perjantai 1. toukokuuta 2015

Tuotannollisille RIP-ohjelmille yhteensopivat automaatiotyökalut

Kirjoittaja: Juha Tarvainen/Seri-Deco OyJos työnkulkuun on jo kiinnitetty huomiota tuotantotalon arjessa, kannattaisi miettiä myös automaatiotyökalujen hyödyntämistä. 

Suurkuvatalon työnkulun sujuvuutta edistäviä asioita ovat esimerkiksi RIP-ohjelmien pitäminen ajan tasalla. Näin kannattaisi tehdä monesta syystä - yhtenä syynä Adobelta lisenssoidun APPE-moottorin säännöllinen päivittyminen. Helmikuun blogikirjoitus käsitteli automaatiota jo käytössä olevien RIP-ohjelmien omien työkalujen tai toimintojen hyödyntämisen vinkkeihin. Tämä osa keskittyy erikseen hankittavien, järkevän hintaisten automaatio-ohjelmien periaatteisiin, tietysti suurkuvatuotantoon sovellettuna.


RIP-ohjelmien kanssa yhteensopivat jonkin asteiset automaatiotyökalut voidaan jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan. Ensinnä ovat ilmaiset tai maksulliset plug-init johonkin suunnitteluohjelmaan, tyypillisesti Adobe Illustrator CS6, CC tai CC 2014 -versioon. Toiseksi voidaan hyödyntää erilaisia puoliautomaattisia apuohjelmia, jotka sijoittuvat työnkulussa graafisten suunnitteluohjelmien (tai PDF-editorien) ja RIP-ohjelmien väliin. Kolmanneksi on olemassa raskaan sarjan automaatio-ohjelmia, jotka saattavat vaatia alustakseen jonkin Windows Server -käyttöjärjestelmän ja integrointi- tai ohjelmointitaitoja kuten ESKO i-cut Automate, AGFA Asanti tai Caldera Nexio. Näiden kolmen eri kategorian työkalut on suunnattu nimenomaan suurkokotulostajille, Sign & Display alalle.

Ko. suurkokotulostajille optimoitujen tuotteiden lisäksi on tietysti laajemminkin graafiselle teollisuudelle suunnattuja automaatiotyökaluja, joista voidaan räätälöidä tarpeen mukaan suurkokotulostajille sopivia kokonaisuuksia. Tällaisia ovat mm. AGFA Apogee tai Enfocus Pitstop2Switch, varsinkin jos suurkokotuotannon rinnalla on samassa yrityksessä offset- ja/tai digioffset-tuotantoa. Monet näistä raskaan sarjan suurkokotyökaluista tai avoimista järjestelmistä ovat puolestaan yhteensopivia yrityksen muiden mahdollisten järjestelmien kanssa kuten Webshop ja CRM.

Tämä artikkeli luo katsauksen lähinnä suurkokotuotantoon suunnattuihin plugeihin sekä puoliautomaattisiin työkaluihin. Niistä voivat hyötyä kaikki tai lähes kaikki tuotantotalot. Ne ovat lisäksi investointeina realistisia: muutamasta kymmenestä eurosta muutamaan tuhanteen euroon. On epätodennäköistä, että mikään yleisesti tunnettu ja turvalliseksi koettu osakesijoitus tai talletuskorko voisi tuoda vastaavaa rahallista palautusta yrityksen tilille. Näen siis, että PDF-editointi- ja työnkulun automaatioratkaisuihin investointi olisi hyödyllistä kaikille tuotantotaloille, paitsi niille, jotka  tuottavat itse 100% asiakasprojektiensa aineiston tai eivät vastaanota PDF-tiedostoja talon ulkopuolelta.


Vuonna 2012 InterTech-palkittu ESKO i-cut Suite on täysin RIP-, väri- ja tasoleikkurivalmistajariippumaton puoliautomaattinen työnkulkuohjelmisto. InterTech-palkittujen tuotteiden tulee olla teknisiä innovaatioita ja niissä on oltava potentiaalia muuttaa merkittävästi kokonaisen toimialan käytäntöjä. Vastaavan palkinnon sai samana vuonna mm. X-Riten i1 Pro 2-spektrofotometri.


Puoliautomaattisen työnkulun mahdollisuudet


Ilmaiset tai edulliset plugit ovat tyypillisesti tarkoitettu lähinnä tasoleikkurien kameramerkkien sijoittamiseen esim. Adobe Illustratorissa. Niiden asentaminen ja käyttäminen on helppoa, mutta suunnittelijan täytyy itse kontrolloida manuaalisesti tasojen (Layers) avulla kahden eri PDF:n luomista. Toinen PDF on tarkoitettu RIP-ohjelmalle sisältäen halutun kokoiset kameramerkit ja toinen PDF on tarkoitettu tasoleikkaustyöasemalle sisältäen samat kameramerkit. Tämä saattaa riittää niille käyttäjille, jotka tekevät aineiston alusta lähtien itse. Haittapuolena voivat olla tuotantotalon ulkopuolelta saapuvien PDF-tiedostojen turha tai jopa tuhoava avaaminen Adobe Illustratoriin vain siksi, että tuotanto edellyttää kameramerkkien lisäämistä aineistoon, jossa on muotoon leikkauspolku. Esimerkiksi ESKO on julkaissut Adobe Illustratorille ja CorelDRAW-ohjelmalle ilmaisen ai-cut plugin.

Kuten artikkelin alussa todettiin automaation toinen ääripää liittyy - joko suurkuvalle optimoituihin tai yleisesti graafiselle alalle suunnattuihin - raskaan sarjan automaatiotyökaluihin. Ne ovat projektiluonteisia investointeja, joten tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti parin eri tuotteen avulla puoliautomaattisen työnkulun "kultaista keskitietä".

Puoliautomaattiset työnkulkuohjelmat suurkuvalle sisältävät huomattavasti enemmän työkaluja kuin plugien kameramerkit tai RIP-ohjelmien tasoleikkurituen modulit, jotka nekin tarkoittavat melkein yksinomaan yksinkertaisia kameramerkkejä. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi PDF-editointi helpoilla Adoben suunnitteluohjelmien logiikkaa muistuttavalla käyttöliittymällä. Muita huomattavia työkaluja ovat ne, joilla voi tehdä määrättyjä asioita vektorigrafiikkaohjelmaa tai RIP-ohjelmaa helpommin tai jopa asioita, jotka ovat niissä mahdottomia. Tällainen ominaisuus on erityisesti ns. True Shape Nesting, jonka avulla voi sijoitella älykkäästi esim. tähtiä, kolmioita ja muita epäsäännöllisiä muotoja tiivisti samaan asetteluun todellisen leikkausmuodon mukaan toisin kuin RIP-ohjelmissa. Muita mahdollisuuksia ovat leikkauspolun tai -polkujen luominen eri työkaluille, bleedin luominen joko bittikartta- tai vektorigrafiikkaan sekä 2-puolisten levytulosteiden dynaaminen hallinta. 

Sign & Display -markkinoilla kahden kauppa


Ainakin tähän asti  Sign & Display -markkinoilla on vaikuttanut voittopuolisesti kaksi puoliautomaattisten ohjelmistojen valmistajaa: ESKO i-cut -tuoteperheellä ja Zünd Prepare it! -tuoteperheellä. Seuraavaksi otetaan pikainen silmäys molempiin tuotteisiin.

ESKO i-cut Suite sisältää kaksi RIP-, tasotulostin- ja tasoleikkuririippumatonta modulia. Ensiksi on i-cut Preflight-moduli, joka on toiminnaltaan helppokäyttöisempi kuin Adobe Acrobat Professional ja Enfocus PitStop -yhdistelmä. Se ei siis vaadi Acrobat-lisenssin omistamista ja on huomattavasti helpompi omaksua kuin PitStop. Jos on tottunut käyttämään PitStop-plugia aiemmin, siinä luodut parametrit voi siirtää sellaisenaan Preflightin käyttöön (PitStop Preflight Profiles). Nykyään tämän modulin voi halutessaan saada edullisesti käyttöönsä myös kk- tai vuosimaksulla samaan tapaan kuin Adoben ohjelmat.

Toiseksi on i-cut Layout moduli, joka on se oleellisempi moduli näistä kahdesta. Siinä onnistuvat True Shape Nesting, bleedit, leikkauspolun luomiset ja 2-puolisen tulostusaineiston luonti. Yleisesti ottaen Layout-osion myötä RIP-ohjelmaan ei tarvitse erikseen ostaa tasoleikkuritukea. Joissakin RIP-ohjelmissa tätä tukea eri merkkisiin tasoleikkureihin ei ole edes olemassa tai se on hyvin pelkistetty. 
Layout osaa tuottaa kaksi erillistä PDF-tiedostoa ohjelmistoriippumattomasti kaikille RIP-ohjelmille ja suunnilleen kaikille tasoleikkuriasemille. Layout luo automaattisesti kaksi tiedostoa. 1)Tuotannollisen tulostus-PDF:n, joka sisältää grafiikan ja kameramerkit. 2)Tuotannollisen leikkaus-PDF:n, joka sisältää muotoon leikkauspolut (+ nuuttauspolut tai muille mahdollisille työkaluille tarvittavat polut) ja kameramerkit.
Tätä samaa tuotetta ei toistaiseksi voi saada tilauspohjaisena, mutta nykyään on olemassa uudehko,  i-cut Layout Essentials. Tässä tilauspohjaisessa tuotteessa ei ole tällä hetkellä esimerkiksi bleedin luontia tai nuuttaustyökalua eli 3D-tukea. Toisaalta ko. ohjelmasta on paljon hyötyä ja erinomaisia työkaluja myös pelkkää rullalaitekantaa käyttäville tuotantotaloille (rullatulostimet ja -leikkurit).

Zünd Prepare it! on suunnilleen vastaava tuote kuin edellä mainittu i-cut Suite. Se on RIP- ja tasotulostinmerkeistä riippumaton. Ohjelmalla voi editoida PDF-tiedostoja, luoda leikkauspolkuja ja etenkin True Shape Nesting -tyyppisiä asetteluja levylle tai rullalle. Onpa asialla merkitystä tai ei, teknisesti Prepare it! poikkeaa i-cut-tuoteperheestä. Tasoleikkurituen osalta Prepare it! rajoittuu Zündin malllistoon, mutta tällä ei ole merkitystä, mikäli kaikki leikkurit ovat Zündin mallistosta. Prepare it- tuotteessa PDF-editointi tai tiedostotuki ei perustu Pitstop-teknologiaan. Se sisältää kuitenkin Adobe PDF-kirjaston ja se osaa avata useampia tiedostoformaatteja kuin i-cut. Prepare it! on sekä Mac- että PC-yhteensopiva. Eskon i-cut -tuotteista molempiin ympäristöihin sopii vain Preflight-moduli ja uusi i-cut Layout Essentials.Suurkuvan automaation mahdollisuudet


Tässä ja helmikuun blogikirjoituksessa on pyritty osoittamaan suurkuva-automaation mahdollisuuksia joko ottamalla niitä käyttöön RIP-ohjelmien omilla työkaluilla tai kolmannen osapuolen yhteensopivilla tuotteilla. Automaation avulla voidaan tehostaa tuotantoa, pienentää virheiden mahdollisuuksia töiden määrittelyssä ja tehdä joitakin asiota huomattavasti helpommin tai kustannustehokkaammin kuin ilman niitä. Jokainen tuotantotalo tietysti määrittelee itselleen sopivat tarpeet ja aikataulut mahdollisille hankinnoille tai käytönopastukselle.

Kuten tämän artikkelin alussa todettiin - ja jos hiukan liioitellaan - APPE-RIPiin siirtyneiden tulostajien ei kannattaisi päästää RIP-ohjelmaansa vanhentumaan yhtä helposti kuin ehkä aiemman teknologian RIP-ohjelmia. Esimerkiksi Caldera v9.2 sisältää APPE-version 2.6 ja uusin Caldera v10 sisältää APPE-version 3.3. Tämä sama periaate soveltuu pääosin myös näihin kolmannen osapuolen automaatiotyökaluihin: jos niitä päättää hankkia, kannattaa sovellukset päivittää säännöllisin väliajoin ja suhteellisen usein. Mikäli päätyy tilauspohjaiseen tuotteeseen, tämä päivitysasiakin hoituu automaattisesti.

Lisätietoa

  • http://www.agfagraphics.com/global/en/maings/products_solutions/digital_printing/workflow_automation/index.jsp (hakuehdolla ”agfa asanti”)
  • http://www.esko.com/en/downloads/software/free-software/Free-Trial-Software?did={F8BFBA98-6008-4553-B0E0-715A4E42617A}&Platform=WIN (hakuehdolla "esko free aicut") 
  • http://www.esko.com/en/products/overview/i-cut-suite/overview/ (hakuehdolla ”esko i-cut”) 
  • http://www.zund.dk/side12578.html (hakuehdolla ”zund.dk 12578”)


Mikä sovellustaso sopisi teidän yritykseen?
Mitä selkeitä hyötyjä investointi toisi arkitoimintaanne? 

Ota yhteyttä: juha.tarvainen@seri-deco.fi
Kerron mielelläni lisää.

Blogikirjoittaja 

Juha Tarvainen
Seri-Deco OyJuha Tarvainen on tekninen asiantuntija Seri-Decolla. Juhalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttamisesta ja yli 15 vuoden kokemus suurkuvaympäristöistä. Hän on erikoistunut tuotannolliseen työnkulkuun ja värihallintaan. Lisätietoa: juha.tarvainen@seri-deco.fi

Seri-Deco on vuonna 1977 perustettu kuvallisen viestinnän laitteiden, materiaalien ja tarvikkeiden maahantuoja. Tarjoamme ratkaisuja digitointiin, kuvan tai merkkauksen tuotantoon erilaisille pinnoille sekä tuotteiden viimeistelyyn ja esillepanoon. Palveluksessamme työskentelevät 42 ammattilaista varmistavat sujuvan logistiikan lisäksi ammattitaitoisen asiakaspalvelun sekä toimivat tuki‐ ja huoltopalvelut. Seri-Decon pääkonttori ja Suomen varastot sijaitsevat Tuusulassa. Tytäryhtiö toimii Vilnassa, Liettuassa