasaisille pinnoille. Promootiotarrat eivät kuitenkaan kestä haastavia oloja kuten sadetta ja tuulta tai säännöllistä painepesuripesua.

  Polymeerikalvot (kuten Avery 700 Premium Film -väritarrat ja Avery MPI 2000-sarjan tulostettavat tarrat) puolestaan muokkautuvat monomeereja paremmin ja ovat ulkokestäviä. Polymeerejä käytetäänkin keskipitkäaikaisissa sovelluksissa (5-8 vuotta) ja hieman kaarevilla pinnoilla (2D).


  Mikäli teippaus on pitkäaikainen ja kohde on haastavissa oloissa (kosteus, voimakkaat lämpötilojen vaihtelut, veden suolapitoisuus, tiesuolaus, voimakas valo) tai asennuspinta on kaareva, valitse tuotteeksi valuvinyylitarra (Avery 777 Cast Film, Avery 800 Premium Cast , Avery 900 Super Cast ja Avery SWF 3D - väritarrat sekä tulostettavat Avery MPI 1900 tarrat. Valutarrat ovat kalliimpia, mutta niillä varmistat teippauksen kestävyyden useiden vuosien päähän haastavissakin olosuhteissa. Oikein asennettuna valutarra kestää sateen, tuulen ja painepesurin säännöllisen käytön, eivätkä reunat lähde nousemaan asennuspinnoista. Kalvo asennetaan kokonaisena pintaa rikkomatta voimakkaissakaan kaaripinnoissa. Näin kosteus ja talven pakkanen eivät pääse suoraan vaikuttamaan liiman ja liimattavan pinnan jännitteeseen. 

  Tarrojen käsiteltävyyteen, asemointiin ja irrotettavuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi erilaisilla liimavaihtoehdoilla.

  Ilmakanavoidulla liimalla voit säästää merkittävästi aikaa erityisesti haastavien 3D-pintojen teippaamisessa. Easy Apply RS- kalvon asentaminen on peruskalvoa nopeampaa, koska ilmakuplat ja rypyt pystytään asennusvaiheessa poistamaan huomattavasti helpommin, pintaa rikkomatta.

  Myös tarrojen käsiteltävyydessä on eroa. Asemoitavissa tarroissa liima ei tarraudu asennettaessa niin agressiivinen kiinni, jolloin se on helpompi irrottaa ja kohdistaa uudelleen haluttuun kohtaan ennen lopullista kiinnitystä ja liiman 'aktivointia'.


  Tulostaessasi kuvapintoja muistathan, että liuotinväritekniikalla tuotetut tulosteet tulee kuivua avoimina jopa kaksi päivää ennen suojalaminointia, jotta tulosteen pinnasta pääsee haihtumaan kaikki liuotinkaasut. Laminaatin alle jäänyt kaasu saattaa aiheuttaa pinnan kuplimista, laminaatin irtoamisen tai liiman koostumuksen muutoksen, jolloin tarran irrottaminen on paljon haastavampaa.

  Vesiliukoiset HP Latex-tulosteet ovat heti tulostamisen jälkeen valmiita laminoitavaksi. Uusimman HP Latex 300-sarjan värien naarmusuojaus vastaa lähes hard solvent-liuotintulosteiden kestoa. Näin ollen ko. tulostimilla tulostettuja mainoskuvia ei tarvitse useimmissa sovelluksissa laminoida välttämättä lainkaan. Valmistaja lupaa laminoimattomille tulosteille jopa 3 vuoden ulkokestävyyden.


  Asennuspinnan valmistelu


  Mikäli toimit asiakkaan tiloissa, pyydä siirtämään huonekalut ja muut asennustyötä haittaavat esineet ja verhot ennen saapumistasi, jotta saat reilusti vapaata ja puhdasta asennustilaa. 

  Avery Dennisonin värilliset ja tulostettavat tarramateriaalit voidaan kiinnittää usealle erilaiselle pinnalle, edellyttäen, että asennuspinta on puhdas, kuiva ja ehjä. 

  Mikäli auton maalipinta on lommoinen tai lohkeillut, korjaa auto ennen asennusta.  Muista, että teippaustyön voi aloittaa aikaisintaan 4 viikon kuluttua pinnan maalaamisesta. Muutoinkin seinän tai lattian epätasaisuus erottuu selkeästi teippausten alta. Mikäli et pysty tasoittamaan ja korjaamaan asennuspintaa, toteuta teippausgrafiikkaan silmää hämäävä kuviointi juuri epätasaisen kohdan 'peitteeksi'.

  Asennuspinnan tulee olla aina puhdas rasvasta, liasta, silikonista, vahasta ja kiillotteista. Pesun ja huolellisen huuhtelun jälkeen pestyt pinnat tulee kuivata nukkaamattomalla liinalla. Muista puhdistaa ja kuivata myös ikkunapokat. Huomioi autossa myös konepeltien, ovien ja peräkonttiluukun sisäreunat sekä ikkunatiivisteet.Valmistajan mukaan kosteaan asennuspintaan jääneet liuotinjämät voivat haitata tarran kiinnittymistä tai aiheuttaa liiallista kutistumista.

  Mahdolliset auton pintavauriot tulee myös korjata ennen yliteippausta tarran moitteettoman kiinnittymisen takaamiseksi. Mikäli auton pinta on maalattu, yliteippauksen voi toteuttaa vasta 4 viikon kuluttua maalauksesta.

  Työstäessäsi asennuspintaa muista aina käsineet! Vältä koskemasta puhdistettua pintaa paljain käsin ihon rasvaisuuden vuoksi. 

  • Tutustu tuotteisiin: Avery Surface Cleaner -puhdistusaine / Avery Flat Cleaner - puhdistusaine tasaisille pinnoille / nukkaamattomat puhdistusliinat aroille pinnoille
  • Valmistajan alkuperäiset ohjeet: Cleaning and preparation of application substrates

  Teippien poistaminen


  Olethan muistanut huomioida vanhojen tarrojen irroittamiseen vievän ajan teippaustyön tarjousta laskiessasi?

  Normaaliliimaiset ja erittäin voimakkaasti mm. roskiksiin liimautuvat high tack- tarrat kiinnittyvät voimakkaasti ja jämerästi asennuspintaan. Ne ovat kuitenkin haastavampia ja hitaampia poistaa kuin pitkäaikaisen irrotettavuuden omaavat tarrat.

  Avery SWF 3D-valutarrat
  Vanhojen pitkäaikaisten teippien poistamiseen vaikuttaa milloin teippaus on asennettu ja missä kunnossa se on poistohetkellä. Mikäli tarra on päässyt rikkoutumaan tai sen rakenne on selkeästi heikentynyt esim. tiesuolauksen, UV-säteiden tai sateiden vuoksi, teippauksen poistaminen tulee olemaan haastavampaa ja huomattavasti hitaampaa kuin ehjän tarran.


  Mikäli poistettavat autoteipit ovat hyvässä kunnossa, Molly Waters Avery Dennisonilta neuvoo toimimaan seuraavanlaisesti.

  1. Lämmitä hieman valutarran pintaa esim. kuumailmapuhaltimella. Molly kertoo tarran lämmittämisen onnistuvan myös kosteudella. Voit kokeille myös tapettihöyrytintä.
  2. Ota tarran reunasta kiinni ja vedä se mahdollisimman matalassa kulmassa ylös.
  3. Teippien poistamisen jälkeen puhdista teippauksen jättämätät liimajämät.  
  4. Pese lopuksi asennuspinta ja kuivaa vielä huolellisesti nukkaamattomalla liinalla.

   • Tutustu tuotteisiin: Avery Adhesive Remover - liimanpoistoaine / nukkaamattomat puhdistusliinat aroille pinnoille 
   • Valmistajan alkuperäiset ohjeet: Removal of self-adhesive films 


   Alkuvalmisteluista asentamiseen


   Teippien sujuva poistaminen ja asentaminen sekä laadukas ja taloudellisesti kannattava lopputulos syntyvät ammattitaitoisen teipparin käsissä. Alkuvalmistelussa tapahtuvien virheiden lisäksi projekti voi epäonnistua tai syödä tarjoukseen lasketut katteet myös asennusvaiheessa, jolloin teippaustyö ei ole asennusyritykselle kannattavaa toimintaa.

   Seri-Deco on ryhtynyt järjestämään yhteistyössä Avery Dennisonin kanssa ammattilaisteippaajien sertifiointiin tähtäävät koulutukset Suomessa. Perus- ja jatkokurssit antavat kokeneille teippaajille työkaluja omien taitojensa yksityiskohtaiseen hiomiseen. Kurssit antavat varmuutta osallistua valmistajan auditointitilaisuuteen. Läpäisemällä vaativat teoria- ja asennustestit asentaja voi saavuttaa joko Avery Specialist Installer 1-tason sertifikaatin (tasaisten 1D-pintojen asennus) tai 2-tason sertifikaatin (kaarevien pintojen asennus).

   Lisätietoa


   Mikäli tarvitset lisätietoa blogissa mainituista tuotteista tai palveluista, ota yhteyttä Seri-Decon asiakaspalveluun.


   Seri-Deco Oy

   Avery Dennison Graphics-tuotteiden maahantuoja
   Asiakaspalvelu puh. (09) 612 2580 ma-pe klo 8-16

    

   Lähteet 


   Miia Mustonen
   Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
   Seri-Deco Oy


   Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa

    perjantai 1. toukokuuta 2015

    Tuotannollisille RIP-ohjelmille yhteensopivat automaatiotyökalut

    Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco Oy    Jos työnkulkuun on jo kiinnitetty huomiota tuotantotalon arjessa, kannattaisi miettiä myös automaatiotyökalujen hyödyntämistä. 

    Suurkuvatalon työnkulun sujuvuutta edistäviä asioita ovat esimerkiksi RIP-ohjelmien pitäminen ajan tasalla. Näin kannattaisi tehdä monesta syystä - yhtenä syynä Adobelta lisenssoidun APPE-moottorin säännöllinen päivittyminen. Helmikuun blogikirjoitus käsitteli automaatiota jo käytössä olevien RIP-ohjelmien omien työkalujen tai toimintojen hyödyntämisen vinkkeihin. Tämä osa keskittyy erikseen hankittavien, järkevän hintaisten automaatio-ohjelmien periaatteisiin, tietysti suurkuvatuotantoon sovellettuna.


    RIP-ohjelmien kanssa yhteensopivat jonkin asteiset automaatiotyökalut voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan. Ensinnä ovat ilmaiset tai maksulliset plug-init johonkin suunnitteluohjelmaan, tyypillisesti Adobe Illustrator CS6, CC tai CC 2014 -versioon. Toiseksi voidaan hyödyntää erilaisia puoliautomaattisia apuohjelmia, jotka sijoittuvat työnkulussa graafisten suunnitteluohjelmien (tai PDF-editorien) ja RIP-ohjelmien väliin. Kolmanneksi on olemassa raskaan sarjan automaatio-ohjelmia, jotka saattavat vaatia alustakseen jonkin Windows Server -käyttöjärjestelmän ja integrointi- tai ohjelmointitaitoja kuten ESKO i-cut Automate, AGFA Asanti tai Caldera Nexio. Näiden kolmen eri kategorian työkalut on suunnattu nimenomaan suurkokotulostajille, Sign & Display alalle.

    Ko. suurkokotulostajille optimoitujen tuotteiden lisäksi on tietysti laajemminkin graafiselle teollisuudelle suunnattuja automaatiotyökaluja, joista voidaan räätälöidä tarpeen mukaan suurkokotulostajille sopivia kokonaisuuksia. Tällaisia ovat mm. AGFA Apogee tai Enfocus Pitstop2Switch, varsinkin jos suurkokotuotannon rinnalla on samassa yrityksessä offset- ja/tai digioffset-tuotantoa. Monet näistä raskaan sarjan suurkokotyökaluista tai avoimista järjestelmistä ovat puolestaan yhteensopivia yrityksen muiden mahdollisten järjestelmien kanssa kuten Webshop ja CRM.

    Tämä artikkeli luo katsauksen lähinnä suurkokotuotantoon suunnattuihin plugeihin sekä puoliautomaattisiin työkaluihin. Niistä voivat hyötyä kaikki tai lähes kaikki tuotantotalot. Ne ovat lisäksi investointeina realistisia: muutamasta kymmenestä eurosta muutamaan tuhanteen euroon. On epätodennäköistä, että mikään yleisesti tunnettu ja turvalliseksi koettu osakesijoitus tai talletuskorko voisi tuoda vastaavaa rahallista palautusta yrityksen tilille. Näen siis, että PDF-editointi- ja työnkulun automaatioratkaisuihin investointi olisi hyödyllistä kaikille tuotantotaloille, paitsi niille, jotka  tuottavat itse 100% asiakasprojektiensa aineiston tai eivät vastaanota PDF-tiedostoja talon ulkopuolelta.


    Vuonna 2012 InterTech-palkittu ESKO i-cut Suite on täysin RIP-, väri- ja tasoleikkurivalmistajariippumaton puoliautomaattinen työnkulkuohjelmisto. InterTech-palkittujen tuotteiden tulee olla teknisiä innovaatioita ja niissä on oltava potentiaalia muuttaa merkittävästi kokonaisen toimialan käytäntöjä. Vastaavan palkinnon sai samana vuonna mm. X-Riten i1 Pro 2-spektrofotometri.


    Puoliautomaattisen työnkulun mahdollisuudet


    Ilmaiset tai edulliset plugit ovat tyypillisesti tarkoitettu lähinnä tasoleikkurien kameramerkkien sijoittamiseen esim. Adobe Illustratorissa. Niiden asentaminen ja käyttäminen on helppoa, mutta suunnittelijan täytyy itse kontrolloida manuaalisesti tasojen (Layers) avulla kahden eri PDF:n luomista. Toinen PDF on tarkoitettu RIP-ohjelmalle sisältäen halutun kokoiset kameramerkit ja toinen PDF on tarkoitettu tasoleikkaustyöasemalle sisältäen samat kameramerkit. Tämä saattaa riittää niille käyttäjille, jotka tekevät aineiston alusta lähtien itse. Haittapuolena voivat olla tuotantotalon ulkopuolelta saapuvien PDF-tiedostojen turha tai jopa tuhoava avaaminen Adobe Illustratoriin vain siksi, että tuotanto edellyttää kameramerkkien lisäämistä aineistoon, jossa on muotoon leikkauspolku. Esimerkiksi ESKO on julkaissut Adobe Illustratorille ja CorelDRAW-ohjelmalle ilmaisen ai-cut plugin.

    Kuten artikkelin alussa todettiin automaation toinen ääripää liittyy - joko suurkuvalle optimoituihin tai yleisesti graafiselle alalle suunnattuihin - raskaan sarjan automaatiotyökaluihin. Ne ovat projektiluonteisia investointeja, joten tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti parin eri tuotteen avulla puoliautomaattisen työnkulun "kultaista keskitietä".

    Puoliautomaattiset työnkulkuohjelmat suurkuvalle sisältävät huomattavasti enemmän työkaluja kuin plugien kameramerkit tai RIP-ohjelmien tasoleikkurituen modulit, jotka nekin tarkoittavat melkein yksinomaan yksinkertaisia kameramerkkejä. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi PDF-editointi helpoilla Adoben suunnitteluohjelmien logiikkaa muistuttavalla käyttöliittymällä. Muita huomattavia työkaluja ovat ne, joilla voi tehdä määrättyjä asioita vektorigrafiikkaohjelmaa tai RIP-ohjelmaa helpommin tai jopa asioita, jotka ovat niissä mahdottomia. Tällainen ominaisuus on erityisesti ns. True Shape Nesting, jonka avulla voi sijoitella älykkäästi esim. tähtiä, kolmioita ja muita epäsäännöllisiä muotoja tiivisti samaan asetteluun todellisen leikkausmuodon mukaan toisin kuin RIP-ohjelmissa. Muita mahdollisuuksia ovat leikkauspolun tai -polkujen luominen eri työkaluille, bleedin luominen joko bittikartta- tai vektorigrafiikkaan sekä 2-puolisten levytulosteiden dynaaminen hallinta.     

    Sign & Display -markkinoilla kahden kauppa


    Ainakin tähän asti  Sign & Display -markkinoilla on vaikuttanut voittopuolisesti kaksi puoliautomaattisten ohjelmistojen valmistajaa: ESKO i-cut -tuoteperheellä ja Zünd Prepare it! -tuoteperheellä. Seuraavaksi otetaan pikainen silmäys molempiin tuotteisiin.

    ESKO i-cut Suite sisältää kaksi RIP-, tasotulostin- ja tasoleikkuririippumatonta modulia. Ensiksi on i-cut Preflight-moduli, joka on toiminnaltaan helppokäyttöisempi kuin Adobe Acrobat Professional ja Enfocus PitStop -yhdistelmä. Se ei siis vaadi Acrobat-lisenssin omistamista ja on huomattavasti helpompi omaksua kuin PitStop. Jos on tottunut käyttämään PitStop-plugia aiemmin, siinä luodut parametrit voi siirtää sellaisenaan Preflightin käyttöön (PitStop Preflight Profiles). Nykyään tämän modulin voi halutessaan saada edullisesti käyttöönsä myös kk- tai vuosimaksulla samaan tapaan kuin Adoben ohjelmat.

    Toiseksi on i-cut Layout moduli, joka on se oleellisempi moduli näistä kahdesta. Siinä onnistuvat True Shape Nesting, bleedit, leikkauspolun luomiset ja 2-puolisen tulostusaineiston luonti. Yleisesti ottaen Layout-osion myötä RIP-ohjelmaan ei tarvitse erikseen ostaa tasoleikkuritukea. Joissakin RIP-ohjelmissa tätä tukea eri merkkisiin tasoleikkureihin ei ole edes olemassa tai se on hyvin pelkistetty. 
    Layout osaa tuottaa kaksi erillistä PDF-tiedostoa ohjelmistoriippumattomasti kaikille RIP-ohjelmille ja suunnilleen kaikille tasoleikkuriasemille. Layout luo automaattisesti kaksi tiedostoa. 1)Tuotannollisen tulostus-PDF:n, joka sisältää grafiikan ja kameramerkit. 2)Tuotannollisen leikkaus-PDF:n, joka sisältää muotoon leikkauspolut (+ nuuttauspolut tai muille mahdollisille työkaluille tarvittavat polut) ja kameramerkit.
    Tätä samaa tuotetta ei toistaiseksi voi saada tilauspohjaisena, mutta nykyään on olemassa uudehko,  i-cut Layout Essentials. Tässä tilauspohjaisessa tuotteessa ei ole tällä hetkellä esimerkiksi bleedin luontia tai nuuttaustyökalua eli 3D-tukea. Toisaalta ko. ohjelmasta on paljon hyötyä ja erinomaisia työkaluja myös pelkkää rullalaitekantaa käyttäville tuotantotaloille (rullatulostimet ja -leikkurit).

    Zünd Prepare it! on suunnilleen vastaava tuote kuin edellä mainittu i-cut Suite. Se on RIP- ja tasotulostinmerkeistä riippumaton. Ohjelmalla voi editoida PDF-tiedostoja, luoda leikkauspolkuja ja etenkin True Shape Nesting -tyyppisiä asetteluja levylle tai rullalle. Onpa asialla merkitystä tai ei, teknisesti Prepare it! poikkeaa i-cut-tuoteperheestä. Tasoleikkurituen osalta Prepare it! rajoittuu Zündin malllistoon, mutta tällä ei ole merkitystä, mikäli kaikki leikkurit ovat Zündin mallistosta. Prepare it- tuotteessa PDF-editointi tai tiedostotuki ei perustu Pitstop-teknologiaan. Se sisältää kuitenkin Adobe PDF-kirjaston ja se osaa avata useampia tiedostoformaatteja kuin i-cut. Prepare it! on sekä Mac- että PC-yhteensopiva. Eskon i-cut -tuotteista molempiin ympäristöihin sopii vain Preflight-moduli ja uusi i-cut Layout Essentials.    Suurkuvan automaation mahdollisuudet


    Tässä ja helmikuun blogikirjoituksessa on pyritty osoittamaan suurkuva-automaation mahdollisuuksia joko ottamalla niitä käyttöön RIP-ohjelmien omilla työkaluilla tai kolmannen osapuolen yhteensopivilla tuotteilla. Automaation avulla voidaan tehostaa tuotantoa, pienentää virheiden mahdollisuuksia töiden määrittelyssä ja tehdä joitakin asiota huomattavasti helpommin tai kustannustehokkaammin kuin ilman niitä. Jokainen tuotantotalo tietysti määrittelee itselleen sopivat tarpeet ja aikataulut mahdollisille hankinnoille tai käytönopastukselle.

    Kuten tämän artikkelin alussa todettiin - ja jos hiukan liioitellaan - APPE-RIPiin siirtyneiden tulostajien ei kannattaisi päästää RIP-ohjelmaansa vanhentumaan yhtä helposti kuin ehkä aiemman teknologian RIP-ohjelmia. Esimerkiksi Caldera v9.2 sisältää APPE-version 2.6 ja uusin Caldera v10 sisältää APPE-version 3.3. Tämä sama periaate soveltuu pääosin myös näihin kolmannen osapuolen automaatiotyökaluihin: jos niitä päättää hankkia, kannattaa sovellukset päivittää säännöllisin väliajoin ja suhteellisen usein. Mikäli päätyy tilauspohjaiseen tuotteeseen, tämä päivitysasiakin hoituu automaattisesti.

    Lisätietoa

    • http://www.agfagraphics.com/global/en/maings/products_solutions/digital_printing/workflow_automation/index.jsp (hakuehdolla ”agfa asanti”)
    • http://www.esko.com/en/downloads/software/free-software/Free-Trial-Software?did={F8BFBA98-6008-4553-B0E0-715A4E42617A}&Platform=WIN (hakuehdolla "esko free aicut") 
    • http://www.esko.com/en/products/overview/i-cut-suite/overview/ (hakuehdolla ”esko i-cut”) 
    • http://www.zund.dk/side12578.html (hakuehdolla ”zund.dk 12578”)


    Mikä sovellustaso sopisi teidän yritykseen?
    Mitä selkeitä hyötyjä investointi toisi arkitoimintaanne? 

    Ota yhteyttä: juha.tarvainen@seri-deco.fi
    Kerron mielelläni lisää.

    Blogikirjoittaja 

    Juha Tarvainen
    Seri-Deco Oy    Juha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi

    Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa