tiistai 1. joulukuuta 2015

Ekologisuus suurkuvatuotannossa

Kirjoittaja: Miia Mustonen / Seri-Deco Oy


Copyright Hewlett-Packard_ Cafe App


Suurkuvatulostaminen on valtaamassa alaa perinteisten myymälä- ja tapahtumamarkkinoinnin ja opastetuotannon lisäksi yhä enemmän sisustamisessa ja vaatetusalalla sekä teollisissa sovelluksissa. Suurkuvien ekologisuudesta on puhuttu jo vuosikymmenen verran. Kuitenkin vasta viime vuosina yhteiskunnalliset ja ympäristövastuulliset asiat ovat todella alkaneet korostumaan. Suuret suomalaiset mainostajat ovat jo vaatineetkin pelkästään ekologisia vaihtoehtoja myymäläilmeidensä uusimisessa.

Sustainable Brands, kansainvälinen liike-elämän innovaattoreiden yhteisö kertoi sähköisissä uutiskanavissaan marraskuussa 2015, että tällä hetkellä globaalin tutkimuksen mukaan 42% kuluttajista vastasi haluavansa markkinoille enemmän sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia tuotteita.

Pelkkä ekologinen tuotepaletti ei enää lähivuosina välttämättä riitäkään valveutuneille mainostajille ja kuluttajille. Eri tahoilta kohdistuva paine laajentaa väkisinkin vastuullisuuden ajattelua yrityksen yksittäisestä tuotevalikoimasta kohti kokonaisvaltaisempaa, kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Näin ekologisuus siirtyy mainospuheista yritysten strategiseksi suunnaksi. 

Suurkuvalaitteiden ekologisuus


Suurkuvatulostimilla voidaan tuottaa kuvapintaa hyvinkin erilaisille pinnoille. Tuotantoerät voivat vaihdella laajoista ja säännöllisistä tuotannoista satunnaisiin ja pieniin, yksilöllisiin tuotantoeriin. Tulostimia hyödyntävätkin eri alan organisaatiot hyvinkin moninaisiin tarpeisiin. Tulostaminen voi olla mm. osa tuotteen pitkää teollista valmistusprosessia, kaupan in-house osaston omavaraista somistus- ja mainosmateriaalien toteutusta tai kumppanituotantoa toiselle organisaatiolle. Lisäsi alan yritykset myyvät tuotteitaan verkkokaupassa sisustussuunnittelijoiden, mainostajien ja kuluttajien tarpeisiin.

Suurkuvalaitteita kehitetään koko ajan yhä tehokkaammiksi ja vastuullisemmiksi tuotantolaitteiksi. Tulostimien energiatehokkuutta parannetaan. Uudet värisukupolvet ovat käyttäjä- ja ympäristöystävällisempiä aiempiin verrattuna. Lisäksi tulostimia kehitetään kuluttamaan vähemmän väriä saman laatutason tuottamiseksi. 

Kustannustehokkuus on myös vastuullista tuotantoa. Laitteiston ohjelmistojen, oheisvälineistön ja lisäpalvelujen avulla pyritään tehostamaan entisestään työnkulkua, lisäämään tuotannon tehokkuutta ja minimoidaan hukkatuotannot.

Suurkuvamarkkinoiden ekologisimmaksi suurkuvatekniikaksi voidaan vahvistaa Hewlett-Packardin kehittämä ainutlaatuinen HP Latex –väritekniikka. Vuonna 2008 lanseerattu ja kolmannen sukupolven laitteistoon laajentunut vesipohjainen väritekniikka on vallannut voimakkaasti alan markkinat. Printing News sähköisten uutispalvelujen mukaan uusimman sarjan HP Latex 360 on noussut kokoluokkansa markkinajohtajaksi Yhdysvalloissa. Uutisoinnin mukaan lähes 30.000 rullatulostinta onkin jo asennettu ympäri maailmaa. Suomessa HP Latex tekniikkaa hyödyntää tällä hetkellä noin 100 tuotantotaloa ympäri maata.

Mitä on HP Latex ?


Vesipohjainen HP Latex-tuotanto perustuu lateksipartikkeleihin, joiden sisään väripigmentit kapseloituvat tuotannon lämmitysvaiheiden yhteydessä. Näin saadaan erinomaisesti mekaanista hankausta, kosteutta, lämpötilavaihteluita ja voimakasta UV-säteilyä kestävä, välittömästi kuiva ja hajuton tulostepinta. Tuotannossa yhdistyvät siis vesipohjaisten, taidetuotantoon soveltuvien pigmenttitulostimien korkealaatuinen jälki sekä liuotinpohjaisten tulostimien kestävyys ja  UV-rullatulostimien tavoin tulostusmateriaalien laaja valikoima – kaikki ekologisemmassa paketissa.
Copyright Hewlett-Packard_ Kaaviokuva löytyy valmistajan sähköisistä ja printtivälineistä

CE-merkityt HP Latex tulostimet ovat tiukkojen ENERGY STAR ja EPEAT Bronze vaatimusten mukaisesti energiatehokkaita ja ekologisuutta edustavia teknisiä laitteita. CE-merkintä kattaa tuotteen RoHS, WEE ja REACH -vaatimukset.

HP Latex-väri on Hewlett-Packardin vuosien tuotekehityksen tulos. Sen kehittämisessä haluttiin alusta alkaen kunnioittaa kansainvälisiä säädöksiä sekä noudattaa eri terveys- ja ympäristövaatimuksia koko tuotteen elinkaaren aikana – niin tuotannosta jätekierrätykseen. HP Latex on vesipohjainen väri, joka ei sisällä ihmiselle tai luonnolle haitallisia ainesosia esimerkiksi nikkeliä*. Värit ovat syttymättömiä ja palamattomia, joten kuljetus, säilytys, kasettien käsittely ja varastointi eivät tarvitse erikoisjärjestelyä. Myös niiden jätekäsittely on helpompaa.

Värin hajuttomuuden ansiosta tuotantotilaan ei tarvita erillistä ilmanvaihtojärjestelmää. Tuloste onkin heti tulostamisen jälkeen toimitettavissa myös sairaaloihin, kouluihin, päiväkoteihin tai muihin yleisiin tiloihin ja allergia- ja hajusteherkkiin kohteisiin. Nykyisten tulostimien HP 881/831 väreille onkin myönnetty erittäin tiukkakriteerinen UL GreenGuard Gold sertifikaatti vähäisistä kemikaalipäästöistä sisätiloissa.


Tulostimet ovat saaneet myös UL Ecologo sertifioinnin. Laitteiden valmistamisessa, itse tulostimessa ja sen käytössä huomioidaan sertifiointivaatimusten mukaisesti tiukat ihmisten terveyskriteerit.

Heti-kuiva tuloste voidaan välittömästi tulostamisen jälkeen muotoon leikata tai ommella ja toimittaa eteenpäin. Uuden värin yhä paremman naarmuuntumisen kestävyyden ansiosta tulosteita ei tarvitse välttämättä laminoida tai lakata, mikä lisää entisestään tuotannon vastuullisuutta.

Lisäratkaisut myös ratkaisevat


Hewlett-Packardin HP Latex -tuotanto on enemmän kuin tulostin. Itse laitteen kehittämisen lisäksi valmistaja on keskittynyt jo vuosia koko työnkulun parantamiseen tarjoamalla työtä helpottavia ja tehostavia työkaluja niin suunnittelijalle, tuotantotalon myyntihenkilöille, tuotanto-operaattorille kuin viimeistelijälle ja mainostajalle.

Suunnittelijoille on tarjolla mm. ohjelmisto aineiston suunnitteluun tuotantoa varten ja kuvapankkiyhteistyö. HP WallArt *****  on puolestaan yksinkertainen suunnitteluohjelmisto tilauudistusten toteuttamiseen. Tuotantotalo voi ottaa pilvipalveluohjelmiston käyttöönsä omaan verkkokauppaan integroituna. Näin he voivat helpottaa asiakkaidensa projektien suunnittelua ja tehostaa samalla omaa myynti- ja tuotantoprosessejaan. Myös iPad ja Android tableteilla toimiva ohjelmisto on näin ollen käytettävissä niin yrityksen myyntihenkilöillä kuin tulosteita tilaavilla sisustussuunnittelijoilla ja –arkkitehdeilla, kaupan mainosvastaavilla tai yksittäisillä kuluttajilla.
 
Copyright Hewlett-Packard_HP WallArt

Palvelun avulla ostaja näkee miltä tulosteet tulevat näyttämään asennettuna ko. kohteessa (verkossa oikeaa kohdetta simuloidussa tilassa). WallArtin avulla henkilö saa helposti toteutettua yksilölliset tapetit tai kuvatulosteliuskat ja lähetettyä ne välittömästi tuotantoon. Tulosteet leikataan tarkasti oikeaan mittaan, sen kokoisiksi kuin asiakas itse on ne määritellyt asennustilan puitteiden mukaan. Tulosteiden mukana toimitetaan lisäksi asennusohjeet.

HP Latex-tulostajalle tuotannon tehokkuutta lisäävät myös erilaiset laitteen tekniset ominaisuudet ja lisäpalvelut. Värien ja laadun hallintaa edistävät mm. tulostimen optinen materiaalisensori sekä laitteeseen integroitu i1 -värimittari. Tehokkuutta ja taloudellisuutta edistävät mm. kumppaneiden tarjoamat APPE-RIP-ohjelmistot sekä tulosteiden viimeistelyyn liittyvät kumppanit leikkureineen sekä kankaiden laskostus- ja venytyslaitteineen. Lisäksi ilmainen mobiilisovellus helpottaa tuotannon etähallintaa.

Ekologisuus materiaaleissa


Suurkuvamateriaalien valmistajat ovat jo vuosien ajan kehittäneet tuotteitaan ekologisempaan suuntaan. Painetta on kertynyt niin markkinoilta loppuasiakkaiden suunnasta kuin toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä.

Materiaalivalmistajat ovat joutuneet tekemään suuriakin muutoksia tuotteidensa valmistamisessa 1.6.2007 voimaan tulleiden REACH-säädösten vuoksi. REACH on Euroopan parlamentin ja neuvoston jäsenmaita sitova asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Sen tärkeimpänä tavoitteena on Tukesin mukaan varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan Unionin sisämarkkinoilla.

Valmistettavista tuotteista joudutaan poistamaan terveydelle vaaralliset ainepitoisuudet tai ainesosat kuten lyijy. Osa materiaaleista joudutaan siis ’kehittämään uudelleen’, jotta uusilla, korvaavilla aineosilla valmistettu materiaali saadaan mahdollisimman hyvin vastaamaan aiempaa tuotetta niin ominaisuuksiltaan, väriltään kuin kestävyydeltään.


Kaiken aikaa pyritään kehittämään uusia, kierrätettäviä materiaalivaihtoehtoja erilaisiin kuvapintatarpeisiin. Perinteiselle tarralle on pyritty löytämään korvaavia tuotteita. Markkinoille onkin tullut mm. erilaisia tapettimateriaaleja ja vedellä aktivoituvia tulostusmateriaaleja. Lisäksi kangasvalikoima on laajentunut kasvavan kysynnän voimasta.

Uskon, että valmistajien tuotekehityksessä haastavinta on kehittää täysin valuvinyylitarroja korvaava ekologinen vaihtoehto, joka todella voi korvata perinteisen valutuotteen kaikki omaisuudet: kosteuden, suolapitoisuuden, kemikaalien ja suurten lämpötilavaihtelujen kestävyys, ensiluokkainen tulostettavuus sekä erinomainen, todellinen kiinnipysyvyys haastavissa 3D-muodoissa ja pitkäaikaisessa käytössä. Siihen kun sitten lisätään vielä tuotteelta vaadittavat muotoiltavuustekijät ja asennusta helpottavat ominaisuudet, opasiteettivaatimukset, pintavaihtoehdot, irrotettavuusominaisuudet ja eri liimavaihtoehdot, on yhtälö jo aikamoinen.

Hewlett-Packard tarjoaa HP Latex-tuotantoon paljon ekologisia materiaaleja kuten canvas-kankaita, ulkomainosbannereita, tapettikankaita ja papereita. Valmistajan omat virallisten materiaalien valikoima laajenee sitä mukaan kuin sopivia ja testattuja Certified for HP Latex inks tuotteita löytyy yhteistyössä materiaalivalmistajien kanssa.

Valmistajan mediaratkaisujen lisäksi Seri-Deco tarjoaa alati kasvavan materiaalivalikoiman HP Latex-tulostimille. Tukkuri testaa huolellisesti omien yhteistyökumppaneidensa tarjoamat materiaalit ennen kuin tuote otetaan viralliseen myyntiin. Materiaaleille määritellään myös alustava tulostusprofiili.

Kierrätys 


HP Latex tulostuspäät ja värikasetit voidaan kierrättää HP Planet Partners-ohjelman kautta. Vuonna 1991 aloitetun ilmaisen tarvikkeiden palautusohjelman kautta on kierrätetty valmistajan verkkosivun mukaan yhteensä jo yli 500 miljoonaa HP värikasettia tai toimistotulostimen väripatruunaa ympäri maailmaa uusien värikasettien raaka-aineeksi. Valmistaja tarjoaa myös ilmaisen kierrätyspalvelun PVC-muovia sisältämättömien tulostusmateriaalien kierrättämiseksi ympäristön voimavaroja säätäen. Palvelun kautta kierrätettävät käytetyt tulosteet ja tuotannon ylijäämämateriaalit käytetään valmistajan mukaan uudelleen eri tavoin.

Valmistajan mukaan tulostimen painosta yli 85% on kierrätettäviä tai uudelleen hyödynnettäviä osia**. Teknisten laitteiden kierrätystä velvoittaa myös tuottajavastuu. Laki edellyttää, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajat huolehtivat tuotteistaan myös niiden elinkaaren loppupäässä. ICT-tuottajaosuuskunnan jäsenyrityksenä Seri-Decon sähkö- ja elektroniikkaromun keräyksen ja kierrätyksen tukkurilta eteenpäin hoitaa Elker Oy.

Vastuullinen kumppani suurkuvayrittäjälle


Hewlett-Packard on panostanut vuodesta 1992 alkaen ympäristöllisiin toimenpiteisiin koko toiminnassaan. Valmistajan Design for Environment (DfE) ohjelman ** mukaisesti ympäristönäkökulma huomioidaan niin tuotteessa, toimintaprosesseissa kuin toimiympäristössä. Vastuullisuus näkyy näin ollen sekä tehtaan tuotannossa ja valmistuksessa käytetyissä ainesosissa kuin vähemmän ympäristöä rasittavien, kierrätettävien tai uudelleen hyödynnettävien tuotteiden kehittämistä ja laitteiden energiatehokkuuden parantamisessa.

HP Latex-tuotantotekniikka tarjoaa ennenäkemättömän laajat tuotantomahdollisuudet ja kestävän tulostejäljen. Samanaikaisesti jokaisessa vaiheessa kunnioitetaan ympäristöä ja käyttäjiensä terveyttä.

Ratkaisuista löytyy sopiva vaihtoehto niin aloittelevalle yrittäjälle kuin tuotantoaan tehostavalle tai ekologisuuteen panostavalle suurkokotulostajalle tai teolliselle tuottajalle kuvapintatuotannon ratkaisuksi.

Kiinnostuitko?


Ota yhteyttä HP Latex Suomen jälleenmyyjän Seri-Decon asiakaspalveluun puh. 010 841 8080

Jos olet mainostaja tai suunnittelija, kerromme asuinalueesi lähimmän HP Latex-tuotantotalon yhteystiedot.

Tuotantoyrityksille myyntiedustajamme tulee mielellään kertomaan lisää liiketoiminnan kehittämisestä HP Latex-tuotannon avulla.

Lisätietoa


  • * HP 881/831 Latex Ink  technical white paper: Summary of regulatory compliance and environmental attributes
  • ** Customer sustainability handbook: Improve your sustainability profile with the help of HP Latex printing technologies
  • *** HP Latex Printing Technologies: Environmental certifications and eco-labels overview
  • **** HP Latex Printing Technology 
  • ***** www.hpwallart.com. Huomaa, että .fi loppuinen verkkosivu voi tässä yhteydessä johtaa harhaan. Suomenkielinen sivu on yhden HP Latex-tulostajan, HP WallArt ohjelmistoa toiminnassaan hyödyntävän sivusto. Valmistajalla ei ole osuutta verkkosivuun. Ohjelmiston voi ottaa käyttöönsä kuka tahansa HP Latex-tulostaja ja se voidaan integroida tuotantotalon oman verkkokauppaan ainutlaatuisen sähköisen liiketoiminnan aloittamiseksi.
  • Sd-verkkokauppa www.seri-deco.fi
  • Valmistajan sivustot: HP Latex Knowledge Center

Miia Mustonen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Seri-Deco Oy
Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa